Lejekontrakt

En lejekontrakt fastsætter nogle af de rettigheder og pligter, udlejer og lejer har, herunder lejens størrelse og krav til boligens stand ved indflytning.

Karre af huse på Ingerslevsgade på Vesterbro i København

20. november 2019

En lejeaftale og andre aftaler om det lejede skal laves skriftligt, når en af parterne ønsker det.

Lejelovens vilkår gælder for lejemålet, når parterne ikke har aftalt andet. Lejeloven indeholder dog en række bestemmelser, hvor der ikke er aftalefrihed.

Når man underskriver en lejeaftale, kræver udlejeren normalt, at lejeren betaler et depositum og/eller nogle måneders husleje forud.

Standardlejekontrakt

For det private udlejningsbyggeri kan man benytte Typeformular A, som kan bruges i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme. Blanketten bruges også ved fremleje af almene beboelseslejligheder.

Formularen åbnes og udfyldes i den seneste version af Adobe Reader. Mac-brugere skal således være opmærksomme på, at formularen ikke kan udfyldes i Mac´s egen billedfremviser.

Der er en særlig standardlejekontrakt (Typeformular U) til udlejning af enkeltværelser og lejligheder, som er indrettet for unge under uddannelse m.fl.

Formularer til lejekontrakt

pdf

Hent Typeformular A (pdf)

2,25 MB Download
pdf

Hent Typeformular U (pdf)

0,06 MB Download