Ministeren

Ministeriet

Temaer

Et grønnere transportsystem

Søg via EU-puljer

Trafiksikkerhed på veje og jernbaner

Trængselskommissionen

Femern Bælt-forbindelsen

Færgekontrakter

Godstransport i byerne

Tilgængelighedspolitik

Københavns Metro

Roadmap for grøn transport

Ny national cykelstrategi

Strategiske analyser

Postaftale

Sikkerhed i luften

Nye signaler på banen

Togkontrakter

Transportens værdi

Udviklingen i transportsektoren

Nyheder

Job i ministeriet

Temaer

Trængselskommissionens Idékatalog

Trængselskommissionen har udarbejdet et idékatalog over mulige tiltag til reduktion af trængsel og luftforurening samt modernisering i hovedstadsområdet.

Trængselskommissionen har i idékataloget beskrevet en lang række tiltag, som kan medvirke til at reducere trængslen og luftforureningen i hovedstadsområdet.

Kommissionen har både set på tiltag, der kan nedbringe trængslen og miljøpåvirkningerne på lang sigt ved at gennemføre større investeringer i ny infrastruktur og miljøteknologi, og på tiltag, der inden for en kortere tidshorisont, og med forholdsvis begrænsede investeringer, kan reducere trængslen og nedbringe luftforureningen.

Idékataloget er ikke et udtryk for de tiltag, som den samlede kommission anbefaler gennemført. Kommissionen har i denne fase af arbejdet lagt hovedvægten på at identificere og beskrive så mange tiltag som muligt.

Idekataloget kan hentes her.

Arbejdet afsluttes i august 2013
Arbejdet med at prioritere og konkretisere forslagene følger i foråret 2013 i forbindelse med udarbejdelsen af Trængselskommissionens samlede strategi.

I strategien gives der et sammenhængende bud på, hvordan der konkret kan sættes ind i forhold til at reducere trængsel, støj og luftforurening i hovedstadsområdet.

Kommissionen vil i den forbindelse prioritere mellem forslagene, ligesom de enkelte forslag vil blive vurderet og sat i forhold til hinanden med henblik på at skabe helhedsorienterede løsninger, der styrker infrastrukturen og mobiliteten og gavner miljøet.

Kontakt

Trængselskommissionen

Tlf: 41 71 27 00

 

E-mail: info@traengselskommissionen.dk