www.trm.dk bruger cookies for at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet. Du kan altid slette cookies fra www.trm.dk igen.  Læs mere om cookies her.

Nyheder

 • 13. oktober 2018 Forsøgsordning for selvkørende enheder til vareudbringning

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen har fået opbakning fra regeringens og Dansk Folkepartis transportordførere til at gå videre med at udarbejde en forsøgsordning for små selvkørende leverancerobotter. De langsomt kørende enheder med en forventet hastighed på omkring 6 km/t vil skulle færdes blandt fodgængere, og de omfattes ikke af den igangværende forsøgsordning for selvkørende biler, hvorfor der er behov for en særskilt og mere lempelig forsøgsordning.

 • 09. oktober 2018 Sammen om en grønnere fremtid

  Danmark skal være helt i front på det grønne område. Vi skal sikre danskerne ren luft og et godt klima. Vi skal præge udviklingen i en grøn retning i Danmark, i Europa og i verden. Det vil ske gennem stærke og effektive initiativer, som sætter kursen direkte mod, at Danmark kan opfylde sit klimamål i EU i 2030. Og som skubber i retning af det ambitiøse mål, at Danmark i 2050 er klimaneutral – altså at vi ikke udleder flere drivhusgasser, end vi er i stand til at optage.

 • 08. oktober 2018 Stærekasserne på Grenåvej er klar til at blitze

  Pilotprojektet med stærekasserne på ulykkesramte strækninger i Danmark er i fuld gang, og i dag tændes de to stærekasser på Grenåvej ved Aarhus. Regeringen har med opbakning fra Dansk Folkeparti besluttet, at nogle af politiets fotovogne skal erstattes af stærekasser, og i dag besigtiger transport-, bygnings- og boligministeren stærekasserne ved Aarhus sammen med Dansk Folkepartis transportordfører, Kim Christiansen.

 • 05. oktober 2018 Regeringen og Københavns Kommune vil bygge en helt ny bydel

  Regeringen og Københavns Kommunes overborgmester har indgået en principaftale, der er startskuddet på en helt ny bydel, der skal rejse sig i Øresund mellem Nordhavn og Refshaleøen og på sigt rumme 35.000 indbyggere og lige så mange arbejdspladser.

 • 05. oktober 2018 Parkeringspladsgaranti og rabat på parkering for lavemissionsbiler

  Regeringen vil indgå en aftale med kommunerne om parkeringspladsgaranti i byområder for ejere af el- og plug-in hybrid biler, der bor i etagebyggeri. Samtidig skal kommunerne have friere rammer til at give nul- og lavemissionsbiler rabat på parkering. Forslagene er en del af regeringens kommende luft- og klimaudspil og har til formål at øge incitamentet til at vælge biler, der udleder mindre CO2.

 • 04. oktober 2018 Opbakning til høring om de to nye forsøgsordninger om små motoriserede køretøjer

  På et møde med partierne i Transportudvalget har transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen i dag fået opbakning til at sende de to nye forsøgsordninger med motoriserede løbehjul og selvbalancerende køretøjer samt motoriserede skateboards i offentlig høring.

 • 04. oktober 2018 Klimavenlig asfalt på alle statsveje

  Regeringen vil fra 2020 udrulle klimavenlig asfalt på alle strækninger af statsvejnettet, som står til at skulle have ny belægning, hvis et igangværende pilotprojekt bekræfter de forventede effekter og holdbarheden af asfalten. Initiativet indgår i regeringens kommende luft- og klimaudspil.

 • 03. oktober 2018 Kommunerne får udvidede beføjelser over for hårde ghettoområder

  Partierne bag parallelsamfundsaftalen er enige om at styrke de kommunale kompetencer til bekæmpelse af parallelsamfund i Danmark. Det betyder, at kommunerne nu får mulighed for at påbyde salg og nedrivninger i de hårdeste ghettoområder, hvis alle muligheder for at opnå enighed med boligorganisationen er udtømt.

 • 01. oktober 2018 Hvordan skal Hovedstadens boligmarked se ud i fremtiden?

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen mødtes i dag med 27 borgmestre fra Hovedstadsområdet for at diskutere behovet for boliger i Hovedstaden nu og i fremtiden. Den konstruktive dialog førte blandt andet til, at parterne nu kan gå hjem med ny viden og nye ideer til at komme boligproblemerne til livs.

