www.trm.dk bruger cookies for at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet. Du kan altid slette cookies fra www.trm.dk igen.  Læs mere om cookies her.

Nyheder

 • 20. september 2018 Udspil til bedre vilkår for passagerer og private løsninger i den kollektive trafik

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) vil sikre flere fjernbusafgange, samle Rejseplanen og Rejsekortet i en digital mobilitetstjeneste, og så skal private og deleøkonomiske transporttilbud have adgang til data og videresalg af billetter, så passagererne får flere valgmuligheder. Det er blot nogle af de initiativer, som ministeren præsenterer i et nyt udspil i dag.

 • 04. september 2018 Kørekortområdet og buspassagerernes rettigheder skal forenkles

  Som et led i afbureaukratiseringsreformen vil regeringen modernisere køreuddannelsen og forenkle sagsbehandlingen på kørekortområdet. Samtidig vil regeringen sikre, at regionale trafikselskaber giver deres passagerer de samme grundlæggende rettigheder uanset, hvor i landet man rejser til og fra.

 • 31. august 2018 Nu bliver det lovligt at parkere på kantlinjer

  I dag er det ulovligt at parkere på den ubrudte brede kantlinje, som adskiller parkeringspladser fra eksempelvis vejbaner og cykelstier. Det har i praksis betydet, at nogle parkeringsbaner har været for smalle til bredere biler. I morgen træder nye regler i kraft, så det fremover vil være tilladt at parkere på den brede kantlinje, så længe bilens dæk ikke rækker ud over den ydre kantlinje i en parkeringsbane.

 • 27. august 2018 E45 bliver udvidet i rekordfart

  Transport-, bygnings- og boligministeren og Dansk Folkepartis transportordfører besigtiger i dag det igangværende arbejde med at udvide E45 mellem Skanderborg S og Aarhus S. Vejdirektoratets arbejde med udbygningen af motorvejsstrækningen nærmer sig nemlig hastigt sin afslutning.

 • 24. august 2018 Ekstra togafgange over Øresund og en forbedret punktlighed på Kystbanen

  Transport, - bygnings- og boligministeren underskriver i dag en aftale med Skånetrafiken om den fremtidige togdrift på strækningen København-Malmø. Aftalen vil betyde ekstra afgange over Øresund, en forbedret punktlighed på Kystbanen, og at yderligere otte procent af jernbanedriften bliver sendt i udbud til gavn for statskassen og passagererne.

 • 22. august 2018 Regeringen tager næste skridt mod en fast Kattegatforbindelse

  Regeringen vil afsætte midler til en forundersøgelse af en brugerfinansieret fast forbindelse over Kattegat. Forundersøgelsen vil kunne igangsættes i starten af 2019, hvis screeningen af de foreløbige beregninger viser, at projektet er realistisk. En forundersøgelse er næste skridt på vejen mod, at projektet kan blive en realitet.

 • 17. august 2018 Korte og forudsigelige ventetider i Københavns Lufthavn

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen fastsætter servicemål for ventetiderne i sikkerhedskontrollen i Københavns Lufthavn, så passagererne er sikre på korte og forudsigelige ventetider.

 • 14. august 2018 Bødestraffen for defekte bremser skal være højere

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen og transportordførerne for regeringspartierne og Dansk Folkeparti vil hæve bødeniveauet for busser, lastbiler og påhængskøretøjer med defekte bremser og andre sikkerhedskritiske fejl på eksempelvis hjulophæng og styretøj.

 • 09. august 2018 Kommission offentliggør rapport om ulykke på Tjæreborg Station

  En ny rapport fra Havarikommissionen peger på mulige tiltag for at forbedre sikkerheden på Tjæreborg Station. Transport-, bygnings og boligminister Ole Birk Olesen har anmodet Banedanmark om at følge op på rapportens anbefalinger.

 • 01. juli 2018 Nu træder de nye parkeringsregler for lastbiler i kraft

  Som et resultat af sidste års finanslovsaftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti er det fra i dag ikke længere lovligt for lastbiler at holde mere end 25 timer på en statslig motorvejsrasteplads. Transport-, bygnings- og boligministeren markerer sammen med Dansk Folkepartis transportordfører Kim Christiansen netop nu de nye regler ved at afsløre de nye parkeringsskilte på en rasteplads ved Ejer Bavnehøj.

