www.trm.dk bruger cookies for at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet. Du kan altid slette cookies fra www.trm.dk igen.  Læs mere om cookies her.

Nyheder - 2017

 • 22. december 2017 Minister vil undersøge mulighed for at lave ekstra spor på motorveje

  Ole Birk Olesen beder nu – med opbakning fra de blå transportordførere - Vejdirektoratet om at udarbejde en plan for, hvordan man ved hjælp af smallere vognbaner kan gøre plads til et ekstra spor på udvalgte dele af det eksisterende motorvejsnet, uden det går udover trafiksikkerheden.

 • 18. december 2017 Morten Kabells afskedssalut om havnetunnelen er forkert


  I forbindelse med indvielsen af Nordhavnsvej udtalte teknik- og miljøborgmester Morten Kabell, at Nordhavnsvej er dimensioneret sådan, at det ikke vil kunne svare sig at anlægge en kommende havnetunnel.

 • 15. december 2017 Nye regler for differentierede hastighedsgrænser

  Ole Birk Olesen vil sikre hastighedsgrænser, der i højere grad er tilpasset forholdene. Derfor udsteder Vejdirektoratet en ny bekendtgørelse, der skal gøre det muligt at sætte hastighedsgrænsen ned i byer ved skoler, børnehaver mv. og op på udvalgte lande- og motortrafikveje.

 • 13. december 2017 Ny aftale om udbud af togtrafik i hovedstadsområdet

  Regeringen (VLAK), DF og RV har i dag aftalt at udbyde hele S-togsdriften og den tilhørende infrastruktur, og at fremtidens S-tog bliver automatiske. Det vil betyde bedre og billigere S-togsdrift med op til knap 13 millioner flere S-togsrejsende. Og så opdeles Øresundstrafikken, så DSB alene får ansvaret for trafikken på Kystbanen, mens togbetjeningen på strækningen Østerport-Malmø udbydes. Det samlede udbud i dagens aftale svarer til 68 procent af DSB’s samlede passagerantal.

 • 13. december 2017 Nye regler for hashkørsel og alkolåse træder i kraft

  De nye regler med lempeligere sanktioner for kørsel med hash (THC) i blodet og ændringen af den frivillige alkolåsordning kommer til at gælde fra den 15. december 2017. Det sker som led i en ændring af færdselsloven, som et enigt Folketing vedtog tidligere på året.

 • 12. december 2017 Nye fleksible køretøjsformer skal ud i trafikken under kontrollerede forhold

  I dag er det ulovligt at færdes på færdselslovens område med nye køretøjstyper som motoriserede skateboards, uniwheels, segboards mv. Det vil alle Folketingets partier lave om på med en ny lov, der netop er blevet vedtaget. Loven skal imødekomme nye køretøjstyper på færdselslovens område.

 • 12. december 2017 Invitation til pressemøde om fremtidens togtrafik i hovedstadsområdet

  Transport-, bygnings- og boligministeren inviterer sammen med transportordførere fra regeringen, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti til pressemøde d. 13. december kl. 10.00 i Transport-, Bygnings- og Boligministeriets mødecenter. Tilmelding og pressekort er påkrævet.

 • 09. december 2017 Regeringen og Dansk Folkeparti sætter transport på Finansloven

  En VVM-undersøgelse af en udvidelse af E45 mellem Randers og Vejle, højere hastighedsgrænser, hvor det er trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt, og midler til bekæmpelse af vejstøj. Det er nogle af elementerne i den finanslovsaftale, regeringen netop har indgået med Dansk Folkeparti.

 • 08. december 2017 Lavere Storebæltstakster og udvidelse af motorvejen på Vestfyn

  Som led i finanslovsforhandlingerne er der indgået en delaftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om bl.a. lavere takster på Storebæltsforbindelsen og en udvidelse af E20 mellem Nr. Aaby og Odense V fra 4 til 6 spor.

