www.trm.dk bruger cookies for at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet. Du kan altid slette cookies fra www.trm.dk igen.  Læs mere om cookies her.

Nyheder

 • 12. januar 2019 Ny CEF-ansøgningsrunde: EU afsætter 100 millioner EUR til investering på bl.a. havneområdet

  Den 5. december 2018 offentliggjorde INEA en ny ansøgningsrunde for CEF Transport. Ansøgningsrunden afsætter 100 millioner EUR til projekter på det samlede net samt udviklingen af søhavne (samlet net) og til projekter om reduktion af støj fra jernbanegodstransport. Den nationale ansøgningsfrist til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet er 19. marts 2019.

 • 11. januar 2019 Garanti for licenser til taxier med nulemission

  Et bredt politisk flertal (V, LA, K, S, DF, RV og SF) vil ændre loven, så der i 2019 og 2020 er garanti for en taxitilladelse til op til 300 nulemissionstaxier.

 • 07. januar 2019 Ny strategi for cyber- og informationssikkerhed

  Transport-, Bygnings- og Boligministeriet lancerer i dag en ny strategi for cyber- og informationssikkerhed i transportsektoren, der blandt andet skal styrke den digitale infrastruktur på transportområdet.

 • 03. januar 2019 Omstigningstunnel ved Østerport Station

  Metroselskabet I/S vil i dag modtage transport-, bygnings- og boligministerens godkendelse af de ændringer, som er beskrevet i Transport-, Bygnings- og Boligministeriets ”Supplerende miljøkonsekvensrapport for Cityringen vedr. omstigningstunnel ved Østerport Station".

 • 29. december 2018 Ny ordning skal modvirke udlejning af ubeboelige boliger

  Regeringen (V, LA og K) er sammen med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti enige om en anmeldelsesordning, som skal give kommunerne bedre muligheder for at forhindre, at sundheds- eller brandfarlige boliger bliver udlejet til beboelse. Med den nye ordning skal udlejere af visse boliger anmelde til kommunen, at de ønsker at leje en bolig ud og kommunen får dermed lettere ved at gribe ind, hvis en bolig ikke er egnet til beboelse.

 • 28. december 2018 Tyskland godkender Femern Bælt-forbindelsen

  Godkendelsesmyndigheden i Slesvig-Holsten (APV-SH) har den 28. december 2018 udfærdiget en underskriftsklar godkendelse af byggeriet af Femern Bælt-tunnelen mellem Rødby og Puttgarden. Det er afslutningen på fem års arbejde, der har omfattet to offentlige høringer i Tyskland. Godkendelsen er i dag modtaget af Femern A/S, som nu har 14 dage til at gennemgå den, inden den bliver underskrevet. I denne proces kan der kun ske mindre, redaktionelle ændringer.

 • 20. december 2018 Forundersøgelse af en fast forbindelse over Kattegat

  Regeringen og Dansk Folkeparti udmønter nu 60 mio. kr. fra finansloven for 2019 til at igangsætte to forundersøgelser af en ren vejforbindelse og en kombineret vej- og jernbaneforbindelse over Kattegat. Parterne tager dermed næste skridt mod en fast forbindelse, som vil kunne spare trafikanterne for op til halvanden times kørsel.

 • 20. december 2018 Invitation til doorstep

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen inviterer til et doorstep om en fast forbindelse over Kattegat. Det bliver afholdt den 20. december kl. 16.00. Tilmelding er påkrævet.

 • 18. december 2018 EU-Rettens domme om Femern Bælt-projektet

  Femern Bælt-forligskredsen (V, LA, K, S, DF, RV og SF) blev den 18. december 2018 orienteret om de domme, som EU-retten afsagde den 13. december 2018 om godkendelsen af finansieringen af Femern Bælt-forbindelsen.

 • 17. december 2018 Særlig rådgiver for transport-, bygnings- og boligministeren

  Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har ansat Kasper Strassmann som særlig rådgiver for transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen med virkning fra 1. januar 2019. Han vil varetage rådgivning af ministeren og deltage i ministeriets presse- og informationsarbejde.

