www.trm.dk bruger cookies for at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet. Du kan altid slette cookies fra www.trm.dk igen.  Læs mere om cookies her.

CASE COMPETITION: Vind en tur til Færøerne og besøg Vágar Lufthavns kontroltårn

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet inviterer til case competition inden for ministeriets internationale område.

Radarbillede

9. marts 2018

Som deltager får du mulighed for at arbejde med et aktuelt emne inden for ministeriets ressort, få noget på CV’et og fremlægge dit løsningsforslag for ministeriets departementschef og øvrige direktion. 

Case: Færøernes overtagelse af ansvaret for luftfartsområdet over Færøerne.

Færøerne undersøger på nuværende tidspunkt muligheden for at overtage ansvaret for luftfartsområdet over Færøerne fra Danmark. En sådan overtagelse er særligt forbundet med en række organisatoriske udfordringer, da Færøerne er et lille samfund med et smalt rekrutteringsgrundlag. Herudover vil en overtagelse af luftfartsområdet også medføre tværfaglige udfordringer inden for blandt andet nordatlantisk samarbejde, økonomi, forvaltningsret etc. 

Konkurrencen finder sted fra tirsdag den 10. april til torsdag den 12. april hos Transport-, Bygnings- og Boligministeriet i København. I dagene afholdes faglige oplæg knyttet til emnet. Ministeriet stiller lokaler til rådighed og sørger for forplejning efter nærmere aftale.

Det forventes, at alle grupper den 12. april afleverer et maks. 10-siders policy paper med løsningsforslag på en problemstilling inden for casens tema samt mundtligt præsenterer deres løsningsforslag over for ministeriets direktion og meddeltagere tirsdag den 17. april fra kl. 15.00-16.30.

Det vindende hold vinder en tur til Færøerne med to overnatninger (inkl. hotel og transport, men eks. forplejning) samt et besøg i Vágar Lufthavns kontroltårn. Det vindende hold får ligeledes mulighed for at præsentere deres løsningsforslag for de færøske myndigheder, som aktuelt arbejder med problemstillingerne.

Du ansøger ved at sende navn, kontaktoplysninger, uddannelsesretning og CV senest mandag den 2. april til Peter Lundberg Sørensen (pls@trm.dk). 

Det er muligt at søge som enkelt studerende eller i hold af 3-4 studerende. Ministeriet vil opfordre holdansøgere til at have medlemmer af forskellige relevante studieretninger, på grund af casens tværfaglige problemstillinger. Studerende, der ansøger enkeltvis, vil blive sat sammen i hold af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.  Alle ansøgere modtager svar på ansøgning senest torsdag den 5. april.

Har du/I spørgsmål til ministeriets case competition? Så er I velkomne til at kontakte Peter Lundberg Sørensen (pls@trm.dk), Thea Bang Jensen (tbj@trm.dk) og Elise Regitze Voss (erv@trm.dk).