www.trm.dk bruger cookies for at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet. Du kan altid slette cookies fra www.trm.dk igen.  Læs mere om cookies her.

Nyheder

 • 13. november 2018 Ministre opfordrer til fælles EU-regler om NOx-snyd

  Som opfølgning på undersøgelser af snyd med NOx-renseudstyr i lastbiler, som betyder, lastbilerne forurener langt mere, end loven tillader, opfordrer transport-, bygnings- og boligministeren og miljø- og fødevareministeren nu tre EU-kommissærer til at arbejde for fælles EU-regler på området.

 • 07. november 2018 Afklaring af slædehundekørsel

  Det er tilladt at køre med hundetrukne vogne på færdselslovens område. Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen opfordrer derfor til, at kørsel med hundetrukne vogne kan fortsætte på samme måde, som det sker i dag. For at fjerne enhver tvivl om, hvorvidt det er lovligt eller ej, vil han desuden fremsætte en bekendtgørelse, som skal fastlægge klare retningslinjer for kørslen med de hundetrukne vogne.

 • 01. november 2018 Ministeren udtaler kritik af Molslinjen

  På baggrund af den seneste tids ustabile færgetrafik til og fra Bornholm udtaler transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen nu kritik af Molslinjen, der betjener færgetrafikken.

 • 01. november 2018 Det skal være slut med dispensation for brug af styrthjelm

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen og sundhedsminister Ellen Trane Nørby præsenterer i dag et fælles politisk udspil, der gør dispensationer for brug af styrthjelm i trafikken til en saga blot.

 • 31. oktober 2018 Evaluering af sikkerhedsgodkendelsesforløbet af Aarhus Letbane

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen har fået foretaget en ekstern evaluering af forløbet med sikkerhedsgodkendelse af Aarhus Letbane. Evalueringen indeholder ni konkrete forslag, der skal medvirke til, at man i fremtiden ikke vil opleve samme udfordringer i forbindelse med sikkerhedsgodkendelse, som det var tilfældet med Aarhus Letbane.

 • 26. oktober 2018 Fra sommertid til vintertid: Urene skal stilles tilbage på søndag – skal det være for sidste gang?

  Transport-, Bygnings- og Boligministeriet kan oplyse, at dette års sommertid ophører natten mellem lørdag den 27. oktober og søndag den 28. oktober 2018.

 • 25. oktober 2018 Bred politisk opbakning til principaftale om Lynetteholmen

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen glæder sig over, at der er bred tilslutning til principaftalen om Lynetteholmen fra Folketingets partier. Samtidig er parterne blevet enige om at gennemføre den nødvendige lovgivning for at erstatte det aflyste byggeri på Ørestad Fælled Kvarter.

 • 24. oktober 2018 Supplerende miljøkonsekvensrapport for Cityringen i høring

  Supplerende miljøkonsekvensrapport for Cityringen vedr. omstigningstunnel på Østerport Station sendes nu i høring.

 • 22. oktober 2018 Danmarkspremiere: Togene kører med nyt digitalt signalsystem i Nordjylland

  Banedanmark har netop sat Danmarks nye digitale signalsystem i drift på strækningen mellem Frederikshavn og Lindholm. Efter en indkøringsperiode med reduceret drift skal systemet give nordjyderne flere tog til tiden.

 • 13. oktober 2018 Forsøgsordning for selvkørende enheder til vareudbringning

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen har fået opbakning fra regeringens og Dansk Folkepartis transportordførere til at gå videre med at udarbejde en forsøgsordning for små selvkørende leverancerobotter. De langsomt kørende enheder med en forventet hastighed på omkring 6 km/t vil skulle færdes blandt fodgængere, og de omfattes ikke af den igangværende forsøgsordning for selvkørende biler, hvorfor der er behov for en særskilt og mere lempelig forsøgsordning.