 • 07. december 2017 En særlig indsats for forbedring af de nationale cykelruter

  Regeringen (V, LA og K), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har netop indgået en aftale, som sikrer 6,85 mio. kr. til en styrkelse af de nationale cykelruter.

 • 07. december 2017 Fagforeningsmonopol vil undergrave taxivirksomheder i store dele af landet

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen finder det meget beklageligt, at et flertal af Folketingets partier netop har besluttet at skabe et fagforeningsmonopol, som vil gøre det svært at drive taxivirksomhed i store dele af landet.

 • 01. december 2017 Ghettolisten 2017

  På listen over almene ghettoområder pr. 1. december 2017 er der 22 boligområder, hvilket er tre færre end sidste år. Det er det laveste antal ghettoområder siden 2010, hvor listen blev indført. To af de 22 områder på ghettolisten er nye, mens fem områder, der var med på listen sidste år, er udgået.

 • 30. november 2017 Femern Bælt-projektet tildeles EU-støtte på næsten 1 mia. kr.

  Europa-Kommissionen har i dag offentliggjort, at man tildeler 920 mio. kr. i EU-støtte til opgraderingen af Ringsted-Femern Banen. Femern Bælt-tunellens landanlæg tildeles dermed det højeste EU-støttebeløb i ansøgningsrunden, hvor 39 europæiske projekter får tildelt midler. Beløbet bringer den samlede EU-støtte til Femern Bælt-projektet op på knapt 7 mia. kr.

 • 23. november 2017 Ny aftale om finansieringen af lån i den almene boligsektor sikrer større besparelse

  Regeringen har indgået en aftale med realkreditinstitutterne om omlægning af finansieringen af lån i den almene boligsektor. Aftalen betyder, at skatteborgerne sparer over 9 mia. kr. frem til 2025. Det er 2 mia. kr. mere end ved den model, regeringen fremlagde i august.

 • 15. november 2017 Forligskreds bakker op om ny strategi for Signalprogrammet

  På baggrund af Deloittes eksterne review af Signalprogrammet har Banedanmark i dag præsenteret forligskredsen for en ny strategi for programmet. Forligskredsen som består af regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti bakker op om strategien, som har til formål at give passagererne stabil togdrift.

 • 14. november 2017 Hurtigladernetværket til elbiler langs motorvejene er markant udbygget

  Det er nu blevet væsentligt lettere for elbilister at køre lange ture rundt i Danmark. I den seneste tid er der blevet opstillet ti hurtigladere til elbiler på ti nye rastepladser.

 • 08. november 2017 Regeringen reviderer energikrav til nye bygninger i 2020

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen reviderer de fremtidige energikrav til nye bygninger. Revisionen indebærer, at bygningsklasse 2020 ikke gøres obligatorisk, men fortsat vil være en frivillig klasse i bygningsreglementet.

 • 06. november 2017 CEF-ansøgningsrunder om EU-midler til transportinfrastruktur - Blending call og SESAR call

  Europa-Kommissionen har opslået to ansøgningsrunder om EU-midler inden for transportdelen af EU's infrastrukturfond, Connecting Europe Facility (CEF). Fonden støtter udbygningen af det transeuropæiske transportnet (TEN-T).

 • 03. november 2017 Godt nyt for ejere af campingbiler og Tempo 100-busser

  Som led i et arbejde med at forenkle regler for hastigheder vil transport-, bygnings-, og boligminister Ole Birk Olesen med to nye bekendtgørelser tillade campingbiler at køre samme hastighed som busser. Samtidig lægges der op til at forenkle godkendelsesprocessen for nyere Tempo 100-busser.

 • 01. november 2017 Initiativer som opfølgning på Ernst & Youngs rapport om Niels Bohr Bygningen

  For at styrke den fremadrettede håndtering af statens byggeprojekter gennemføres en midlertidig overflytning af anlægsprojekter fra Bygningsstyrelsen til Vejdirektoratet.

 • 31. oktober 2017 Minister vil gøre det lettere og billigere at bygge i Danmark

  På DI Bygs årsdag satte Ole Birk Olesen i dag fokus på, at det i fremtiden skal være enklere at bygge.

