Ministeren

Ministeriet

Organisationsdiagram

Ministeriets enheder

Institutioner

Selskaber

Bestyrelser, råd mv.

Til samarbejdspartnere

Tidligere ministre

Temaer

Nyheder

Job i ministeriet

Ministeriet

Center for Kollektiv Trafik

Kontorchef
Lasse Winterberg

Opgaver:
• Togfonden DK
• Ny kontrakt med DSB fra 2015
• Planlægning vedr. udbygning af jernbane, herunder elektrificering
• IC4 og øvrig materielsituation
• Stationer

Hovedlove:
• Lov om DSB

Kontorchef
Thomas Jørgensen
 
Opgaver:
• Letbaner
• Takster, takstnedsættelser og ungdomskort, etablering af Sjælland som ét takstområde
• Rejsekortet
• Sektoropgaver vedrørende kollektiv persontransport
• Generelle rammer vedr. jernbanevirksomhed
• Jernbanegods
• Signalprogrammet
• Færgefart og trafikbetjening af Bornholm
• Handicappolitik
• Uddannelse inden for jernbane

Hovedlove:
• Lov om trafikselskaber
• Lov om færgefart
• Lov om jernbane

Kontakt

Transportministeriet

Tlf: 41 71 27 00

E-mail: trm@trm.dk