www.trm.dk bruger cookies for at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet. Du kan altid slette cookies fra www.trm.dk igen.  Læs mere om cookies her.

Nyheder

 • 06. maj 2019 Udbygning af Fynske Motorvej er sat i gang

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen har netop taget første spadestik til udbygningen af motorvejen på Vestfyn mellem Odense V. og Nørre Aaby. Motorvejen skal udbygges fra fire til seks spor for at afhjælpe trængselsproblemerne på Fyn.

 • 02. maj 2019 Ny Bygherrevejledning 2019 følger op på følg-eller-forklar-princippet

  Med den nye Bygherrevejledning 2019 følger transport-, bygnings- og boligministeren op på regeringens følg-eller-forklar-princip. I vejledningen fremgår det, at Bygningsstyrelsen følger det nye AB18-aftalesystem, og at hvis AB18 fraviges, anvendes et følg-eller-forklar-princip, så eventuelle fravigelser alene sker på et sagligt og velbegrundet grundlag. Samtidig anbefales alle andre offentlige bygherrer også at anvende AB18 og følg-eller-forklar-princippet.

 • 02. maj 2019 Minister vil dække piloters udgifter til nye helbredsundersøgelser

  Transport-, bygnings- og boligministeren mener, det kun er rimeligt, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen hjælper med at dække udgifter til nye flyvemedicinske helbredsundersøgelser for de piloter og flyveledere, der skal have udstedt nye helbredsbeviser som resultat af styrelsens lukning af Doctors.dk. Han vil derfor anmode Finansudvalget om hjemmel til finansieringen.

 • 01. maj 2019 Molslinjen A/S modtager endnu en bod fra ministeriet

  Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har modtaget resultatet af kundetilfredshedsmålingen for lavsæsonen 2019 for Molslinjen A/S’ færgebetjening af Bornholm. Ministeriet har på den baggrund opkrævet en bod fra Molslinjen A/S på cirka 200.000 kroner. Derudover modtager selskabet en bod på 1,3 millioner kroner for mangel på behørig dokumentation for bodsfritagelse ved aflysninger og forsinkelser samt for mangelfuld indsættelse af erstatningsfærge.

 • 30. april 2019 Ministeren kører i miljøvenlig taxi

  Som et led i regeringens planer for et mere bæredygtigt og klimavenligt Danmark skal alle nye taxier fra 2025 være nulemissionstaxier. Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen prøvekørte i dag et bud på fremtidens miljøvenlige taxi, da han fik en tur i en brinttaxi i København.

 • 26. april 2019 Positiv respons på stærekasser

  De faste ATK-standere, også kaldet stærekasser, har været en del af hastighedskontrollen i Danmark i seks måneder. Stærekasserne er et treårigt pilotprojekt, som Vejdirektoratet overordnet set konkluderer, er succesfuldt indtil videre.

 • 11. april 2019 Særlige handicapparkeringskort til plejehjem og andre institutioner

  Det skal være muligt for institutioner som eksempelvis plejehjem at få udstedt et særligt handicapparkeringskort, så beboerne bedre kan tage med på udflugter. Det mener transport-, bygnings- og boligministeren, som derfor har sendt et forslag til nye regler i offentlig høring.

 • 10. april 2019 Minister vil til bunds i flyvelægesagen

  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen politianmelder nu en afskediget styrelseslæge, som mistænkes for embedsmisbrug. For at komme til bunds i sagen nedsætter ministeren en task force, der skal undersøge, hvordan tilsynet med det flyvemedicinske område har været forvaltet i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

 • 08. april 2019 Et skridt nærmere ordnede forhold for vejtransport i EU

  Europa-Parlamentet er torsdag den 4. april 2019 blevet enige om sin holdning til Vejpakken, som skal bidrage til at sikre mere ordnede forhold og mere lige konkurrencevilkår for vejtransport i EU.