 • 01. oktober 2018 Nu tændes de første stærekasser

  Flere af de faste ATK-standere – de såkaldte stærekasser – er klar til at blive taget i brug. Standerne ved Måløv bliver som de første tændt i morgen, hvorefter de vil kunne måle bilisternes hastigheder døgnet rundt.

 • 29. september 2018 Sidste etape af Holstebromotorvejen indvies

  De sidste 15 km motorvej mellem Herning og Holstebro er snart klar til trafikanterne. Derfor deltager transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen senere i dag ved festlighederne under indvielsen i Holstebro, hvor han vil klippe snoren til den nye firsporede motorvej.

 • 27. september 2018 I dag tages første spadestik til den nye Storstrømsbro

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen og borgmestrene fra Vordingborg og Guldborgsund markerer i dag igangsættelsen af byggeriet af den nye Storstrømsbro mellem Sjælland og Falster.

 • 26. september 2018 Hillerødmotorvejens forlængelse sendes i offentlig høring

  Resultaterne af VVM-undersøgelsen af Hillerødmotorvejens forlængelse mellem Allerød og Hillerød sendes nu i offentlig høring forud for undersøgelsens afslutning. Undersøgelsen viser blandt andet, at der er tale om et projekt med en god samfundsøkonomi.

 • 24. september 2018 Aftale om overgangsordning for nye hårde ghettoområder

  Partierne bag parallelsamfundsaftalen på boligområdet er enige om en ny overgangsordning. I 2018, 2019 og 2020 skal ghettoområder have været på ghettolisten i de seneste fem og ikke fire år i træk, som der ellers var lagt op til, før de bliver kategoriseret som et hårdt ghettoområde. Efter fem år på listen forpligtes områderne til at nedbringe andelen af almene familieboliger til 40 procent inden 2030.

 • 20. september 2018 Udspil til bedre vilkår for passagerer og private løsninger i den kollektive trafik

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) vil sikre flere fjernbusafgange, samle Rejseplanen og Rejsekortet i en digital mobilitetstjeneste, og så skal private og deleøkonomiske transporttilbud have adgang til data og videresalg af billetter, så passagererne får flere valgmuligheder. Det er blot nogle af de initiativer, som ministeren præsenterer i et nyt udspil i dag.

 • 04. september 2018 Kørekortområdet og buspassagerernes rettigheder skal forenkles

  Som et led i afbureaukratiseringsreformen vil regeringen modernisere køreuddannelsen og forenkle sagsbehandlingen på kørekortområdet. Samtidig vil regeringen sikre, at regionale trafikselskaber giver deres passagerer de samme grundlæggende rettigheder uanset, hvor i landet man rejser til og fra.

 • 31. august 2018 Nu bliver det lovligt at parkere på kantlinjer

  I dag er det ulovligt at parkere på den ubrudte brede kantlinje, som adskiller parkeringspladser fra eksempelvis vejbaner og cykelstier. Det har i praksis betydet, at nogle parkeringsbaner har været for smalle til bredere biler. I morgen træder nye regler i kraft, så det fremover vil være tilladt at parkere på den brede kantlinje, så længe bilens dæk ikke rækker ud over den ydre kantlinje i en parkeringsbane.

 • 27. august 2018 E45 bliver udvidet i rekordfart

  Transport-, bygnings- og boligministeren og Dansk Folkepartis transportordfører besigtiger i dag det igangværende arbejde med at udvide E45 mellem Skanderborg S og Aarhus S. Vejdirektoratets arbejde med udbygningen af motorvejsstrækningen nærmer sig nemlig hastigt sin afslutning.

 • 24. august 2018 Ekstra togafgange over Øresund og en forbedret punktlighed på Kystbanen

  Transport, - bygnings- og boligministeren underskriver i dag en aftale med Skånetrafiken om den fremtidige togdrift på strækningen København-Malmø. Aftalen vil betyde ekstra afgange over Øresund, en forbedret punktlighed på Kystbanen, og at yderligere otte procent af jernbanedriften bliver sendt i udbud til gavn for statskassen og passagererne.

 • 22. august 2018 Regeringen tager næste skridt mod en fast Kattegatforbindelse

  Regeringen vil afsætte midler til en forundersøgelse af en brugerfinansieret fast forbindelse over Kattegat. Forundersøgelsen vil kunne igangsættes i starten af 2019, hvis screeningen af de foreløbige beregninger viser, at projektet er realistisk. En forundersøgelse er næste skridt på vejen mod, at projektet kan blive en realitet.