www.trm.dk bruger cookies for at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet. Du kan altid slette cookies fra www.trm.dk igen.  Læs mere om cookies her.

Nyheder

 • 22. januar 2017 Minister forbereder lovgivning til selvkørende biler

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen fremsætter i næste uge et lovforslag, der åbner for kontrollerede forsøg med selvkørende biler. Med lovforslaget kobles det altafgørende hensyn til trafiksikkerhed med muligheden for innovation via automatisering af biler.

 • 12. januar 2017 Ny bestyrelsesformand i Metroselskabet I/S

  Regeringen har udpeget Jørn Neergaard Larsen til medlem af bestyrelsen i Metroselskabet I/S. Efter aftale med de øvrige interessenter – Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune – tiltræder Jørn Neergaard Larsen som formand for bestyrelsen.

 • 09. januar 2017 Mere logiske og rimelige parkeringsregler

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen vil gøre reglerne for parkering mere logiske og rimelige for borgerne. Samtidig vil han pålægge den private parkeringsbranche at oprette et uvildigt klagenævn, så bilisterne kan klage over parkeringsafgifter, som de mener er urimelige, uden de er nødsaget til at gå rettens vej.

 • 04. januar 2017 Fornuftige fartgrænser til gavn for trafiksikkerheden

  Regeringen vil sætte hastighedsgrænserne op på landeveje og motorveje, hvor det er trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt.

 • 02. januar 2017 Behov for investeringer i infrastrukturen

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen er enig med Dansk Byggeri i, at der er behov for yderligere investeringer i landets infrastruktur, ligeså snart råderummet tillader det.

 • 16. december 2016 Minister sætter skub i nyt initiativ for veteraner

  Ole Birk Olesen har som ny transport-, bygnings- og boligminister uddelt 6 mio. kr. til forsøg med bedre integration af veteraner i lokalområder bl.a. gennem etablering af mødesteder og sociale tilbud.

 • 16. december 2016 Danmark får ny national cykelrute i international topklasse

  Regeringen (V, LA og K) er i dag blevet enig med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om at give 8 mio. kr. til en styrkelse af de nationale cykelruter.

 • 14. december 2016 Bred politisk aftale om undersøgelser af nye store vejprojekter

  Regeringen har sammen med et bredt flertal i Folketinget indgået aftale om igangsættelse af undersøgelser af ny midtjysk motorvej og Hillerødmotorvejens forlængelse.

 • 14. december 2016 Særlig rådgiver for transport-, bygnings- og boligministeren

  Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har ansat Frederik Wiedemann som særlig rådgiver for transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen med virkning fra 9. januar 2017.

 • 13. december 2016 Invitation til pressemøde

  Regeringen kommer nu med sit udspil til, hvordan fremtidens taxilovgivning skal se ud.

 • 13. december 2016 Regeringen vil fremtidssikre taxibranchen

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA), erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) og beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) har på et pressemøde i dag præsenteret regeringens udspil til fremtidens taxilovgivning.

 • 12. december 2016 Tysk forsinkelse af miljøgodkendelse på Femern Bælt-forbindelsen


  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen har mandag deltaget i møder i dansk-tysk transportkommission og om Femern Bælt-forbindelsen.

 • 05. december 2016 Ny transportminister inviterer pensionskasser til at bygge infrastruktur

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen har i dag afholdt et møde med en række pensionsselskaber samt private og lokale aktører om at øge brugen af OPP, når staten bygger infrastruktur.

 • 01. december 2016 Transportminister til rådsmøde i Bruxelles: Vigtigt med et stærkt EU-samarbejde om grænseoverskridende infrastruktur

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) drøftede i forbindelse med rådsmødet bl.a., hvordan EU’s finansieringsinstrumenter kan være med til at hæve niveauet for både offentlige og private investeringer i transportinfrastrukturprojekter.

 • 01. december 2016 25 udsatte boligområder på årets ghettoliste

  I dag offentliggøres den årlige ghettoliste. Igen i år er der 25 almene boligområder på listen fordelt på 16 kommuner. Fire af de 25 områder på årets ghettoliste er nye, mens fire områder, som var med på sidste års liste, er udgået.

 • 28. november 2016 Ole Birk Olesen bliver transport-, bygnings- og boligminister

  I forbindelse med at Ole Birk Olesen tiltræder som transport-, bygnings- og boligminister, vil der mandag den 28. november blive holdt overdragelsesreception kl. 14.45.

 • 25. november 2016 Ny løsning for fjernstyring af klapbroer

  I stedet for at indføre fjernstyring af fire klapbroer i Nordjylland og på Sjælland, som Vejdirektoratet har lagt op til, har transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt nu bedt Vejdirektoratet om at starte med en forsøgsordning på én bro i 2020 for at høste erfaringer med ordningen.

 • 25. november 2016 Ny rapport: Luftfarten spiller en nøglerolle for dansk økonomi

  En netop offentliggjort rapport sætter nu tal på, hvor stor indvirkning luftfartssektoren har på den danske samfundsøkonomi. Med de store fordele for tilgængeligheden, arbejdspladser og turisme bidrager sektoren med op mod 100 mia. kroner til dansk økonomi, viser rapporten.

 • 23. november 2016 Minister vil øge kontrol af ventilationsanlæg og andre tekniske installationer i bygninger

  Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt vil indføre et krav om afprøvning af bygningers tekniske installationer, så det sikres, at de aftalte krav til et færdigt byggeri rent faktisk overholdes i praksis.

 • 23. november 2016 Kulturnatsvinder højt til tops

  På årets kulturnat i ministeriet var der mulighed for at udfylde en tipskupon på baggrund af viden om de forskellige "udstillere". Alle med minimum tre rigtige svar deltog i lodtrækningen om at vinde et besøg - enten ved en af Metroens byggepladser eller i Naviairs kontroltårn. Vinderen blev Niels fra Roskilde, og som præmie valgte han besøget i Naviairs kontroltårn.