 • 02. april 2019 De kommunale ekspropriations- og taksationsprocesser skal forenkles og effektiviseres

  Regeringen vil styrke borgernes retssikkerhed og starter derfor et konkret og omfattende lovarbejde for at forenkle og effektivisere de nuværende kommunale ekspropriations- og taksationsprocesser.

 • 29. marts 2019 Færdselsstyrelsen overtager ansvaret for køreprøver og kørekort

  Regeringen har besluttet at overdrage ansvaret for afvikling af køreprøver, udstedelse af kørekort og andre færdselsrelaterede opgaver fra politiet til Færdselsstyrelsen. Formålet er at sikre en forbedret service på kørekortområdet til gavn for borgerne, samtidig med, at der frigives betjente til andre vigtige politiopgaver.

 • 27. marts 2019 Fra vintertid til sommertid: Urene skal stilles frem på søndag

  Dette års sommertid begynder natten mellem lørdag den 30. marts 2019 og søndag den 31. marts 2019.

 • 27. marts 2019 Der skal opføres flere blandede boligbyggerier

  Regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti ønsker at gøre det nemmere for boligorganisationerne at opføre flere blandede boligbyggerier i samarbejde med private parter for at forbedre mulighederne for at skabe sammenhængende og varierede bydele. Det fremgår af en politisk aftale, som udmøntes med et lovforslag, der bliver fremsat i dag.

 • 26. marts 2019 Anlægsarbejdet med Femern Bælt-forbindelsen sættes i gang på dansk side

  Med den tyske myndighedsgodkendelse af tunnelen under Femern Bælt er der enighed med de tyske myndigheder om, hvordan projektet skal realiseres. På den baggrund har en enig forligskreds besluttet, at anlægsarbejdet skal sættes i gang på dansk side, så vi kommer et skridt nærmere at realisere de store gevinster ved en fast forbindelse over Femern Bælt.

 • 26. marts 2019 Det kommunale selvstyre styrkes i den kollektive trafik

  Kommunerne overtager ansvaret for den regionale trafik som følge af regeringens og Dansk Folkepartis aftale om en sundhedsreform. Dermed bliver organiseringen af den lokale og regionale trafik forenklet, og beslutningerne træffes tættere på borgerne.

 • 21. marts 2019 Det nye trafikanlæg på Fynske Motorvej syd for Odense hjælper trafikanterne hurtigere frem

  Danmarks første dynamiske ruderanlæg syd for Odense afvikler en øget trafik hurtigere end det traditionelle rampekryds. Det giver en årlig samfundsøkonomisk gevinst på 10 millioner kroner.

 • 19. marts 2019 Minister nødt til at inddrage Ankestyrelsen i sag om brandsikkerhed

  Flere kommuner har fortsat ikke redegjort for brandsikkerheden i deres plejeboliger, og det er på trods af, at de ifølge kommunestyrelsesloven er forpligtet til at svare på ministeriets henvendelser. Transport-, bygnings- og boligministeren har derfor netop orienteret Folketingets bygningsordførere om, at ministeriet har kontaktet Ankestyrelsen, som kan udstede et påbud og i sidste ende pålægge sanktioner overfor de pågældende kommuner.

 • 13. marts 2019 Regeringen og DF investerer over 110 milliarder kroner i infrastruktur

  Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om en langsigtet plan for investeringer i landets infrastruktur. Blandt andet skal der bygges nye jernbaner og veje, ligesom de mest belastede motorveje udvides eller forlænges, der skal etableres en tredje Limfjordsforbindelse, og så skal der øremærkes penge til puljer til eksempelvis støjbekæmpelse og cykelprojekter.

 • 12. marts 2019 Invitation til pressemøde

  Regeringen inviterer sammen med Dansk Folkeparti til et pressemøde, hvor de vil præsentere en langsigtet plan for investeringer i landets infrastruktur. Gyldigt pressekort er påkrævet.

 • 04. marts 2019 Nu bliver det lettere at få en almen bolig

  Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at ændre reglerne for udlejning af almene familieboliger, så det bliver lettere for boligsøgende på eksterne ventelister at få en almen bolig.