Ministeren

Ministeriet

Temaer

Et grønnere transportsystem

Søg via EU-puljer

Trafiksikkerhed på veje og jernbaner

Trængselskommissionen

Femern Bælt-forbindelsen

Færgekontrakter

Godstransport i byerne

Tilgængelighedspolitik

Københavns Metro

Roadmap for grøn transport

Ny national cykelstrategi

Strategiske analyser

Postaftale

Sikkerhed i luften

Nye signaler på banen

Togkontrakter

Transportens værdi

Udviklingen i transportsektoren

Nyheder

Job i ministeriet

Temaer

Roadmap for grøn transport

Projektet ’Roadmap for Grøn Transport’ handler om at få lavet en plan for, hvordan der skal arbejdes med grøn transport på såvel kort som lang sigt for at nå i mål med målsætningen om, at transportsektoren kan blive fossilfri i 2050.
» Læs mere

Strategiske analyser - fotocollage

Strategiske analyser

Som led i den strategiske planlægning på transportområdet er der gennemført analyser om den langsigtede indretning af vej- og banekapaciteten.
» Læs mere

Cykelstrategi

Ny national cykelstrategi

En ny national cykelstrategi skal tegne Danmark som cykelland og belyse, hvordan vi fremover fokuserer cykelindsatsen bedst muligt.
» Læs mere

Kontakt

Transportministeriet

Tlf: 41 71 27 00

E-mail: trm@trm.dk