www.trm.dk bruger cookies for at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet. Du kan altid slette cookies fra www.trm.dk igen.  Læs mere om cookies her.

Bred aftale om elektrificering af jernbanen m.v.

Der er indgået en politisk aftale på transportområdet med et bredt flertal i Folketinget (S, RV, SF, V, DF, LA og K).

politisk aftale

7. februar 2012

Aftalen har fire hovedpunkter og har især fokus på jernbanetrafikken: elektrificering af jernbanenettet, anlæg af dobbeltspor i Sønderjylland, anlæg af to nye stationer ved kommende ”supersygehuse” i Hillerød og Gødstrup og forberedende arbejder til en ny metroafgrening til Københavns Nordhavn. Med aftalen besluttes projekter for mere end 2 mia. kr.

Transportminister Henrik Dam Kristensen udtaler:

- Vi tager nu et afgørende skridt for togdriften i Danmark. Elektrificering af jernbanen er både godt for klimaet, en god forretning for samfundet og vil på lidt længere sigt give en mere stabil togdrift i Danmark.

- I første omgang handler det om at få elektrificeret strækningen mellem Esbjerg og Lunderskov ved Kolding, som vil stå færdig i 2015.

- Vi har nu besluttet at anlægge dobbeltspor på strækningen mellem Vamdrup og Vojens for at fjerne en flaskehals i den jyske banekorridor mellem Danmark og Tyskland. Vi afsætter samtidig penge til at anvende en optimeret udførelsesmetode, så vi mest muligt undgår at genere godstrafikken i korridoren under anlægsarbejderne.

- Jeg er glad for, at vi trods den økonomiske situation alligevel med denne aftale kan igangsætte nogle gode projekter rundt i landet. I den forbindelse vil jeg fremhæve nye stationer ved de kommende ”supersygehuse” i Hillerød og Gødstrup.

- Med beslutningen om at igangsætte de forberedende arbejder for en metroafgrening til Nordhavn skaber vi mulighed for, at det nye byudviklingsområde i Nordhavn hurtigt kan få en rigtig god kollektiv betjening til gavn for befolkningen, byudviklingen, miljøet osv.

- Parterne er enige om, at der fremadrettet som udgangspunkt ikke iværksættes nye VVM-undersøgelser, med mindre der kan peges på en realistisk finansieringsmodel for hele det pågældende anlægsprojekt.

Hovedpunkterne i aftalen:

  • Elektrificering af jernbanenettet: Elektrificering af strækningen Esbjerg-Lunderskov igangsættes og vil være færdig i 2015. Der afsættes 1.194 mio. kr. til arbejdet. Desuden udarbejdes anlægsoverslag for at elektrificere følgende strækninger: Køge Nord-Næstved, Roskilde-Kalundborg og Fredericia-Aarhus.
  • Anlæg af dobbeltspor i Sønderjylland: Der anlægges dobbeltspor på banestrækningen mellem Vamdrup og Vojens. I aftale om En grøn transportpolitik af 29. januar 2009 reserverede parterne 0,7 mia. kr. (2009-priser) til anlægget, og der afsættes nu yderligere 55 mio. kr. til optimeret udførelse, så man undgår at genere godstrafikken i korridoren mest muligt i anlægsperioden. Det forventes, at strækningen åbner i 2015.
  • Nye stationer ved sygehuse i Hillerød og Gødstrup: Der afsættes 46,5 mio. kr. til en ny station ved det kommende regionssygehus i Hillerød og 16,5 mio. kr. til en ny station ved det kommende regionssygehus i Gødstrup. Stationerne vil være med til at sikre en høj tilgængelighed til de nye sygehuse.
  • Metro til Københavns Nordhavn: En ny metroafgrening fra Cityringen til hovedstadens nye byudviklingsområde i Nordhavnen vil løfte den kollektive trafik og gavne beboere og virksomheder i den kommende bydel. Det er med aftalen besluttet, at Metroselskabet i 2012 kan igangsætte forberedende arbejder til en Nordhavnsmetro for i alt 96 mio. kr.

Læs aftaleteksten og faktaark.