www.trm.dk bruger cookies for at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet. Du kan altid slette cookies fra www.trm.dk igen.  Læs mere om cookies her.

Forligskreds gør klar til beslutning om Femern Bælt-forbindelsen i december

Forligskredsen bag Femern Bælt-forbindelsen har besluttet at lade Femern A/S undersøge forskellige handlemuligheder i den videre proces i forhold til de modtagne tilbud. Den har desuden bestilt ekstern kvalitetssikring.

Portal-områdeVisualisering: Femern A/S

21. oktober 2015

Forligskredsen bag Femern Bælt-forbindelsen har i dag holdt møde for at drøfte nogle af de elementer, der indgår i den endelige beslutning om Femern Bælt-forbindelsen, som ventes truffet i december.

For at være klar til den beslutning har en enig forligskreds besluttet at iværksætte ekstern kvalitetssikring af Femern Bælt-projektets anlægsrisici og reserver. Kvalitetssikringen gennemføres i forlængelse af, at Femern A/S har fået de endelige tilbud fra entreprenørkonsortierne på at udføre de fire store anlægsentrepriser på Femern. Priserne er samlet set markant lavere end de foreløbige priser, som selskabet modtog i december 2014. 

Kvalitetssikringen handler blandt andet om at klarlægge, hvad det er for risici, der lægges over på entreprenørerne, og hvilke risici Femern A/S hæfter for på vegne af staten. 

Under mødet med forligskredsen orienterede Femern A/S samtidig om de forskellige muligheder for at udnytte de endelige tilbud på de fire store anlægsentrepriser på baggrund af en forsinket tysk myndighedsgodkendelse.

Vedståelsesfristen for de endelige tilbud udløber i maj 2016. Da den tyske myndighedsgodkendelse af sænketunnelen først forventes at foreligge i 2017, besluttede forligskredsen at bede Femern A/S om at undersøge forskellige muligheder for den videre proces, bl.a. en forlængelse af vedståelsesfristen og muligheden for at indgå en aftale, der er betinget af den tyske myndighedsgodkendelse.

Priserne, som Femern A/S har fået, er indtil videre fortrolige, da de fortsat evalueres af Femern A/S. Men de vil indgå i et samlet, opdateret anlægsbudget i den opdaterede finansielle analyse, som er under udarbejdelse, og som forventes offentliggjort i november 2015.