www.trm.dk bruger cookies for at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet. Du kan altid slette cookies fra www.trm.dk igen.  Læs mere om cookies her.

Nyheder

 • 15. december 2017 Nye regler for differentierede hastighedsgrænser

  Ole Birk Olesen vil sikre hastighedsgrænser, der i højere grad er tilpasset forholdene. Derfor udsteder Vejdirektoratet en ny bekendtgørelse, der skal gøre det muligt at sætte hastighedsgrænsen ned i byer ved skoler, børnehaver mv. og op på udvalgte lande- og motortrafikveje.

 • 13. december 2017 Ny aftale om udbud af togtrafik i hovedstadsområdet

  Regeringen (VLAK), DF og RV har i dag aftalt at udbyde hele S-togsdriften og den tilhørende infrastruktur, og at fremtidens S-tog bliver automatiske. Det vil betyde bedre og billigere S-togsdrift med op til knap 13 millioner flere S-togsrejsende. Og så opdeles Øresundstrafikken, så DSB alene får ansvaret for trafikken på Kystbanen, mens togbetjeningen på strækningen Østerport-Malmø udbydes. Det samlede udbud i dagens aftale svarer til 68 procent af DSB’s samlede passagerantal.

 • 13. december 2017 Nye regler for hashkørsel og alkolåse træder i kraft

  De nye regler med lempeligere sanktioner for kørsel med hash (THC) i blodet og ændringen af den frivillige alkolåsordning kommer til at gælde fra den 15. december 2017. Det sker som led i en ændring af færdselsloven, som et enigt Folketing vedtog tidligere på året.

 • 12. december 2017 Nye fleksible køretøjsformer skal ud i trafikken under kontrollerede forhold

  I dag er det ulovligt at færdes på færdselslovens område med nye køretøjstyper som motoriserede skateboards, uniwheels, segboards mv. Det vil alle Folketingets partier lave om på med en ny lov, der netop er blevet vedtaget. Loven skal imødekomme nye køretøjstyper på færdselslovens område.

 • 12. december 2017 Invitation til pressemøde om fremtidens togtrafik i hovedstadsområdet

  Transport-, bygnings- og boligministeren inviterer sammen med transportordførere fra regeringen, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti til pressemøde d. 13. december kl. 10.00 i Transport-, Bygnings- og Boligministeriets mødecenter. Tilmelding og pressekort er påkrævet.

 • 09. december 2017 Regeringen og Dansk Folkeparti sætter transport på Finansloven

  En VVM-undersøgelse af en udvidelse af E45 mellem Randers og Vejle, højere hastighedsgrænser, hvor det er trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt, og midler til bekæmpelse af vejstøj. Det er nogle af elementerne i den finanslovsaftale, regeringen netop har indgået med Dansk Folkeparti.

 • 08. december 2017 Lavere Storebæltstakster og udvidelse af motorvejen på Vestfyn

  Som led i finanslovsforhandlingerne er der indgået en delaftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om bl.a. lavere takster på Storebæltsforbindelsen og en udvidelse af E20 mellem Nr. Aaby og Odense V fra 4 til 6 spor.

 • 07. december 2017 En særlig indsats for forbedring af de nationale cykelruter

  Regeringen (V, LA og K), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har netop indgået en aftale, som sikrer 6,85 mio. kr. til en styrkelse af de nationale cykelruter.

 • 07. december 2017 Fagforeningsmonopol vil undergrave taxivirksomheder i store dele af landet

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen finder det meget beklageligt, at et flertal af Folketingets partier netop har besluttet at skabe et fagforeningsmonopol, som vil gøre det svært at drive taxivirksomhed i store dele af landet.

 • 01. december 2017 Ghettolisten 2017

  På listen over almene ghettoområder pr. 1. december 2017 er der 22 boligområder, hvilket er tre færre end sidste år. Det er det laveste antal ghettoområder siden 2010, hvor listen blev indført. To af de 22 områder på ghettolisten er nye, mens fem områder, der var med på listen sidste år, er udgået.

 • 30. november 2017 Femern Bælt-projektet tildeles EU-støtte på næsten 1 mia. kr.

  Europa-Kommissionen har i dag offentliggjort, at man tildeler 920 mio. kr. i EU-støtte til opgraderingen af Ringsted-Femern Banen. Femern Bælt-tunellens landanlæg tildeles dermed det højeste EU-støttebeløb i ansøgningsrunden, hvor 39 europæiske projekter får tildelt midler. Beløbet bringer den samlede EU-støtte til Femern Bælt-projektet op på knapt 7 mia. kr.

 • 23. november 2017 Ny aftale om finansieringen af lån i den almene boligsektor sikrer større besparelse

  Regeringen har indgået en aftale med realkreditinstitutterne om omlægning af finansieringen af lån i den almene boligsektor. Aftalen betyder, at skatteborgerne sparer over 9 mia. kr. frem til 2025. Det er 2 mia. kr. mere end ved den model, regeringen fremlagde i august.

 • 15. november 2017 Forligskreds bakker op om ny strategi for Signalprogrammet

  På baggrund af Deloittes eksterne review af Signalprogrammet har Banedanmark i dag præsenteret forligskredsen for en ny strategi for programmet. Forligskredsen som består af regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti bakker op om strategien, som har til formål at give passagererne stabil togdrift.

 • 14. november 2017 Hurtigladernetværket til elbiler langs motorvejene er markant udbygget

  Det er nu blevet væsentligt lettere for elbilister at køre lange ture rundt i Danmark. I den seneste tid er der blevet opstillet ti hurtigladere til elbiler på ti nye rastepladser.

 • 08. november 2017 Regeringen reviderer energikrav til nye bygninger i 2020

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen reviderer de fremtidige energikrav til nye bygninger. Revisionen indebærer, at bygningsklasse 2020 ikke gøres obligatorisk, men fortsat vil være en frivillig klasse i bygningsreglementet.

 • 06. november 2017 CEF-ansøgningsrunder om EU-midler til transportinfrastruktur - Blending call og SESAR call

  Europa-Kommissionen har opslået to ansøgningsrunder om EU-midler inden for transportdelen af EU's infrastrukturfond, Connecting Europe Facility (CEF). Fonden støtter udbygningen af det transeuropæiske transportnet (TEN-T).

 • 03. november 2017 Godt nyt for ejere af campingbiler og Tempo 100-busser

  Som led i et arbejde med at forenkle regler for hastigheder vil transport-, bygnings-, og boligminister Ole Birk Olesen med to nye bekendtgørelser tillade campingbiler at køre samme hastighed som busser. Samtidig lægges der op til at forenkle godkendelsesprocessen for nyere Tempo 100-busser.

 • 01. november 2017 Initiativer som opfølgning på Ernst & Youngs rapport om Niels Bohr Bygningen

  For at styrke den fremadrettede håndtering af statens byggeprojekter gennemføres en midlertidig overflytning af anlægsprojekter fra Bygningsstyrelsen til Vejdirektoratet.

 • 31. oktober 2017 Minister vil gøre det lettere og billigere at bygge i Danmark

  På DI Bygs årsdag satte Ole Birk Olesen i dag fokus på, at det i fremtiden skal være enklere at bygge.

 • 28. oktober 2017 Stærekasser skal sikre, at farten sættes ned på farlige strækninger

  Vejdirektoratet og Rigspolitiet har nu udpeget en række vejstrækninger rundt omkring i landet, der får opsat de stærekasser, som regeringen og Dansk Folkeparti vil sætte op i stedet for en række af politiets fotovogne.