 • 28. oktober 2017 Stærekasser skal sikre, at farten sættes ned på farlige strækninger

  Vejdirektoratet og Rigspolitiet har nu udpeget en række vejstrækninger rundt omkring i landet, der får opsat de stærekasser, som regeringen og Dansk Folkeparti vil sætte op i stedet for en række af politiets fotovogne.

 • 25. oktober 2017 Sommertiden ophører søndag den 29. oktober 2017

  Transport-, Bygnings- og Boligministeriet kan oplyse, at dette års sommertid ophører natten mellem lørdag den 28. oktober og søndag den 29. oktober 2017.

 • 25. oktober 2017 Minister vil bevare Bruuns Bro

  Under et møde med Togfondspartierne har transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen netop anbefalet, at partierne bevarer Bruuns Bro. Partierne følger anbefalingen, og Banedanmark sænker derfor sporene på Aarhus Hovedbanegård i forbindelse med den kommende elektrificering af hovedstrækningen i Østjylland.

 • 24. oktober 2017 Regeringen afblæser ændring af postloven

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen har i dag orienteret postforligskredsen om, at den bebudede ændring af postloven ikke vil blive fremsat på nuværende tidspunkt.

 • 06. oktober 2017 Invitation til pressemøde: Lancering af regeringens Strategi for vækst gennem deleøkonomi

  Mandag d. 9. oktober kl. 11.00 vil erhvervsministeren, skatteministeren og transport-, bygnings- og boligministeren præsentere regeringens deleøkonomiske strategi. Pressemødet vil blive afholdt på Hotel Hesselet i Nyborg.

 • 26. september 2017 Minister: Vi skal have en langsigtet plan for fremtidens infrastruktur

  Ole Birk Olesen stillede under Anlægsdag 2017 i dag skarpt på vigtigheden ved en langsigtet planlægning af fremtidens infrastruktur for at undgå en stop-go tilgang i anlægsbranchen.

 • 22. september 2017 Motorvej på Vestfyn til 2,4 mia. kr. kan være færdig i 2022

  Regeringen (V, LA, K) og DF er enige om en permanent udvidelse af motorvejen mellem Nr. Aaby og Odense V fra 4 til 6 spor. Samtidig er det besluttet at sænke taksterne på Storebæltsbroen med 25 pct.

 • 19. september 2017 Der er behov for mange flere og billigere boliger

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen ser gerne, at kommunen tænker højere og tættere, når der skal bygges i København. For der er behov for mange flere – og billigere boliger, mener han.

 • 13. september 2017 Ny indsats mod højresvingsulykker

  Vejdirektoratet udmønter nu en pulje, som skal give en række kommuner penge til tiltag, der skal forebygge højresvingsulykker. Samtidig opfordrer Ole Birk Olesen EU til at stille krav til lastbilernes tekniske udstyr, så det allerede fra 2018 bliver mere trafiksikkert at bevæge sig rundt på vejene for de bløde trafikanter.

 • 31. august 2017 Bedre og billigere mobilitet med regeringens finanslovsudspil

  Lavere broafgifter, højere hastigheder hvor det er trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt og mere plads til bilerne på den Fynske Motorvej. Det er nogle af regeringens vigtigste transportpolitiske udspil til efterårets finanslovsforhandlinger.

 • 25. august 2017 Transportministermøde i Rødbyhavn

  Fredag den 25. august 2017 mødtes transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen med delstaten Slesvig-Holstens minister for økonomi, transport, beskæftigelse, teknologi og turisme, Dr. Bernd Buchholz.

 • 23. august 2017 Presseinvitation

  Ministermøde i Rødby fredag den 25. august kl. 11.00.

 • 23. august 2017 Regeringen vil VVM-undersøge 6 spor på E45

  Regeringen vil med sit finanslovsudspil sætte penge af til en VVM-undersøgelse af en udvidelse af E45 mellem Skanderborg Syd og Hornstrup ved Vejle og mellem Aarhus Syd og Aarhus Nord fra 4 til 6 spor.

