www.trm.dk bruger cookies for at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet. Du kan altid slette cookies fra www.trm.dk igen.  Læs mere om cookies her.

Nyheder

 • 14. august 2018 Bødestraffen for defekte bremser skal være højere

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen og transportordførerne for regeringspartierne og Dansk Folkeparti vil hæve bødeniveauet for busser, lastbiler og påhængskøretøjer med defekte bremser og andre sikkerhedskritiske fejl på eksempelvis hjulophæng og styretøj.

 • 09. august 2018 Kommission offentliggør rapport om ulykke på Tjæreborg Station

  En ny rapport fra Havarikommissionen peger på mulige tiltag for at forbedre sikkerheden på Tjæreborg Station. Transport-, bygnings og boligminister Ole Birk Olesen har anmodet Banedanmark om at følge op på rapportens anbefalinger.

 • 01. juli 2018 Nu træder de nye parkeringsregler for lastbiler i kraft

  Som et resultat af sidste års finanslovsaftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti er det fra i dag ikke længere lovligt for lastbiler at holde mere end 25 timer på en statslig motorvejsrasteplads. Transport-, bygnings- og boligministeren markerer sammen med Dansk Folkepartis transportordfører Kim Christiansen netop nu de nye regler ved at afsløre de nye parkeringsskilte på en rasteplads ved Ejer Bavnehøj.

 • 29. juni 2018 Bred enighed om nye elcykler

  Under et møde med medlemmer af Transport-, Bygnings- og Boligudvalget er der i dag opnået enighed om, at forsøgsordningen med de såkaldte ”speed pedelecs” lovliggøres på de danske cykelstier fra den 1. juli 2018.

 • 29. juni 2018 Minister vil sikre flypassagerers ret til kompensation

  Flypassagerer skal have udbetalt den kompensation, som de har ret til, når deres fly er forsinket eller aflyst. Det mener transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen. Han har derfor bedt Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om at ændre deres praksis på området, så flyselskaberne i højere grad kan blive retsforfulgt med bøder til følge, hvis de ikke umiddelbart udbetaler den kompensation, som de er forpligtet til.

 • 28. juni 2018 Udvalgte lande- og motorveje gøres nu klar til højere hastigheder

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen og Venstres transportordfører Kristian Pihl Lorentzen overværer netop nu Vejdirektoratets første fræsearbejde med at gøre Sunds Omfartsvej klar til 90 km/t.

 • 26. juni 2018 Nyt formandskab i bestyrelsen for PostNord AB

  Den danske og svenske stat nominerer Christian Jansson til formand og Christian Frigast til næstformand i bestyrelsen for PostNord AB. Udpegningen af de to nye medlemmer af bestyrelsen sker på en ekstraordinær generalforsamling i PostNord AB, som afholdes i løbet af sommeren.

 • 25. juni 2018 Nu starter opsætningen af stærekasser langs landevejene

  Den 25. juni opsætter Vejdirektoratet de første faste ATK-standere – de såkaldte stærekasser - på særligt ulykkesramte strækninger i Danmark. Det er et pilotprojekt, som regeringen med opbakning fra Dansk Folkeparti har besluttet at igangsætte, hvor en række af politiets fotovogne bliver erstattet af stærekasser. Formålet er at få bilisterne til at sætte farten ned på de pågældende strækninger.

 • 22. juni 2018 Ministeren ser på trafik til vejrs og til lands

  Der er nye luftfartsprojekter og togtrafik på programmet, når transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen i dag besøger Midtjyllands Lufthavn og Arrivas værksted i Struer.

 • 21. juni 2018 AB-udvalget overrækker det nye AB-system (AB 18) til ministeren

  Et enstemmigt AB-udvalg har i dag afleveret det reviderede AB-aftalesystem til transport-, bygnings- og boligministeren. De nye frivillige standardaftalebetingelser for bygge- og anlægsarbejder understøtter de sidste årtiers udvikling i bygge- og anlægsbranchen og styrker et effektivt og produktivt byggeri.

