www.trm.dk bruger cookies for at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet. Du kan altid slette cookies fra www.trm.dk igen.  Læs mere om cookies her.

Nyheder

 • 11. februar 2019 Tættere samarbejde om trafikregulering vil betyde kortere rejsetid

  Anbefalinger fra Fremkommelighedsudvalget peger på, at rejsetiden gennem hovedstadsområdet kan forkortes, hvis der er et tættere samarbejde på tværs af kommunegrænser om trafikafviklingen.

 • 08. februar 2019 Lastbilerhvervet skal have bedre vilkår

  Regeringen vil hæve den tilladte højde for lastbiler, så det bliver muligt at transportere mere gods med færre køretøjer. Derudover skal hastighedsgrænsen for lastbiler samt lette og tunge vogntog hæves til 80 km/t uden for tæt bebyggelse og på motortrafikveje. Begge forslag indgår i regeringens erhvervsreguleringsudspil.

 • 31. januar 2019 Store mangler i kommunale plejeboligers brandsikkerhed

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen indskærper over for kommuner, at brandkravene i landets plejeboliger skal overholdes. Det sker efter, at en del kommuner har indberettet om mangelfulde brandsikkerhedsmæssige foranstaltninger i deres plejeboliger.

 • 30. januar 2019 Ny strategi skal styrke den digitale omstilling af byggebranchen

  Den digitale udvikling i byggeriet skal fremmes for at øge produktiviteten, effektiviteten og kvaliteten i byggebranchen. Derfor lancerer transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen i dag en ny strategi for digitalt byggeri, som er udviklet i samarbejde med byggebranchen, og som skal være med til at fremme udviklingen og øge digitaliseringen i byggeriet.

 • 24. januar 2019 Regeringen giver vitaminindsprøjtning til hovedstadsområdet

  Regeringen præsenterer i dag udspillet Danmarks hovedstad – initiativer til styrkelse af hovedstadsområdet.

 • 23. januar 2019 Muligheder for salg af almene boliger i de hårde ghettoområder

  Særligt i de større byer er salg af almene boliger i de hårde ghettoområder et redskab, der kan benyttes til at sikre en mere blandet bolig- og beboersammensætning. Det viser en ny analyse af mulighederne for salg af almene boliger i de hårde ghettoområder, som er udarbejdet i forlængelse af den politiske aftale om initiativer på boligområdet, der modvirker parallelsamfund.

 • 23. januar 2019 Regeringen vil udvide Københavns Lufthavns Station

  Københavns Lufthavns Station kan ikke følge med passagerudviklingen, og derfor foreslår regeringen i forbindelse med sit kommende hovedstadsudspil at udvide stationen med to nye perroner. Udvidelsen vil give mulighed for flere direkte tog til lufthavnen og vurderes at være selvfinansierende, hvis den nye station kombineres med to parkeringshuse.

 • 22. januar 2019 Transport-, bygnings- og boligministeren mødtes med Pat Cox

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen mødtes tirsdag den 22. januar 2019 med TEN-T koordinator Pat Cox til en snak om Femern Bælt-projektet, det transeuropæiske transportnet (TEN-T) og de danske transport prioriteter.

 • 21. januar 2019 Regeringen vil samle Hovedstadens offentlige transport

  Som led i regeringens kommende hovedstadsudspil vil regeringen fremtidssikre den offentlige transport i hovedstadsområdet ved at organisere hele den kollektive trafik i én samlet stærk organisation, Hovedstadens Offentlige Transport (HOT). Hovedstadens Offentlige Transport skal styrke sammenhængen på tværs af transportformer og sikre, at den kollektive trafik er et attraktivt tilbud, som tiltrækker flere passagerer end i dag. Der er fundet inspiration i sammenlignelige europæiske byer, hvor der er succes med at organisere den kollektive trafik på tværs af transportformer.

 • 21. januar 2019 Screening af mulighed for S-tog på Kystbanen

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen præsenterede i dag på et møde med fire nordsjællandske borgmestre og regionsrådsformanden for Region Hovedstaden muligheden for at igangsætte en screening af muligheden for S-tog til Helsingør.