 • 23. august 2017 Regeringen vil sænke Storebæltstakster med 25 procent

  Det skal være billigere at køre over Storebælt. Det mener regeringen, der vil reducere taksten for at krydse Storebæltsforbindelsen med 25 procent.

 • 21. august 2017 Ekstra motorvejsspor på Vestfyn i myldretiden

  For at afhjælpe trængslen på motorvejen over Vestfyn vil regeringen afsætte penge til etablering af kørsel i nødsporet i myldretiden.

 • 19. august 2017 Højere hastigheder på udvalgte landeveje og motorveje

  Regeringen vil afsætte penge til at hæve hastighedsgrænsen på udvalgte landeveje og motorveje, hvor det er trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt.

 • 16. august 2017 Igen billigere færgebilletter til og fra Bornholm og Samsø

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen har indgået en aftale med Danske Færger A/S om yderligere reduktion af prisen på færgebilletter til og fra Bornholm og Samsø.

 • 10. august 2017 Regeringen foreslår ny model for finansiering af almene boliger

  Regeringen foreslog i juni en model med omlægning af den almene boligsektor til 100 procent statslån. I den justerede model vil private aktører bevare 10 procent af udlånene.

 • 09. august 2017 Kendelse fra Klagenævnet for Udbud vedrørende færgebetjeningen af Bornholm

  Klagenævnet for Udbud har givet Transport-, Bygnings- og Boligministeriet medhold i klagesag anlagt af Danske Færger A/S. Klagesagen angik ministeriets udbud af færgebetjeningen af Bornholm.

 • 03. juli 2017 Regeringen fremlægger ny strategi for luftfarten i Danmark

  Regeringen ønsker med en ny luftfartsstrategi at styrke grundlaget for, at der bliver etableret flere flyruter og flere daglige afgange til og fra Danmark og internt i Danmark. Det øger Danmarks tilgængelighed til gavn for danskerne, den økonomiske vækst og sammenhængskraften mellem landsdelene.

 • 02. juli 2017 Pressemøde: Regeringen præsenterer ny strategi for dansk luftfart

  Regeringen offentliggør mandag d. 3. juli kl. 12.00-13.00 sit udspil til en ny luftfartspolitisk strategi for Danmark.

 • 26. juni 2017 Statslig finansiering af støttede lån til den almene boligsektor

  Finansieringen af almene boliger skal gøres billigere og mere gennemskuelig. Derfor foreslår regeringen, at støttet nybyggeri og renovering af almene boliger fremover skal finansieres med statslån. Almene boliger har tidligere været finansieret med statslån.

 • 26. juni 2017 EU-støtte til danske transportprojekter

  Transportkommissær Violeta Bulc har den 23. juni 2017 offentliggjort, at seks transportprojekter med dansk involvering bliver tildelt støtte fra EU's infrastrukturfond, Connecting Europe Facility.

 • 26. juni 2017 Undersøgelse af ny brugerbetalt tunnel mellem Helsingør og Helsingborg

  Transport-, Bygnings- og Boligministeriet igangsætter i samarbejde med svenske myndigheder en indledende strategisk analyse af en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg. En fast HH-forbindelse kan øge tilgængeligheden og binde Øresundsregionens erhvervsliv og arbejdsmarkeder tættere sammen. Det vil gavne hovedstadsområdet og dermed styrke Danmarks muligheder for at skabe vækst og velstand.

 • 22. juni 2017 Mere fart på campingbiler og busser

  Regeringen (V, LA, K) og Dansk Folkeparti vil gøre det lettere for campister, buschauffører og passagerer at komme hurtigere frem i trafikken. Partierne vil derfor forenkle reglerne om hastigheder for campingbiler og busser, så de kan køre op til 100 km/t på motorvejene.

