www.trm.dk bruger cookies for at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet. Du kan altid slette cookies fra www.trm.dk igen.  Læs mere om cookies her.

Nyheder

 • 07. februar 2018 Analyse af Landsbyggefondens økonomi

  Landsbyggefondens økonomi er blevet kortlagt i et langt perspektiv og analysen viser, at der kommer betydelige midler i fonden i de kommende årtier. Regeringen vil på den baggrund foreslå en ny boligaftale, der skal udmønte midler til både renovering, bedre infrastruktur og boligsociale indsatser m.v. i den almene boligsektor.

 • 02. februar 2018 Støjskærme ved Bjæverskov og Tapsøre

  Et bredt flertal af Folketingets partier (V, LA, K, DF, S, SF og RV) er blevet enige om at etablere støjskærme på Vestmotorvejen ved Bjæverskov i Køge og på Sønderjyske Motorvej E45 ved Tapsøre.

 • 02. februar 2018 Invitation til konference om hovedstadsområdets boligmarked

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen inviterer tirsdag den 27. februar 2018 til en konference om boligmarkedet i hovedstadsområdet. Tilmelding er påkrævet.

 • 01. februar 2018 Bredt flertal sætter udbud af Fremtidens Tog i gang

  Regeringen (V, K, LA) er sammen med DF, S, RV, SF og ALT blevet enige om at sætte gang i indkøbet af fremtidens eltog. Det skal ske i et samlet udbud, hvor leverandøren af de tog, som skal erstatte DSB’s nuværende togflåde, også får opgaven med at vedligeholde dem. Det skaber de bedste forudsætninger for god og driftsstabil togdrift til passagererne med færrest mulige risici, mener aftaleparterne.

 • 31. januar 2018 Vejdirektoratet kan indgå aftale med det italienske konsortium om Storstrømsbroen

  Forligskredsen bag Storstrømsbroen (V, LA, K, DF, S, RV og SF) bakker op om, at Vejdirektoratet underskriver kontrakten med det udpegede italienske entreprenørkonsortium, men at entreprenøren Condotte udgår. På den måde sikres det, at byggeriet af broen starter til tiden, og at der er økonomisk sikkerhed.

 • 30. januar 2018 Midler til støjskærme syd om Odense, ved Taulov og på Hillerødmotorvejen

  Regeringen (V, LA, K) og Dansk Folkeparti ønsker et reducere støjgenerne for naboer langs det eksisterende danske statsvejnet. Partierne er derfor blevet enige om at udmønte 50 mio. kr. i 2018 fra puljen til støjbekæmpelse langs eksisterende statsveje til støjskærme syd om Odense på E20, ved Taulov på E20 og ved Bregnerød på Hillerødmotorvejen.

 • 30. januar 2018 Ministerens kommentarer til bestyrelsesformanden i PostNords beslutning om ikke at genopstille

  Jens Moberg, bestyrelsesformand i PostNord, genopstiller ikke til bestyrelsen. Ole Birk Olesen kommenterer.

 • 29. januar 2018 Ny aftale om bedre fremkommelighed og trafiksikkerhed

  Regeringen (V, LA og K) har sammen med Dansk Folkeparti indgået en aftale, som sikrer knap 100 mio. kr. til bedre fremkommelighed og trafiksikkerhed.

 • 27. januar 2018 NY ANALYSE: Behov for 73.000 flere boliger i hovedstaden frem mod 2025 og endnu flere i de følgende år

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen satte i efteråret gang i en grundig boligmarkedsanalyse for at få kortlagt udfordringer med og løsninger på hovedstadsområdets boligmarked. Analysen viser både et stort behov og potentiale for flere boliger.

 • 26. januar 2018 Invitation til konference om mobilitet for fremtiden

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen inviterer til en konference den 13. marts 2018, hvor det vil være muligt at få indsigt i ekspertgruppen Mobilitet for fremtidens rapport, som skal danne grundlag for en mere politisk diskussion om fremtidens transport. Tilmelding er påkrævet.