 • 29. juni 2018 Bred enighed om nye elcykler

  Under et møde med medlemmer af Transport-, Bygnings- og Boligudvalget er der i dag opnået enighed om, at forsøgsordningen med de såkaldte ”speed pedelecs” lovliggøres på de danske cykelstier fra den 1. juli 2018.

 • 29. juni 2018 Minister vil sikre flypassagerers ret til kompensation

  Flypassagerer skal have udbetalt den kompensation, som de har ret til, når deres fly er forsinket eller aflyst. Det mener transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen. Han har derfor bedt Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om at ændre deres praksis på området, så flyselskaberne i højere grad kan blive retsforfulgt med bøder til følge, hvis de ikke umiddelbart udbetaler den kompensation, som de er forpligtet til.

 • 28. juni 2018 Udvalgte lande- og motorveje gøres nu klar til højere hastigheder

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen og Venstres transportordfører Kristian Pihl Lorentzen overværer netop nu Vejdirektoratets første fræsearbejde med at gøre Sunds Omfartsvej klar til 90 km/t.

 • 26. juni 2018 Nyt formandskab i bestyrelsen for PostNord AB

  Den danske og svenske stat nominerer Christian Jansson til formand og Christian Frigast til næstformand i bestyrelsen for PostNord AB. Udpegningen af de to nye medlemmer af bestyrelsen sker på en ekstraordinær generalforsamling i PostNord AB, som afholdes i løbet af sommeren.

 • 25. juni 2018 Nu starter opsætningen af stærekasser langs landevejene

  Den 25. juni opsætter Vejdirektoratet de første faste ATK-standere – de såkaldte stærekasser - på særligt ulykkesramte strækninger i Danmark. Det er et pilotprojekt, som regeringen med opbakning fra Dansk Folkeparti har besluttet at igangsætte, hvor en række af politiets fotovogne bliver erstattet af stærekasser. Formålet er at få bilisterne til at sætte farten ned på de pågældende strækninger.

 • 22. juni 2018 Ministeren ser på trafik til vejrs og til lands

  Der er nye luftfartsprojekter og togtrafik på programmet, når transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen i dag besøger Midtjyllands Lufthavn og Arrivas værksted i Struer.

 • 21. juni 2018 AB-udvalget overrækker det nye AB-system (AB 18) til ministeren

  Et enstemmigt AB-udvalg har i dag afleveret det reviderede AB-aftalesystem til transport-, bygnings- og boligministeren. De nye frivillige standardaftalebetingelser for bygge- og anlægsarbejder understøtter de sidste årtiers udvikling i bygge- og anlægsbranchen og styrker et effektivt og produktivt byggeri.

 • 21. juni 2018 Enighed i forligskredsen om sikring af jernbaneoverkørsler

  På baggrund af tirsdagens tragiske dødsulykke ved en usikret jernbaneoverkørsel ved Varde er forligskredsen i dag blevet enig om, at beslutningen fra 2009 om at sikre eller nedlægge alle usikrede jernbaneoverkørsler fastholdes og implementeres hurtigst muligt. Ved overkørslen i Varde og ved 25 andre usikrede overkørsler vil der i mellemtiden blive tilbudt ekstraordinær skiltning. Forligskredsen er samtidig enig om, at nedlæggelse af tre sikrede jernbaneoverkørsler (26, 83 og 93) på strækningen mellem Bramming og Tønder sættes midlertidigt i bero.

 • 19. juni 2018 Trafikanter sparer tusindvis af timer på motorvejen

  Udvidelsen af Motorring 4 og Frederikssundmotorvejen har betydet, at trafikanter på den strækning samlet set sparer 732.000 timer årligt i trafikken.

 • 15. juni 2018 CEF-ansøgningsrunde om EU-midler til transportinfrastruktur

  Europa-Kommissionen har opslået en ansøgningsrunde om EU-midler inden for transportdelen af EU's infrastrukturfond, Connecting Europe Facility (CEF). Fonden støtter udbygningen af det transeuropæiske transportnet (TEN-T).