 • 21. juni 2017 Regeringen vil benytte statslån til almene boliger i stedet for realkreditlån

  Finansieringen af almene boliger skal gøres billigere og mere transparent. Derfor foreslår regeringen, at støttet nybyggeri og renovering af almene boliger fremover skal finansieres med statslån.

 • 20. juni 2017 Kommissorium for et review af Signalprogrammet

  Der gennemføres et review af Signalprogrammet. Reviewet skal være med til at sikre udrulningen af Signalprogrammet fremadrettet ved blandt andet at anvise optimeringsmuligheder såvel som muligheder for øget styrbarhed og robusthed.

 • 20. juni 2017 Regeringen vil fremtidssikre jernbanen

  Kunderne skal være i centrum i fremtidens jernbane. Derfor skal staten i højere grad lade private operatører køre tog, hvor kunderne efterspørger det til rimelige billetpriser. En ny markedsorienteret organisering af jernbanedriften er vejen til en mere effektiv og kundefokuseret jernbanesektor.

 • 19. juni 2017 Ole Birk Olesen: Ny ekspertgruppe skal se på fremtidens transport

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) nedsætter ny ekspertgruppe, som skal komme med anbefalinger til, hvordan vi bliver klar til fremtidens transport.

 • 16. juni 2017 Presseinvitation: Ny ekspertgruppe om fremtidens transport

  Ekspertgruppen mødes første gang mandag d. 19. juni, hvor pressen inviteres til doorstep kl. 10.30 i ministeriet.

 • 16. juni 2017 Politisk aftale til fremme af veterantogskørsel

  Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) har med et bredt flertal af Folketingets partier - Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti - i dag indgået aftale om at fremme veterantogskørslen i Danmark.

 • 15. juni 2017 Nyt statsligt materielselskab skal indkøbe fremtidens tog

  Regeringen vil satse på velafprøvede standard el-tog, når fremtidens tog skal indkøbes. Og så skal der oprettes et nyt statsligt materielselskab med det formål at gøre jernbanesektoren klar til markant mere udbud af togtrafikken.

 • 14. juni 2017 Klimavenlig asfalt giver trafikanterne en bedre køretur

  Regeringen afsætter midler til klimavenlige vejbelægninger, der reducerer trafikstøjen og giver trafikanterne en mere behagelig køreoplevelse. Samtidig vil trafikanternes udgifter til brændstof blive reduceret.

 • 12. juni 2017 Rapport: Førerløse S-tog kan give metrolignende S-togsdrift

  Mulighed for 24 timers drift og flere tog i myldretiden. Det er nogle af de gevinster, man kan opnå ved førerløs togdrift på S-banen ifølge ny rapport, som transportminister Ole Birk Olesen har sendt til Folketinget. Førerløs togdrift kan give bedre togbetjening for færre penge, lyder budskabet fra ministeren.

 • 09. juni 2017 Flere togstrækninger kommer i udbud

  Regeringen (V, LA og K) har i dag fået opbakning fra et bredt politisk flertal (DF, S, RV, ALT og SF) til at udbyde flere strækninger, når den nuværende togtrafik i Midt- og Vestjylland skal genudbydes.

 • 07. juni 2017 Selvkørende teknologi kan forebygge trafikulykker

  En analyse fra Vejdirektoratet tyder på, at mindst 15 og op til 30 procent af de seneste års dødsulykker i trafikken i Danmark sandsynligvis kunne have været undgået, hvis alle biler var selvkørende på det niveau, som de nyeste modeller er i dag.

 • 06. juni 2017 Staten godkender Odense Letbane P/S’ kontraktindgåelse på transportsystemet

  Transport-, bygnings- og boligministeren har i dag med opbakning fra en samlet transportordførerkreds godkendt tilsagn til Odense Letbane P/S om at kunne indgå kontrakt om transportsystemet for letbaneprojektet, som staten yder tilskud til.

 • 02. juni 2017 Ny politisk aftale om digitalisering i boligsektoren

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) har netop indgået en bred politisk aftale med samtlige partier i Folketinget om øget digital kommunikation på lejeområdet.

