Ministeren

Ministeriet

Temaer

Nyheder

Job i ministeriet

Publikationer

Vurdering af mulighederne for harmonisering og forenkling af særlige rabatordninger i den kollektive trafik

Rapporten indeholder en gennemgang af de statslige rabatordninger i den kollektive trafik.

Ordningerne vurderes med hensyn til omkostninger fordelt på selve ordningen samt på administration af ordningen.

I 1997 blev de særlige rabatordninger vurderet til at koste staten ca. 375 mio. kr. Udvalgsarbejdet viste, at omkostningerne er væsentligt lavere, 286 mio. kr. Omkostninger ved en række forenklings- og harmoniseringsforslag vurderes, og forkastes, da gevinsten ikke står i rimeligt forhold til indsatsen.

Vurdering af mulighederne for harmonisering og forenkling af særlige rabatordninger i den kollektive trafik

Kontakt

Transportministeriet

Tlf: 41 71 27 00

E-mail: trm@trm.dk