Ministeren

Ministeriet

Temaer

Nyheder

Job i ministeriet

Publikationer

Luftfartslovgivningen i relation til Grønland

Rapporten indeholder en beskrivelse af den gældende luftfartslovgivning og forvaltningen heraf i relation til Grønland generelt og for udvalgte områder, dvs. trafikpolitiske spørgsmål, lufthavne, luftfartsselskaber, tekniske hjælpemidler ved overflyvning og benyttelse af lufthavne samt gebyrer og takster.

Rapporten indeholder endvidere en vurdering af fordele og ulemper.

Luftfartslovgivningen i relation til Grønland

Kontakt

Internationalt Kontor

Tlf: 41 71 27 00

E-mail: eu@trm.dk