 • 23. januar 2018 Bedre tilgængelighed til bygninger med offentlig adgang

  Med en række nye initiativer vil transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen fremme tilgængeligheden i de offentligt tilgængelige bygninger, hvor mange færdes.

 • 19. januar 2018 Kørsel med håndholdt teleudstyr skal give klip i kørekortet

  Fremover skal det give et klip i kørekortet at anvende alle former for håndholdt teleudstyr og andre håndholdte kommunikationsapparater (tablets, laptops, mobiltelefoner mv.). Det mener regeringen og Dansk Folkeparti, der vil skærpe reglerne for anvendelse af håndholdt mobiltelefon under kørslen og gøre reglerne mere tidssvarende.

 • 17. januar 2018 Pressemeddelelse om udflytningerne på Transport-, Bygnings- og Boligministeriets område

  Regeringen har besluttet at udflytte følgende statslige arbejdsplader på Transport-, Bygnings- og Boligministeriets område:

 • 12. januar 2018 Parkering skal tillades på kantlinjer

  Det skal være tilladt at parkere på kantlinjer, så længe bilens dæk ikke rækker ud over den ydre kantlinje i en parkeringsbane. Det mener transport-, bygnings- og boligministeren samt transportordførerne fra DF, V, LA og K, som derfor vil ændre de gældende regler.

 • 10. januar 2018 Kammeradvokatens gennemgang af udbud af Storstrømsbroen

  Kammeradvokaten har i dag præsenteret sin redegørelse om udbuddet af Storstrømsbroen for forligskredsen (V, LA, K, DF, S, RV, SF). Kammer-advokaten konkluderer, at udbudsreglerne er fulgt, og at der ikke er grundlag for at udelukke vinderen af udbuddet på trods af de verserende italienske retssager og aktuelle økonomiske udfordringer hos den ene Konsortiepart. Forligskredsen bakker op om, at Vejdirektoratet vil undersøge situationen nærmere, inden der træffes endelig beslutning om det videre forløb.

 • 22. december 2017 Minister vil undersøge mulighed for at lave ekstra spor på motorveje

  Ole Birk Olesen beder nu – med opbakning fra de blå transportordførere - Vejdirektoratet om at udarbejde en plan for, hvordan man ved hjælp af smallere vognbaner kan gøre plads til et ekstra spor på udvalgte dele af det eksisterende motorvejsnet, uden det går udover trafiksikkerheden.

 • 18. december 2017 Morten Kabells afskedssalut om havnetunnelen er forkert


  I forbindelse med indvielsen af Nordhavnsvej udtalte teknik- og miljøborgmester Morten Kabell, at Nordhavnsvej er dimensioneret sådan, at det ikke vil kunne svare sig at anlægge en kommende havnetunnel.

 • 15. december 2017 Nye regler for differentierede hastighedsgrænser

  Ole Birk Olesen vil sikre hastighedsgrænser, der i højere grad er tilpasset forholdene. Derfor udsteder Vejdirektoratet en ny bekendtgørelse, der skal gøre det muligt at sætte hastighedsgrænsen ned i byer ved skoler, børnehaver mv. og op på udvalgte lande- og motortrafikveje.

 • 13. december 2017 Ny aftale om udbud af togtrafik i hovedstadsområdet

  Regeringen (VLAK), DF og RV har i dag aftalt at udbyde hele S-togsdriften og den tilhørende infrastruktur, og at fremtidens S-tog bliver automatiske. Det vil betyde bedre og billigere S-togsdrift med op til knap 13 millioner flere S-togsrejsende. Og så opdeles Øresundstrafikken, så DSB alene får ansvaret for trafikken på Kystbanen, mens togbetjeningen på strækningen Østerport-Malmø udbydes. Det samlede udbud i dagens aftale svarer til 68 procent af DSB’s samlede passagerantal.

 • 13. december 2017 Nye regler for hashkørsel og alkolåse træder i kraft

  De nye regler med lempeligere sanktioner for kørsel med hash (THC) i blodet og ændringen af den frivillige alkolåsordning kommer til at gælde fra den 15. december 2017. Det sker som led i en ændring af færdselsloven, som et enigt Folketing vedtog tidligere på året.