 • 01. juni 2017 International interesse for selvkørende biler på danske veje

  Ole Birk Olesen har overrakt den nye danske lov om selvkørende biler til BMW på bilgigantens fabrik nær Leipzig i Tyskland. Formålet er at skabe opmærksomhed om muligheden for kontrollerede forsøg med selvkørende biler på det danske vejnet.

 • 30. maj 2017 Ny direkte flyforbindelse mellem København og Delhi

  Ole Birk Olesen og Anders Samuelsen glæder sig over, at Air India netop har besluttet at etablere en direkte flyforbindelse mellem København og Delhi. Beslutningen sker bl.a. på baggrund af transport-, bygnings- og boligministeren, ambassadens og lufthavnens møder med luftfartsselskabet.

 • 30. maj 2017 Bred opbakning til kontrollerede forsøg med selvkørende biler

  Et bredt politisk flertal har netop stemt for Ole Birk Olesens lovforslag, der åbner for en forsøgsordning med selvkørende biler.

 • 10. maj 2017 Flere ladestandere til el-biler langs motorvejsnettet

  Det bliver nu lettere at bevæge sig rundt i Danmark i el-bil. Inden længe åbner nye ladestandere til el-biler på 10 rastepladser langs motorvejene.

 • 09. maj 2017 Politisk opbakning til parkeringsklagenævn

  Ole Birk Olesen har netop fået opbakning fra et bredt flertal i Folketinget til bl.a. at oprette et uvildigt parkeringsklagenævn.

 • 05. maj 2017 Ministre åbner nyt dronecenter

  Ole Birk Olesen og Søren Pind skal i dag være med til at åbne et nyt internationalt dronecenter i Odense, der har til formål at bevare Danmarks placering som foregangsland på droneområdet.

 • 02. maj 2017 Sverige ophæver ID-kontrol på dansk jord

  Den svenske infrastrukturminister Anna Johansson og indenrigsminister Anders Ygeman har i dag meddelt, at Sverige vil ophæve det såkaldte transportøransvar. Det betyder, at kravet om ID-kontrol på dansk jord ophæves, og dermed skal DSB ikke længere gennemføre ID-kontrol af passagerer rejsende til Sverige.

 • 01. maj 2017 Ekspertudvalg skal se på havneområdet udefra

  Transport-, bygnings og boligminister Ole Birk Olesen nedsætter et ekspertudvalg, der skal se på havneloven. Ekspertudvalget er blevet sammensat, så det repræsenterer brede kompetencer med viden fra både den kommunale, økonomiske og juridiske verden.

 • 27. april 2017 Slut med frihjul til uforsikrede motorkøretøjer

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) er sammen med transportordførerne for V, K og O blevet enige om at indføre en ny opkrævningsordning for uforsikrede køretøjer.

 • 21. april 2017 Politiet sætter ind mod snyd med udstødning fra lastbiler

  Politiet tager ny viden i brug mod snyderi med lastbilers rensesystem. Ved en kontrol i denne uge fangede politiet flere lastbiler med ulovligt installerede bokse, som fører til øget udledning af NOx.

 • 19. april 2017 Forligskreds fastlægger linjeføring for motorvej mellem Næstved og Rønnede

  Regeringen har sammen med et bredt flertal i Folketinget indgået aftale om linjeføring for en kommende motorvej mellem Næstved og Rønnede.

 • 19. april 2017 Bygningsreglementet bliver mere rimeligt og enkelt for boligejerne

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) vil give større frihed til den enkelte boligejer. Samtidig vil han sætte fokus på at fremme tilgængelighed i større bygninger fx offentlige bygninger, etageboligbyggeri og hoteller.

 • 18. april 2017 Tysk myndighedsgodkendelse af Femern Bælt-forbindelsen forventes medio 2018

  Slesvig-Holstens minister for økonomi, beskæftigelse, transport og teknologi, Reinhard Meyer, besøgte tirsdag den 18. april 2017 transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen og forligskredsen bag Femern Bælt-projektet. Reinhard Meyer oplyste på mødet, at der ikke forventes yderligere forsinkelser i den tyske proces for myndighedsgodkendelse af sænketunnelen under Femern Bælt, og at godkendelsen ifølge den seneste tyske tidsplan forventes at foreligge medio 2018.

