www.trm.dk bruger cookies for at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet. Du kan altid slette cookies fra www.trm.dk igen.  Læs mere om cookies her.

Nyheder

 • 19. marts 2018 Togdriften af Lille Syd overdrages til Region Sjælland

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen overdrog ved en festlig lejlighed mandag den 19. marts 2018 trafikkøberansvaret for banestrækningen mellem Køge og Roskilde til Region Sjælland.

 • 15. marts 2018 Højere fart for campingbiler

  Fra 15. marts 2018 bliver hastighedsgrænsen for campingbiler, der er omfattet af Tempo 100-ordningen, hævet til 100 km/t. på motorveje og 80 km/t. på andre veje. Campingbilernes hastighedsgrænse kommer således til at følge busserne. Det skal sikre ensartede hastigheder til gavn for trafiksikkerheden og en forbedret fremkommelighed for campisterne.

 • 13. marts 2018 Ole Birk Olesen: Bilen får en større rolle i fremtiden

  Selvkørende teknologi og nye forretningsmodeller betyder, at biler vil skabe bedre mobilitet for flere i fremtiden - også for grupper, som i dag ikke har egen bil eller ikke selv kan køre. Mere trafik indebærer, at effektiv kollektiv transport ind og ud af de største byer bliver vigtigere end i dag. Det er blandt konklusionerne i en netop offentliggjort rapport fra en uafhængig ekspertgruppe, som ministeren nedsatte i 2017.

 • 12. marts 2018 Presseinvitation: Interviews med minister og ekspertgruppe om fremtidens transport

  Ekspertgruppen Mobilitet for fremtiden offentliggør på en konference tirsdag d. 13. marts kl. 13.00-17.00 deres rapport med adgang og interviewmuligheder for pressen. Tilmelding er påkrævet.

 • 02. marts 2018 Forberedende anlægsaktiviteter fremrykkes på Femern Bælt

  Regeringen (V, LA og K), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har besluttet at fremrykke konkrete anlægsforberedende aktiviteter på den faste forbindelse over Femern Bælt. Det vil bl.a. styrke tidsplanen for den kommende anlægsfase, og noget af den allerede tildelte EU-støtte vil blive udnyttet.

 • 01. marts 2018 Nye målrettede boligpolitiske initiativer skal bekæmpe parallelsamfund

  For at nå regeringens mål om, at der ikke skal være nogen ghettoer i 2030, vil regeringen afsætte ca. 12 mia. kr. til en massiv indsats i udsatte boligområder. Andelen af almene familieboliger i ghettoområderne skal nedbringes til højst 40 procent. Det skal blandt andet ske gennem fortætning, salg af almene boliger og grunde eller nedrivning af boligblokke. Samtidig vil regeringen stramme en række udlejningsregler for at få en mere blandet beboersammensætning.

 • 28. februar 2018 25-timers tidsbegrænset parkering for lastbiler på rastepladser

  Som opfølgning på finanslovsaftalen vil regeringen (V, LA, K) og Dansk Folkeparti nu indføre tidsbegrænset parkering for lastbiler, så de maksimalt må parkere 25 timer på de statslige rastepladser på motorvejsnettet. Samtidig vil parterne hæve bøderne for lastbiler, der parkerer ulovligt. Det skal forhindre, at lastbiler langtidsparkerer på danske rastepladser.

 • 28. februar 2018 Ny direktør for Bygningsstyrelsen

  Den 1. april 2018 tiltræder Rasmus Brandt Lassen som direktør for Bygningsstyrelsen.

 • 27. februar 2018 Minister og overborgmester: København skal ikke kun være for de rige og de heldige

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) og Københavns overborgmester Frank Jensen (S) bekræftede på en konference i dag, at der er et stort behov for flere boliger i hovedstadsområdet. En bedre balance mellem udbud og efterspørgsel skal forhindre, at det københavnske boligmarked kun er for de få og for de heldige. Og så skal prisudviklingen ikke fortsætte med at stikke af fra resten af landet.