 • 09. oktober 2018 Sammen om en grønnere fremtid

  Danmark skal være helt i front på det grønne område. Vi skal sikre danskerne ren luft og et godt klima. Vi skal præge udviklingen i en grøn retning i Danmark, i Europa og i verden. Det vil ske gennem stærke og effektive initiativer, som sætter kursen direkte mod, at Danmark kan opfylde sit klimamål i EU i 2030. Og som skubber i retning af det ambitiøse mål, at Danmark i 2050 er klimaneutral – altså at vi ikke udleder flere drivhusgasser, end vi er i stand til at optage.

 • 08. oktober 2018 Stærekasserne på Grenåvej er klar til at blitze

  Pilotprojektet med stærekasserne på ulykkesramte strækninger i Danmark er i fuld gang, og i dag tændes de to stærekasser på Grenåvej ved Aarhus. Regeringen har med opbakning fra Dansk Folkeparti besluttet, at nogle af politiets fotovogne skal erstattes af stærekasser, og i dag besigtiger transport-, bygnings- og boligministeren stærekasserne ved Aarhus sammen med Dansk Folkepartis transportordfører, Kim Christiansen.

 • 05. oktober 2018 Regeringen og Københavns Kommune vil bygge en helt ny bydel

  Regeringen og Københavns Kommunes overborgmester har indgået en principaftale, der er startskuddet på en helt ny bydel, der skal rejse sig i Øresund mellem Nordhavn og Refshaleøen og på sigt rumme 35.000 indbyggere og lige så mange arbejdspladser.

 • 05. oktober 2018 Parkeringspladsgaranti og rabat på parkering for lavemissionsbiler

  Regeringen vil indgå en aftale med kommunerne om parkeringspladsgaranti i byområder for ejere af el- og plug-in hybrid biler, der bor i etagebyggeri. Samtidig skal kommunerne have friere rammer til at give nul- og lavemissionsbiler rabat på parkering. Forslagene er en del af regeringens kommende luft- og klimaudspil og har til formål at øge incitamentet til at vælge biler, der udleder mindre CO2.

 • 04. oktober 2018 Opbakning til høring om de to nye forsøgsordninger om små motoriserede køretøjer

  På et møde med partierne i Transportudvalget har transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen i dag fået opbakning til at sende de to nye forsøgsordninger med motoriserede løbehjul og selvbalancerende køretøjer samt motoriserede skateboards i offentlig høring.

 • 04. oktober 2018 Klimavenlig asfalt på alle statsveje

  Regeringen vil fra 2020 udrulle klimavenlig asfalt på alle strækninger af statsvejnettet, som står til at skulle have ny belægning, hvis et igangværende pilotprojekt bekræfter de forventede effekter og holdbarheden af asfalten. Initiativet indgår i regeringens kommende luft- og klimaudspil.

 • 03. oktober 2018 Kommunerne får udvidede beføjelser over for hårde ghettoområder

  Partierne bag parallelsamfundsaftalen er enige om at styrke de kommunale kompetencer til bekæmpelse af parallelsamfund i Danmark. Det betyder, at kommunerne nu får mulighed for at påbyde salg og nedrivninger i de hårdeste ghettoområder, hvis alle muligheder for at opnå enighed med boligorganisationen er udtømt.

 • 01. oktober 2018 Hvordan skal Hovedstadens boligmarked se ud i fremtiden?

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen mødtes i dag med 27 borgmestre fra Hovedstadsområdet for at diskutere behovet for boliger i Hovedstaden nu og i fremtiden. Den konstruktive dialog førte blandt andet til, at parterne nu kan gå hjem med ny viden og nye ideer til at komme boligproblemerne til livs.

 • 01. oktober 2018 Nu tændes de første stærekasser

  Flere af de faste ATK-standere – de såkaldte stærekasser – er klar til at blive taget i brug. Standerne ved Måløv bliver som de første tændt i morgen, hvorefter de vil kunne måle bilisternes hastigheder døgnet rundt.

 • 29. september 2018 Sidste etape af Holstebromotorvejen indvies

  De sidste 15 km motorvej mellem Herning og Holstebro er snart klar til trafikanterne. Derfor deltager transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen senere i dag ved festlighederne under indvielsen i Holstebro, hvor han vil klippe snoren til den nye firsporede motorvej.