www.trm.dk bruger cookies for at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet. Du kan altid slette cookies fra www.trm.dk igen.  Læs mere om cookies her.

Ny anlægsbudgettering

I 2007 blev det besluttet at indføre nye budgetteringsprincipper for anlægsprojekter. Det blev endvidere besluttet, at principperne i første omgang skulle afprøves på Transport-, Bygnings- og Boligministeriets område.

GravemaskinerFoto: Femern A/S

30. november 2016

Beslutningen fremgår af Akt 16 af 24. oktober 2006. Den og resten af de relevante dokumenter er vedhæftet nederst på denne side.

De nye budgetteringsprincipper er blevet uddybet i et hovednotat for ny anlægsbudgettering. Notatet beskriver, hvorledes principperne anvendes på Transport-, Bygnings- og Boligministeriets område. Notatet gælder altså både for vej- og baneprojekter. Notatet opdateres løbende ift. indhøstede erfaringer.

Hovednotatet er omsat til hhv. et bane- og vejnotat, der beskriver de særlige forhold, der gør sig gældende på hhv. vej- og baneområdet.

Et centralt element i ny anlægsbudgettering er gennemførelsen af en ekstern kvalitetssikring af anlægsmyndighedens beslutningsoplæg. Den eksterne kvalitetssikring udføres af en ekstern rådgiver, der ansættes af Transport-, Bygnings- og Boligministeriets departement.

Der er udarbejdet et terms of reference for ekstern kvalitetssikring, der udgør grundstrukturen i kontrakten mellem den eksterne rådgiver og Transport-, Bygnings- og Boligministeriets departementet.

Denne side vil løbende blive opdateret med relevant materiale.

Links

 • PDF
  0,12mb
  Akt 16 af 24. oktober 2006
 • PDF
  0,44mb
  Ny anlægsbudgettering - hovednotat
 • PDF
  0,93mb
  Vejnotat
 • PDF
  0,55mb
  Banenotat
 • PDF
  0,09mb
  Terms of reference for ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1
 • PDF
  0,11mb
  Terms of reference for ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 2