www.trm.dk bruger cookies for at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet. Du kan altid slette cookies fra www.trm.dk igen.  Læs mere om cookies her.

Nyheder

 • 11. april 2019 Særlige handicapparkeringskort til plejehjem og andre institutioner

  Det skal være muligt for institutioner som eksempelvis plejehjem at få udstedt et særligt handicapparkeringskort, så beboerne bedre kan tage med på udflugter. Det mener transport-, bygnings- og boligministeren, som derfor har sendt et forslag til nye regler i offentlig høring.

 • 10. april 2019 Minister vil til bunds i flyvelægesagen

  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen politianmelder nu en afskediget styrelseslæge, som mistænkes for embedsmisbrug. For at komme til bunds i sagen nedsætter ministeren en task force, der skal undersøge, hvordan tilsynet med det flyvemedicinske område har været forvaltet i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

 • 08. april 2019 Et skridt nærmere ordnede forhold for vejtransport i EU

  Europa-Parlamentet er torsdag den 4. april 2019 blevet enige om sin holdning til Vejpakken, som skal bidrage til at sikre mere ordnede forhold og mere lige konkurrencevilkår for vejtransport i EU.

 • 02. april 2019 De kommunale ekspropriations- og taksationsprocesser skal forenkles og effektiviseres

  Regeringen vil styrke borgernes retssikkerhed og starter derfor et konkret og omfattende lovarbejde for at forenkle og effektivisere de nuværende kommunale ekspropriations- og taksationsprocesser.

 • 29. marts 2019 Færdselsstyrelsen overtager ansvaret for køreprøver og kørekort

  Regeringen har besluttet at overdrage ansvaret for afvikling af køreprøver, udstedelse af kørekort og andre færdselsrelaterede opgaver fra politiet til Færdselsstyrelsen. Formålet er at sikre en forbedret service på kørekortområdet til gavn for borgerne, samtidig med, at der frigives betjente til andre vigtige politiopgaver.

 • 27. marts 2019 Fra vintertid til sommertid: Urene skal stilles frem på søndag

  Dette års sommertid begynder natten mellem lørdag den 30. marts 2019 og søndag den 31. marts 2019.

 • 27. marts 2019 Der skal opføres flere blandede boligbyggerier

  Regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti ønsker at gøre det nemmere for boligorganisationerne at opføre flere blandede boligbyggerier i samarbejde med private parter for at forbedre mulighederne for at skabe sammenhængende og varierede bydele. Det fremgår af en politisk aftale, som udmøntes med et lovforslag, der bliver fremsat i dag.

 • 26. marts 2019 Anlægsarbejdet med Femern Bælt-forbindelsen sættes i gang på dansk side

  Med den tyske myndighedsgodkendelse af tunnelen under Femern Bælt er der enighed med de tyske myndigheder om, hvordan projektet skal realiseres. På den baggrund har en enig forligskreds besluttet, at anlægsarbejdet skal sættes i gang på dansk side, så vi kommer et skridt nærmere at realisere de store gevinster ved en fast forbindelse over Femern Bælt.

 • 26. marts 2019 Det kommunale selvstyre styrkes i den kollektive trafik

  Kommunerne overtager ansvaret for den regionale trafik som følge af regeringens og Dansk Folkepartis aftale om en sundhedsreform. Dermed bliver organiseringen af den lokale og regionale trafik forenklet, og beslutningerne træffes tættere på borgerne.

 • 21. marts 2019 Det nye trafikanlæg på Fynske Motorvej syd for Odense hjælper trafikanterne hurtigere frem

  Danmarks første dynamiske ruderanlæg syd for Odense afvikler en øget trafik hurtigere end det traditionelle rampekryds. Det giver en årlig samfundsøkonomisk gevinst på 10 millioner kroner.

 • 19. marts 2019 Minister nødt til at inddrage Ankestyrelsen i sag om brandsikkerhed

  Flere kommuner har fortsat ikke redegjort for brandsikkerheden i deres plejeboliger, og det er på trods af, at de ifølge kommunestyrelsesloven er forpligtet til at svare på ministeriets henvendelser. Transport-, bygnings- og boligministeren har derfor netop orienteret Folketingets bygningsordførere om, at ministeriet har kontaktet Ankestyrelsen, som kan udstede et påbud og i sidste ende pålægge sanktioner overfor de pågældende kommuner.

 • 13. marts 2019 Regeringen og DF investerer over 110 milliarder kroner i infrastruktur

  Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om en langsigtet plan for investeringer i landets infrastruktur. Blandt andet skal der bygges nye jernbaner og veje, ligesom de mest belastede motorveje udvides eller forlænges, der skal etableres en tredje Limfjordsforbindelse, og så skal der øremærkes penge til puljer til eksempelvis støjbekæmpelse og cykelprojekter.

 • 12. marts 2019 Invitation til pressemøde

  Regeringen inviterer sammen med Dansk Folkeparti til et pressemøde, hvor de vil præsentere en langsigtet plan for investeringer i landets infrastruktur. Gyldigt pressekort er påkrævet.

 • 04. marts 2019 Nu bliver det lettere at få en almen bolig

  Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at ændre reglerne for udlejning af almene familieboliger, så det bliver lettere for boligsøgende på eksterne ventelister at få en almen bolig.

 • 28. februar 2019 Fjernbussen gør det muligt for endnu flere at rejse i Danmark

  Et bredt flertal i Folketinget har i dag vedtaget en ændring af loven om trafikselskaber, som gør det muligt for private fjernbusselskaber at tilbyde flere ruter og afgange i Danmark til glæde for mange tusinde passagerer.

 • 27. februar 2019 Ekspertgruppe skal se på moderniseringer af udlejningsejendomme

  Regeringen, S, DF, SF, RV og EL har aftalt at nedsætte en hurtigt arbejdende ekspertgruppe, som skal se på opkøb og moderniseringer af boligudlejningsejendomme. Formålet er at tilvejebringe et grundlag for drøftelser af, om der er behov for ændringer af § 5 stk. 2 i boligreguleringsloven.

 • 26. februar 2019 Grønlandsk minister på besøg i Danmark

  Dagsordenen lød på luftfart og færdsel, da transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen den 25. februar mødtes med sin grønlandske kollega naalakkersuisoq Karl Frederik Danielsen, der i november blev ny minister for infrastruktur og boliger i Grønland.

 • 22. februar 2019 Hurtigere og flere vogne skal rydde motorvejen hurtigere efter uheld

  Nyt initiativ, som sikrer, at motorveje bliver ryddet hurtigere efter uheld, igangsættes nu over hele landet. Initiativet kommer på baggrund af erfaringer fra et pilotprojekt, som siden sommeren 2018 har kørt på Fynske Motorvej, hvor Vejdirektoratet, politiet og beredskaberne har afprøvet nye metoder til at rydde vejene hurtigere efter uheld og dermed forkorte ventetiden.

 • 21. februar 2019 Stort behov for en fast forbindelse over Femern Bælt

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen har netop orienteret Femern Bælt-forligskredsen om, at konsulentfirmaet Incentive har foretaget en markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland. Analysen understreger behovet for Femern Bælt-forbindelsen, som vil sikre en billigere og hurtigere rejse over Femern Bælt.

 • 11. februar 2019 Tættere samarbejde om trafikregulering vil betyde kortere rejsetid

  Anbefalinger fra Fremkommelighedsudvalget peger på, at rejsetiden gennem hovedstadsområdet kan forkortes, hvis der er et tættere samarbejde på tværs af kommunegrænser om trafikafviklingen.