 • 13. december 2018 Nu får du et klip i kørekortet, hvis du sms’er under kørslen

  Samtlige partier i Folketinget har netop besluttet, at det fremover skal koste et klip i kørekortet, hvis føreren taler i telefon eller på anden måde anvender håndholdte kommunikationsapparater under kørslen.

 • 06. december 2018 Arriva skal stå for togtrafikken i Midt- og Vestjylland og på Svendborgbanen

  Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har i dag udpeget Arriva som den kommende togoperatør i Midt- og Vestjylland samt på Svendborgbanen. Arriva skal dermed stå for passagertrafikken på skinnerne fra 2020 til 2028.

 • 06. december 2018 Bred enighed om nye forsøgsordninger for små motoriserede køretøjer

  På et møde med medlemmer af Transport-, Bygnings- og Boligudvalget bakkede et bredt flertal i Folketinget (V, K, LA, DF, S, RV, SF, ALT) op om, at motoriserede løbehjul og selvbalancerende køretøjer og motoriserede skateboards bliver lovliggjort på de danske cykelstier i en forsøgsordning fra januar 2019.

 • 04. december 2018 Enighed om rammerne for EU’s infrastrukturfond fra 2021

  Mandag den 3. december 2018 vedtog transportministrene i EU’s ministerråd rammerne for en ny aftale om EU’s infrastrukturfond, Connecting Europe Facility (CEF). Fonden sikrer økonomisk støtte til udvikling af infrastrukturprojekter i EU og forventes at kunne bidrage til danske infrastrukturprojekter.

 • 04. december 2018 Fratrædelse

  Frederik Wiedemann fratræder sin stilling som særlig rådgiver for ministeren ved årsskiftet, hvor han tiltræder stillingen som underdirektør for Kultur i Tivoli.

 • 04. december 2018 EU's medlemslande er enige om Vejpakken

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen forhandlede mandag en aftale på plads om en ny Vejpakke sammen med EU’s øvrige transportministre. Vejpakken indeholder blandt andet regler om køre- og hviletid og udstationering for chauffører. Med aftalen bliver der også indført et værn mod systematisk cabotagekørsel og systematisk kombineret transport samtidig med, at der fortsat er forbud mod lange hvil i førerhuset.

 • 01. december 2018 Ny ghettoliste

  Med aftalen om parallelsamfund er der kommet nye robuste og målrettede ghettokriterier, og nu offentliggøres ghettolisten for 2018. På listen over ghettoområder pr. 1. december 2018 er der 29 boligområder, som opfylder de nye ghettokriterier – heraf karakteriseres 15 områder som hårde ghettoer. Der er 43 udsatte boligområder.

 • 30. november 2018 Transport på finansloven

  Midler til en forundersøgelse af en fast forbindelse over Kattegat, aftale om den videre proces for drøftelser af fremtidige prioriteringer for infrastruktur, højere hastighedsgrænser for lastbiler uden for tættere bebyggede områder og på motortrafikveje samt et overhalingsforbud for lastbiler, lette og tunge vogntog på en række tosporede motorveje. Det er nogle af de initiativer, som indgår på transportområdet i den netop offentliggjorte finanslov for 2019.

 • 27. november 2018 Skiltningen på nationale cykelruter bliver nu forbedret

  Et bredt flertal i Folketinget har indgået en aftale, der sikrer et kvalitetsløft af skiltningen på nationale cykelruter i Danmark til i alt 2,55 millioner kroner.

 • 22. november 2018 Enighed om den videre proces for Signalprogrammet

  Forligskredsen noterede sig på dagens møde, at der er fremdrift på en række væsentlige områder i Signalprogrammet og genbekræftede den aftalte udrulningsstrategi. Samtidig tiltrådte forligskredsen igangsættelsen af en indledende screening af en mulig alternativ gennemførelse af immunisering.