 • 26. februar 2018 Letbanen i Ring 3 skal anlægges med statsligt tilskud frem for statsligt ejerskab

  På dagens borgmesterforum i Gladsaxe har transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen netop meddelt, at forligskredsen bag Letbanen i Ring 3 vil fastholde tilskuddet til letbaneprojektet, men at staten ønsker at trække sig ud af Hovedstadens Letbane I/S.

 • 07. februar 2018 Analyse af Landsbyggefondens økonomi

  Landsbyggefondens økonomi er blevet kortlagt i et langt perspektiv og analysen viser, at der kommer betydelige midler i fonden i de kommende årtier. Regeringen vil på den baggrund foreslå en ny boligaftale, der skal udmønte midler til både renovering, bedre infrastruktur og boligsociale indsatser m.v. i den almene boligsektor.

 • 02. februar 2018 Støjskærme ved Bjæverskov og Tapsøre

  Et bredt flertal af Folketingets partier (V, LA, K, DF, S, SF og RV) er blevet enige om at etablere støjskærme på Vestmotorvejen ved Bjæverskov i Køge og på Sønderjyske Motorvej E45 ved Tapsøre.

 • 02. februar 2018 Invitation til konference om hovedstadsområdets boligmarked

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen inviterer tirsdag den 27. februar 2018 til en konference om boligmarkedet i hovedstadsområdet. Tilmelding er påkrævet.

 • 01. februar 2018 Bredt flertal sætter udbud af Fremtidens Tog i gang

  Regeringen (V, K, LA) er sammen med DF, S, RV, SF og ALT blevet enige om at sætte gang i indkøbet af fremtidens eltog. Det skal ske i et samlet udbud, hvor leverandøren af de tog, som skal erstatte DSB’s nuværende togflåde, også får opgaven med at vedligeholde dem. Det skaber de bedste forudsætninger for god og driftsstabil togdrift til passagererne med færrest mulige risici, mener aftaleparterne.

 • 31. januar 2018 Vejdirektoratet kan indgå aftale med det italienske konsortium om Storstrømsbroen

  Forligskredsen bag Storstrømsbroen (V, LA, K, DF, S, RV og SF) bakker op om, at Vejdirektoratet underskriver kontrakten med det udpegede italienske entreprenørkonsortium, men at entreprenøren Condotte udgår. På den måde sikres det, at byggeriet af broen starter til tiden, og at der er økonomisk sikkerhed.

 • 30. januar 2018 Midler til støjskærme syd om Odense, ved Taulov og på Hillerødmotorvejen

  Regeringen (V, LA, K) og Dansk Folkeparti ønsker et reducere støjgenerne for naboer langs det eksisterende danske statsvejnet. Partierne er derfor blevet enige om at udmønte 50 mio. kr. i 2018 fra puljen til støjbekæmpelse langs eksisterende statsveje til støjskærme syd om Odense på E20, ved Taulov på E20 og ved Bregnerød på Hillerødmotorvejen.

 • 30. januar 2018 Ministerens kommentarer til bestyrelsesformanden i PostNords beslutning om ikke at genopstille

  Jens Moberg, bestyrelsesformand i PostNord, genopstiller ikke til bestyrelsen. Ole Birk Olesen kommenterer.

 • 29. januar 2018 Ny aftale om bedre fremkommelighed og trafiksikkerhed

  Regeringen (V, LA og K) har sammen med Dansk Folkeparti indgået en aftale, som sikrer knap 100 mio. kr. til bedre fremkommelighed og trafiksikkerhed.

 • 27. januar 2018 NY ANALYSE: Behov for 73.000 flere boliger i hovedstaden frem mod 2025 og endnu flere i de følgende år

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen satte i efteråret gang i en grundig boligmarkedsanalyse for at få kortlagt udfordringer med og løsninger på hovedstadsområdets boligmarked. Analysen viser både et stort behov og potentiale for flere boliger.

 • 26. januar 2018 Invitation til konference om mobilitet for fremtiden

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen inviterer til en konference den 13. marts 2018, hvor det vil være muligt at få indsigt i ekspertgruppen Mobilitet for fremtidens rapport, som skal danne grundlag for en mere politisk diskussion om fremtidens transport. Tilmelding er påkrævet.