 • 21. juni 2018 Enighed i forligskredsen om sikring af jernbaneoverkørsler

  På baggrund af tirsdagens tragiske dødsulykke ved en usikret jernbaneoverkørsel ved Varde er forligskredsen i dag blevet enig om, at beslutningen fra 2009 om at sikre eller nedlægge alle usikrede jernbaneoverkørsler fastholdes og implementeres hurtigst muligt. Ved overkørslen i Varde og ved 25 andre usikrede overkørsler vil der i mellemtiden blive tilbudt ekstraordinær skiltning. Forligskredsen er samtidig enig om, at nedlæggelse af tre sikrede jernbaneoverkørsler (26, 83 og 93) på strækningen mellem Bramming og Tønder sættes midlertidigt i bero.

 • 19. juni 2018 Trafikanter sparer tusindvis af timer på motorvejen

  Udvidelsen af Motorring 4 og Frederikssundmotorvejen har betydet, at trafikanter på den strækning samlet set sparer 732.000 timer årligt i trafikken.

 • 15. juni 2018 CEF-ansøgningsrunde om EU-midler til transportinfrastruktur

  Europa-Kommissionen har opslået en ansøgningsrunde om EU-midler inden for transportdelen af EU's infrastrukturfond, Connecting Europe Facility (CEF). Fonden støtter udbygningen af det transeuropæiske transportnet (TEN-T).

 • 14. juni 2018 Betingede kontrakter på Femern Bælt-forbindelsen er forlænget med et år

  Femern A/S har indgået en tillægsaftale med entreprenørkonsortiet Femern Link Contractors, der skal udføre tre af de fire store anlægsentrepriser på Femern Bælt-forbindelsen. Tillægsaftalen indebærer, at de betingede kontrakter er forlænget med et år og løber til udgangen af 2020 til en merpris på ca. 45 mio. kr. Kontraktforlængelsen er fuldt finansieret af budgettet og får derfor ikke betydning for, hvornår tunnelen er tilbagebetalt.

 • 13. juni 2018 Udvalg skal forbedre fremkommeligheden i Hovedstadsområdet

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen nedsætter et udvalg, der skal finde muligheder for at øge fremkommeligheden på gennemgående veje og i større trafikale korridorer i hovedstadsområdet. Udvalget skal have særligt fokus på optimering af og sammenhæng mellem trafiksignaler.

 • 12. juni 2018 Bredt flertal giver grønt lys til udbud af nye el-tog og vogne

  Forligskredsen bag aftale om udbud af nye eltog (regeringen og DF, S, RV, ALT og SF) har netop godkendt DSB’s udbudsmateriale for indkøb nye eltogsæt, hvor vedligeholdet vil være fuldt outsourcet. Dermed er DSB klar til at udsende udbudsmaterialet. Samtidig har et enigt flertal i Folketinget (regeringen og DF, S, Ø, RV, SF og ALT) indgået aftale om, at DSB skal udsende udbudsmateriale for indkøb af nye vogne og udnytte optionen på indkøb af yderligere el-lokomotiver.

 • 11. juni 2018 Minister vil forbedre punktligheden på Kystbanen

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen er i dag blevet enig med fem nordsjællandske borgmestre og regionsrådsformanden om at igangsætte en analyse af kapacitetsudfordringerne for togdriften i hovedstadsområdet. Analysen skal bl.a. vise, hvordan der opnås en mere stabil togdrift på Kystbanen, så man kan fastholde og tiltrække flere passagerer og undgå øget trængsel.

 • 09. juni 2018 Ministeren inviterer til topmøde om Hovedstadens boligudfordringer

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen inviterer alle kommuner i Hovedstaden til et boligtopmøde for at diskutere behovet for boliger nu og i fremtiden med henblik på at danne et samlet billede af Hovedstadens boligudfordringer. Ministerens dagsorden er klar: Der skal være flere boliger i København, og de skal bygges med øje for den boligsøgende.

 • 08. juni 2018 Arrangementer på Folkemødet

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen stiller i år skarpt på fremtidens transport og ’Den Tætte By’ på ministeriets to arrangementer under årets Folkemødet på solskinsøen. Alle interesserede er velkommen.

 • 31. maj 2018 Ministeren bød velkommen til Transport Summit 2018

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen åbnede i dag Transport Summit 2018, hvor han blandt andet takkede for det gode samarbejde mellem ministeriet og DTU.