Ministeren

Ministeriet

Temaer

Et grønnere transportsystem

Søg via EU-puljer

Trafiksikkerhed på veje og jernbaner

Trængselskommissionen

Femern Bælt-forbindelsen

Færgekontrakter

Godstransport i byerne

Tilgængelighedspolitik

Københavns Metro

Roadmap for grøn transport

Ny national cykelstrategi

Strategiske analyser

Postaftale

Sikkerhed i luften

Nye signaler på banen

Togkontrakter

Transportens værdi

Udviklingen i transportsektoren

Nyheder

Job i ministeriet

Temaer

Danmarks infrastruktur efter 2020

Transport er en hel almindelig del af hverdagen, og danskerne bruger mange timer i trafikken på vej på arbejde, på familiebesøg, og på at levere varer til butikkerne. Derfor er der behov for en høj mobilitet, så alle kan komme hurtigt frem uanset gøremål og transportvalg.

Effektive jernbaner og veje kan betyde, at du som pendler kan vælge, om du får mest ud af at tage tog, bus eller bil på arbejde – og om det kan betale sig at kombinere dem. Samtidig gør en god og sammenhængende infrastruktur det også lettere for virksomhederne at transportere deres varer.

Men investeringer i infrastruktur er omfattende og betyder ofte store udgifter. Det er derfor vigtigt, at der bliver skabt et solidt analysegrundlag for at kunne drøfte finansieringsmulighederne og den svære prioritering.

De strategiske analyser
Formålet med de strategiske analyser er at bidrage til at kortlægge fremtidens trafikale udfordringer og løsningsmuligheder, så danskerne og dansk erhvervsliv også om 20, 30 og 40 år kan nyde godt af en infrastruktur i verdensklasse.

Desuden skal det sikres, at udviklingen går mod en mere klimavenlig transport med mere kollektiv transport, cyklisme og energirigtige køretøjer.

Analyser af store projekter
De strategiske analyser omfatter en række store projekter, der kan få afgørende indflydelse på, hvordan Danmarks transportsystem indrettes på længere sigt, og hvordan man vælger at binde Danmark sammen.

Tre centrale temaer
De strategiske analyser tager udgangspunkt i tre centrale temaer:

  • Det overordnede vej- og banesystem i Jylland
  • Forbindelserne mellem Øst- og Vestdanmark
  • Bedre mobilitet i hovedstadsområdet

Temaerne kan ikke ses uafhængigt af hinanden. De enkelte analyser tilbyder hver især nye løsninger for udviklingen af den danske infrastruktur, men der vil i sidste ende være behov for en politisk prioritering af de forskellige muligheder, fordi flere af projekterne enten bør ses i sammenhæng eller vil dække over de samme transportbehov.

Prioritering og finansiering
Der er tale om projekter, der er så store, at de finansieringsmæssige konsekvenser og muligheder må indgå som et centralt element i prioriteringsgrundlaget.

Den kommende Landstrafikmodel vil gøre det muligt at skabe et sammenhængende billede af trafikken i Danmark.

Landstrafikmodellen vil kunne analysere forskellige scenarier for fremtidens trafik på tværs af de  enkelte projekter. Det vil give et bedre billede af, hvilke behov der vil være for investeringer i infrastruktur på længere sigt. Landstrafikmodellen er således et afgørende analyseinstrument for de strategiske analyser.

Analyserne afsluttes i 2013
De strategiske analyserne skal give et solidt grundlag for den politiske debat om, hvordan fremtidens infrastruktur skal se ud i Danmark efter 2020.

Det er de politiske partier, der står bag aftalen om En grøn transportpolitik, som også har besluttet at gennemføre de strategiske analyser. Derfor skal Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative sammen drøfte de store spørgsmål  omkring udviklingen af fremtidens infrastruktur, når analyserne afsluttes i 2013.

Foto fra konferencen

Statuskonferencer for de strategiske analyser

Transportministeriet afholder løbende statuskonferencer for arbejdet med de strategiske analyser i henhold til kommissorierne.
» Læs mere

Forside

Politiske aftaler om de strategiske analyser

Find de relevante politiske aftaler for de strategiske analyser.
» Læs mere

Kontakt

Transportministeriet

Tlf: 41 71 27 00

E-mail: trm@trm.dk