 • 20. januar 2019 Undersøgelse af ny motorvej i den sydlige Ring 5-korridor

  For at forbedre fremkommeligheden i hovedstadsområdet vil regeringen som led i sit hovedstadsudspil igangsætte en forundersøgelse af en ny motorvej i den sydlige Ring 5-korridor fra Køge til Frederikssundsmotorvejen. Samtidig igangsættes en planlægningsundersøgelse i den nordlige del af Ring 5 med det formål at forbedre beslutningsgrundlaget for eventuelle indsnævringer i korridoren.

 • 18. januar 2019 Ny landsbypulje skal styrke indsatsen for nedrivning og områdefornyelse

  Regeringen (V, LA og K) og Dansk Folkeparti har indgået aftale om kriterierne for Landsbypuljen, der skal styrke udviklingen i landsbyerne og det åbne land. Med aftalen udvides gruppen af ansøgningsberettigede kommuner, ligesom det sikres, at midlerne i Landsbypuljen fordeles til kommuner med det største behov.

 • 12. januar 2019 Ny CEF-ansøgningsrunde: EU afsætter 100 millioner EUR til investering på bl.a. havneområdet

  Den 5. december 2018 offentliggjorde INEA en ny ansøgningsrunde for CEF Transport. Ansøgningsrunden afsætter 100 millioner EUR til projekter på det samlede net samt udviklingen af søhavne (samlet net) og til projekter om reduktion af støj fra jernbanegodstransport. Den nationale ansøgningsfrist til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet er 19. marts 2019.

 • 11. januar 2019 Garanti for licenser til taxier med nulemission

  Et bredt politisk flertal (V, LA, K, S, DF, RV og SF) vil ændre loven, så der i 2019 og 2020 er garanti for en taxitilladelse til op til 300 nulemissionstaxier.

 • 07. januar 2019 Ny strategi for cyber- og informationssikkerhed

  Transport-, Bygnings- og Boligministeriet lancerer i dag en ny strategi for cyber- og informationssikkerhed i transportsektoren, der blandt andet skal styrke den digitale infrastruktur på transportområdet.

 • 03. januar 2019 Omstigningstunnel ved Østerport Station

  Metroselskabet I/S vil i dag modtage transport-, bygnings- og boligministerens godkendelse af de ændringer, som er beskrevet i Transport-, Bygnings- og Boligministeriets ”Supplerende miljøkonsekvensrapport for Cityringen vedr. omstigningstunnel ved Østerport Station".

 • 29. december 2018 Ny ordning skal modvirke udlejning af ubeboelige boliger

  Regeringen (V, LA og K) er sammen med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti enige om en anmeldelsesordning, som skal give kommunerne bedre muligheder for at forhindre, at sundheds- eller brandfarlige boliger bliver udlejet til beboelse. Med den nye ordning skal udlejere af visse boliger anmelde til kommunen, at de ønsker at leje en bolig ud og kommunen får dermed lettere ved at gribe ind, hvis en bolig ikke er egnet til beboelse.

 • 28. december 2018 Tyskland godkender Femern Bælt-forbindelsen

  Godkendelsesmyndigheden i Slesvig-Holsten (APV-SH) har den 28. december 2018 udfærdiget en underskriftsklar godkendelse af byggeriet af Femern Bælt-tunnelen mellem Rødby og Puttgarden. Det er afslutningen på fem års arbejde, der har omfattet to offentlige høringer i Tyskland. Godkendelsen er i dag modtaget af Femern A/S, som nu har 14 dage til at gennemgå den, inden den bliver underskrevet. I denne proces kan der kun ske mindre, redaktionelle ændringer.

 • 20. december 2018 Forundersøgelse af en fast forbindelse over Kattegat

  Regeringen og Dansk Folkeparti udmønter nu 60 mio. kr. fra finansloven for 2019 til at igangsætte to forundersøgelser af en ren vejforbindelse og en kombineret vej- og jernbaneforbindelse over Kattegat. Parterne tager dermed næste skridt mod en fast forbindelse, som vil kunne spare trafikanterne for op til halvanden times kørsel.

 • 20. december 2018 Invitation til doorstep

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen inviterer til et doorstep om en fast forbindelse over Kattegat. Det bliver afholdt den 20. december kl. 16.00. Tilmelding er påkrævet.