www.trm.dk bruger cookies for at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet. Du kan altid slette cookies fra www.trm.dk igen.  Læs mere om cookies her.

Nyheder

 • 14. maj 2018 Analyse peger på store potentialer ved udbredelse af digitale løsninger og services til brug for rejsende

  Ny analyse viser, at digitale løsninger på fx mobiltelefoner, hvor offentlige og kommercielle transportformer og -services forbindes i én samlet app-løsning, har potentiale for værdiskabelse for både forbruger og transporterhverv i Danmark.

 • 12. maj 2018 Vejinvesteringer er en gevinst for samfundet

  En ny samfundsøkonomisk analyse af fem infrastrukturprojekter i Danmark viser, at der er store samfundsgevinster ved at investere i veje. Gode vejinvesteringer og bedre infrastruktur resulterer i mindre trængsel og kortere rejsetid for både borgere og erhvervslivet.

 • 09. maj 2018 Bred aftale om opgør med parallelsamfund

  Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti har indgået aftale om en lang række initiativer, der skal understøtte målet om, at der i 2030 ikke er ghettoområder i Danmark. Der afsættes 10 mia. kr. i årene 2020-2026 til en massiv indsats i udsatte boligområder, der gennem en markant fysisk forandring vil ændre ghettoområderne, som vi kender dem i dag. Det centrale redskab i omdannelsesprocessen er, at andelen af almene familieboliger i de hårdeste ghettoområder skal nedbringes til højst 40 pct.

 • 08. maj 2018 Aftale om finansiering af ghettoudspil er på plads

  Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har indgået aftale om finansiering af indsatser for at forebygge og nedbryde parallelsamfund og aftale om Landsbyggefondens ramme til fysiske forandringer af de udsatte boligområder mv. i perioden 2019-2026.

 • 08. maj 2018 Invitation til doorstep


  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen inviterer til et doorstep om initiativer på boligområdet, der modvirker parallelsamfund. Det bliver afholdt den 9. maj kl. 9.15. Tilmelding er påkrævet.

 • 05. maj 2018 Ministeren åbnede ny national cykelrute på cykel

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen indviede i dag den nye nationale cykelrute 8 – Østersøruten, der snor sig gennem det sydlige Danmark fra Padborg i vest til Møn i øst. Det foregik på det, det hele handlede om; nemlig cyklen.

 • 04. maj 2018 Ekspertudvalg: Fair og lige konkurrence i havnesektoren

  Et enigt ekspertudvalg har færdiggjort deres anbefalinger til en revision af havneloven. Udvalget anbefaler, at kommercielle aktiviteter i de større offentligt ejede erhvervshavne adskilles fra den offentlige infrastrukturopgavevaretagelse med en ny, todelt aktieselskabsmodel. Hermed skal der ifølge udvalget skabes fair og lige konkurrence og overensstemmelse med EU’s statsstøtteregler på havneområdet.

 • 30. april 2018 Ny løsning ved Ringsted Station

  Forligskredsen har besluttet at følge Banedanmarks opfordring og gennemføre tilslutningen af Den ny bane København-Ringsted til det eksisterende jernbanenet ved Ringsted Station med en anden løsning end den planlagte. Det sker for at begrænse en budgetoverskridelse på projektet.

 • 30. april 2018 Billigere for togpendlere at krydse Storebælt

  Som følge af regeringen og Dansk Folkepartis aftale om at nedsætte taksten for vejtrafik og persontog over Storebælt, gør DSB det nu omkring 15 pct. billigere at krydse Storebælt for rejsende med pendlerkort, samtidig med at DSB også vil udbyde flere Orange-billetter.

 • 24. april 2018 Invitation til fyraftensmøde om fremtidens teknologiske udvikling på gods- og distributionsområdet den 14. maj 2018

  Kom med til mødet i Transport-, Bygnings- og Boligministeriet og hør formanden for ekspertgruppen Mobilitet for fremtidens syn på udviklingen på gods- og distributionsområdet. Tilmelding påkrævet.

 • 13. april 2018 Rapport om den grænseoverskridende trafik

  På dagens møde i Dansk-Tysk Transportkommission blev Vejdirektoratets rapport om den grænseoverskridende trafik i Jyllandskorridoren præsenteret.

 • 13. april 2018 Kørsel i nødsporet på Hillerødmotorvejen og ITS-systemer på Motorring 3 opretholdes

  Bilisterne skal fortsat kunne køre i nødsporet på Hillerødmotorvejen. Og så opretholdes ITS-systemerne på Motorring 3. Det sker som følge af den store trafikvækst og den mertrafik på strækningen, som byggeriet af letbanen i Ring 3 forventes at medføre.

 • 12. april 2018 Danmark frifindes i sag om cabotagekørsel

  EU-Domstolen har netop frifundet Danmark for traktatbrud i en sag om den danske definition af cabotagekørsel.

 • 10. april 2018 Ministerens budskaber på Havnekonferencen 2018

  På Danske Havnes konference i Esbjerg satte transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen fokus på havnenes udfordringer og udviklingsmuligheder. Han understregede blandt andet vigtigheden af sunde investeringer i havnene, der matcher markedets efterspørgsel.

 • 04. april 2018 Forligskreds giver fuld opbakning til Femern Bælt-projektet

  Forsinkelsen på 3-4 måneder i den tyske myndighedsgodkendelse af Femern Bælt-forbindelsen medfører ikke ændringer i den videre proces for projektet. Forligskredsen bag projektet gav på et møde den 4. april 2018 fuld opbakning til Femern Bælt-forbindelsen.

 • 22. marts 2018 Genberegning af økonomien i en fast forbindelse over Kattegat

  En kombineret vej- og jernbaneforbindelse over Kattegat er fortsat et urealistisk dyrt projekt. Men nye beregninger viser, at der er udsigt til, at en ren vejforbindelse kan finansieres af trafikanterne alene – uden tilskud fra statskassen.

 • 21. marts 2018 Sommertiden begynder søndag den 25. marts 2018

  Transport-, Bygnings- og Boligministeriet kan oplyse, at dette års sommertid begynder natten mellem lørdag den 24. marts og søndag den 25. marts 2018.

 • 19. marts 2018 Togdriften af Lille Syd overdrages til Region Sjælland

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen overdrog ved en festlig lejlighed mandag den 19. marts 2018 trafikkøberansvaret for banestrækningen mellem Køge og Roskilde til Region Sjælland.

 • 15. marts 2018 Højere fart for campingbiler

  Fra 15. marts 2018 bliver hastighedsgrænsen for campingbiler, der er omfattet af Tempo 100-ordningen, hævet til 100 km/t. på motorveje og 80 km/t. på andre veje. Campingbilernes hastighedsgrænse kommer således til at følge busserne. Det skal sikre ensartede hastigheder til gavn for trafiksikkerheden og en forbedret fremkommelighed for campisterne.

 • 13. marts 2018 Ole Birk Olesen: Bilen får en større rolle i fremtiden

  Selvkørende teknologi og nye forretningsmodeller betyder, at biler vil skabe bedre mobilitet for flere i fremtiden - også for grupper, som i dag ikke har egen bil eller ikke selv kan køre. Mere trafik indebærer, at effektiv kollektiv transport ind og ud af de største byer bliver vigtigere end i dag. Det er blandt konklusionerne i en netop offentliggjort rapport fra en uafhængig ekspertgruppe, som ministeren nedsatte i 2017.