www.trm.dk bruger cookies for at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet. Du kan altid slette cookies fra www.trm.dk igen.  Læs mere om cookies her.

Nyheder

 • 18. december 2018 EU-Rettens domme om Femern Bælt-projektet

  Femern Bælt-forligskredsen (V, LA, K, S, DF, RV og SF) blev den 18. december 2018 orienteret om de domme, som EU-retten afsagde den 13. december 2018 om godkendelsen af finansieringen af Femern Bælt-forbindelsen.

 • 17. december 2018 Særlig rådgiver for transport-, bygnings- og boligministeren

  Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har ansat Kasper Strassmann som særlig rådgiver for transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen med virkning fra 1. januar 2019. Han vil varetage rådgivning af ministeren og deltage i ministeriets presse- og informationsarbejde.

 • 13. december 2018 Nu får du et klip i kørekortet, hvis du sms’er under kørslen

  Samtlige partier i Folketinget har netop besluttet, at det fremover skal koste et klip i kørekortet, hvis føreren taler i telefon eller på anden måde anvender håndholdte kommunikationsapparater under kørslen.

 • 06. december 2018 Arriva skal stå for togtrafikken i Midt- og Vestjylland og på Svendborgbanen

  Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har i dag udpeget Arriva som den kommende togoperatør i Midt- og Vestjylland samt på Svendborgbanen. Arriva skal dermed stå for passagertrafikken på skinnerne fra 2020 til 2028.

 • 06. december 2018 Bred enighed om nye forsøgsordninger for små motoriserede køretøjer

  På et møde med medlemmer af Transport-, Bygnings- og Boligudvalget bakkede et bredt flertal i Folketinget (V, K, LA, DF, S, RV, SF, ALT) op om, at motoriserede løbehjul og selvbalancerende køretøjer og motoriserede skateboards bliver lovliggjort på de danske cykelstier i en forsøgsordning fra januar 2019.

 • 04. december 2018 Enighed om rammerne for EU’s infrastrukturfond fra 2021

  Mandag den 3. december 2018 vedtog transportministrene i EU’s ministerråd rammerne for en ny aftale om EU’s infrastrukturfond, Connecting Europe Facility (CEF). Fonden sikrer økonomisk støtte til udvikling af infrastrukturprojekter i EU og forventes at kunne bidrage til danske infrastrukturprojekter.

 • 04. december 2018 Fratrædelse

  Frederik Wiedemann fratræder sin stilling som særlig rådgiver for ministeren ved årsskiftet, hvor han tiltræder stillingen som underdirektør for Kultur i Tivoli.

 • 04. december 2018 EU's medlemslande er enige om Vejpakken

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen forhandlede mandag en aftale på plads om en ny Vejpakke sammen med EU’s øvrige transportministre. Vejpakken indeholder blandt andet regler om køre- og hviletid og udstationering for chauffører. Med aftalen bliver der også indført et værn mod systematisk cabotagekørsel og systematisk kombineret transport samtidig med, at der fortsat er forbud mod lange hvil i førerhuset.

 • 01. december 2018 Ny ghettoliste

  Med aftalen om parallelsamfund er der kommet nye robuste og målrettede ghettokriterier, og nu offentliggøres ghettolisten for 2018. På listen over ghettoområder pr. 1. december 2018 er der 29 boligområder, som opfylder de nye ghettokriterier – heraf karakteriseres 15 områder som hårde ghettoer. Der er 43 udsatte boligområder.

 • 30. november 2018 Transport på finansloven

  Midler til en forundersøgelse af en fast forbindelse over Kattegat, aftale om den videre proces for drøftelser af fremtidige prioriteringer for infrastruktur, højere hastighedsgrænser for lastbiler uden for tættere bebyggede områder og på motortrafikveje samt et overhalingsforbud for lastbiler, lette og tunge vogntog på en række tosporede motorveje. Det er nogle af de initiativer, som indgår på transportområdet i den netop offentliggjorte finanslov for 2019.

 • 27. november 2018 Skiltningen på nationale cykelruter bliver nu forbedret

  Et bredt flertal i Folketinget har indgået en aftale, der sikrer et kvalitetsløft af skiltningen på nationale cykelruter i Danmark til i alt 2,55 millioner kroner.

 • 22. november 2018 Enighed om den videre proces for Signalprogrammet

  Forligskredsen noterede sig på dagens møde, at der er fremdrift på en række væsentlige områder i Signalprogrammet og genbekræftede den aftalte udrulningsstrategi. Samtidig tiltrådte forligskredsen igangsættelsen af en indledende screening af en mulig alternativ gennemførelse af immunisering.

 • 19. november 2018 Nye anbefalinger til regeringen: Skab bedre rammer for handels- og logistikvirksomheder i Danmark

  Vækstteam for handel og logistik har i dag givet 24 anbefalinger til regeringen. Rådene lyder bl.a.: Styrk vilkår for e-handel og brug Danmark som brand, sæt ind mod ulige konkurrence fra udlandet og fjern administrativt bøvl.

 • 13. november 2018 Ministre opfordrer til fælles EU-regler om NOx-snyd

  Som opfølgning på undersøgelser af snyd med NOx-renseudstyr i lastbiler, som betyder, lastbilerne forurener langt mere, end loven tillader, opfordrer transport-, bygnings- og boligministeren og miljø- og fødevareministeren nu tre EU-kommissærer til at arbejde for fælles EU-regler på området.

 • 07. november 2018 Afklaring af slædehundekørsel

  Det er tilladt at køre med hundetrukne vogne på færdselslovens område. Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen opfordrer derfor til, at kørsel med hundetrukne vogne kan fortsætte på samme måde, som det sker i dag. For at fjerne enhver tvivl om, hvorvidt det er lovligt eller ej, vil han desuden fremsætte en bekendtgørelse, som skal fastlægge klare retningslinjer for kørslen med de hundetrukne vogne.

 • 01. november 2018 Ministeren udtaler kritik af Molslinjen

  På baggrund af den seneste tids ustabile færgetrafik til og fra Bornholm udtaler transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen nu kritik af Molslinjen, der betjener færgetrafikken.

 • 01. november 2018 Det skal være slut med dispensation for brug af styrthjelm

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen og sundhedsminister Ellen Trane Nørby præsenterer i dag et fælles politisk udspil, der gør dispensationer for brug af styrthjelm i trafikken til en saga blot.

 • 31. oktober 2018 Evaluering af sikkerhedsgodkendelsesforløbet af Aarhus Letbane

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen har fået foretaget en ekstern evaluering af forløbet med sikkerhedsgodkendelse af Aarhus Letbane. Evalueringen indeholder ni konkrete forslag, der skal medvirke til, at man i fremtiden ikke vil opleve samme udfordringer i forbindelse med sikkerhedsgodkendelse, som det var tilfældet med Aarhus Letbane.

 • 26. oktober 2018 Fra sommertid til vintertid: Urene skal stilles tilbage på søndag – skal det være for sidste gang?

  Transport-, Bygnings- og Boligministeriet kan oplyse, at dette års sommertid ophører natten mellem lørdag den 27. oktober og søndag den 28. oktober 2018.

 • 25. oktober 2018 Bred politisk opbakning til principaftale om Lynetteholmen

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen glæder sig over, at der er bred tilslutning til principaftalen om Lynetteholmen fra Folketingets partier. Samtidig er parterne blevet enige om at gennemføre den nødvendige lovgivning for at erstatte det aflyste byggeri på Ørestad Fælled Kvarter.