www.trm.dk bruger cookies for at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet. Du kan altid slette cookies fra www.trm.dk igen.  Læs mere om cookies her.

Energieffektivisering i Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet arbejder målrettet og systematisk med effektivisering af energiforbruget i ministeriets institutioner, styrelser og departement.

30. november 2016

Det nuværende udgangspunkt for energieffektiviseringen er fastlagt i cirkulære nr. 9477 af 2. juli 2014 om energieffektivisering i statens institutioner, samt i enkelte institutioners resultatkontrakt.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet er blandt de største energiforbrugere i staten, idet ministeriet varetager en række store driftsopgaver, herunder drift af tekniske anlæg inden for bane, vej og lufttrafik.

Forbruget hertil udgør mere end 2/3 af det samlede energiforbrug i ministeriet og er kendetegnet ved at være meget påvirkeligt af vejrlig og det generelle aktivitetsniveau i samfundet. Som eksempel vil en stigning i den kollektive trafik betyde et øget energiforbrug til de banetekniske anlæg, ligesom en hård vinter med megen frost vil betyde et øget forbrug af energi til opvarmning af sporskifteanlæg.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriets institutioner er forpligtet til at begrænse energi- og vandforbruget ved at:

  • indkøbe energieffektive produkter
  • have en energieffektiv drift og vedligeholdelse af institutionens ejede og lejede bygninger
  • have fokus på energiøkonomisk adfærd i ministeriets institutioner
  • arbejde med identificeringer, målsætning og effektivisering af energiforbruget

Transport-, Bygnings- og Boligministeriets energiansvarlige koordinerende kontaktperson (MEK) er Erik Stig Hansen.

Som ministeriel energikoordinator (MEK) varetages energieffektiviseringen for ministerområdet. Dette sker gennem samarbejde med de energiansvarlige personer i ministeriets institutioner i form af at inspirere, opsamle og sætte fokus på at gennemføre bestemmelserne i cirkulæret.


Transportministeriets energiforbrug 2006-2011

1 GWh = 1000 MWh, som svarer til 1.000.000 KWh

Energiforbrug og udvikling i forbrug
For yderligere oplysninger henvises til

Transport-, Bygnings- og Boligministeriets energikoordinator samt til institutionernes hjemmesider for oplysninger om aktuelle energimærker, energirapporter samt energihandleplaner.

Ministeriets energikoordinator: Erik Stig Hansen

Transport-, Bygnings- og Boligministeriets departement
Energiansvarlig: Jørgen Bek

Banedanmark
Energiansvarlig: Lotte Ebert Jensen

Bygningsstyrelsen
Energiansvarlig Lene Aaholt

Vejdirektoratet
Energiansvarlig: Kenneth Meyer (København), Lars Bak (Skanderborg)

Trafik- og Byggestyrelsen
Energiansvarlig: Brian Nielsen