Ministeren

Ministeriet

Temaer

Et grønnere transportsystem

Søg via EU-puljer

Trafiksikkerhed på veje og jernbaner

Trængselskommissionen

Femern Bælt-forbindelsen

Færgekontrakter

Godstransport i byerne

Tilgængelighedspolitik

Københavns Metro

Roadmap for grøn transport

Ny national cykelstrategi

Strategiske analyser

Postaftale

Sikkerhed i luften

Nye signaler på banen

Togkontrakter

Transportens værdi

Udviklingen i transportsektoren

Nyheder

Job i ministeriet

Temaer

Betænkningsforside

Trængselskommissionens betænkning

Formanden for Trængselskommissionen, Leo Larsen, har afleveret Trængselskommissionens betænkning om mobilitet og fremkommelighed i hovedstaden.

Trængselskommissionen blev nedsat af regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti den 12. juni 2012 med henblik på bl.a. at analysere udfordringerne for hovedstadens transportsystem og udarbejde forslag til en samlet strategi til reduktion af trængsel og luftforurening samt modernisering af infrastrukturen i hovedstaden.
» Læs mere

Logo for trængselskommissionen

Arbejdsgruppernes seneste rapporter

Se arbejdsgruppernes arbejdsrapporter fra forårets arbejde.
» Læs mere

Logo for trængselskommissionen

Arbejdsgruppernes arbejdsrapporter

Se arbejdsgruppernes rapporter og kommissorier fra efteråret 2012.
» Læs mere

Kommissorium og sammensætning

Her kan du finde baggrundsmateriale for Trængselskommissionen for hovedstadsområdet.
» Læs mere

Materiale til tidligere møder i Trængselskommissionen

Se dagsorden og mødemateriale til tidligere møder i kommissionen.
» Læs mere

Kontakt

Trængselskommissionen

Tlf: 41 71 27 00

 

E-mail: info@traengselskommissionen.dk