 • 07. april 2017 PRESSEMØDE

  I forbindelse med, at den schleswig-holstenske transportminister, Reinhard Meyer, mødes med transport- bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen tirsdag d. 18. april, inviteres der til pressemøde.

 • 06. april 2017 50 mio. kr. til handicaptilgængelighed på de danske stationer

  Regeringen og Dansk Folkeparti ønsker at forbedre tilgængeligheden for personer med handicap på de danske togstationer.

 • 05. april 2017 Forundersøgelse af en østlig ringvej (havnetunnel) i København

  Staten, Københavns Kommune, Region Hovedstaden og Refshaleøens Ejendomsselskab A/S gennemfører i fællesskab en forundersøgelse af en østlig ringvej (havnetunnel) i København.

 • 31. marts 2017 Minister sætter gang i undersøgelser af nye vejprojekter i Jylland og på Sjælland

  Kommissorierne for undersøgelserne af ny midtjysk motorvej og Hillerødmotorvejens forlængelse ligger nu fast, og Vejdirektoratet kan gå i gang med arbejdet.

 • 30. marts 2017 Regeringens indstilling til generalforsamling i PostNord

  Det afholdes generalforsamling i PostNord AB den 27. april 2017 i Stockholm. Her vil de to ejere af PostNord, den danske og den svenske stat, skulle godkende sammensætningen af den samlede bestyrelse, der består af i alt 8 generalforsamlingsvalgte medlemmer. Dertil kommer medarbejderrepræsentanter.

 • 28. marts 2017 Minister var vært ved åbent møde om udfordringer i byggeriet

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) har i dag været vært ved et åbent arrangement om transaktionsomkostninger i byggeriet.

 • 28. marts 2017 Ministerkommentar til Ubers beslutning om at lukke deres tjeneste i Danmark

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen kommenterer Ubers beslutning om at lukke deres tjeneste i Danmark.

 • 27. marts 2017 Minister vil erstatte nogle af politiets fotovogne med stærekasser

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen igangsætter et pilotprojekt, hvor en række af kameraerne fra politiets fotovogne bruges i stærekasser.

 • 23. marts 2017 Dialog om modernisering af togstationer på Grenaabanen

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen tager initiativ til at sikre en konstruktiv dialog og løse eventuelle uklarheder imellem Aarhus Letbane I/S og DSB vedr. de kommende letbanestationer på Grenaabanen.

 • 22. marts 2017 Sommertiden begynder søndag den 26. marts 2017

  Transport-, Bygnings- og Boligministeriet kan oplyse, at dette års sommertid begynder natten mellem lørdag den 25. marts og søndag den 26. marts.

 • 09. marts 2017 Øget mulighed for differentierede hastighedsgrænser i byerne

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen vil nu gøre det muligt for kommuner at sænke hastighedsgrænsen i byerne af hensyn til bl.a. cyklister og fodgængere.

 • 09. marts 2017 Minister uddyber udtalelse om kapitalbehov i PostNord

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen uddyber sin udtalelse til TV2 den 8. marts om kapitalbehov i PostNord.

 • 07. marts 2017 Ny organisering af Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

  Der gennemføres en reorganisering af Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (Havarikommissionen) for at få en mere velfungerende institution.

 • 06. marts 2017 CEF-ansøgningsrunde om EU-midler til transportinfrastruktur - Blending Call

  Europa-Kommissionen har opslået en ny ansøgningsrunde inden for transportdelen af EU's infrastrukturfond, Connecting Europe Facility (CEF). Fonden støtter udbygningen af det transeuropæiske transportnet (TEN-T).

 • 01. marts 2017 Regeringen vil fjerne alderskrav ved kørekort til ældre

  Det er overflødigt, besværligt og dyrt for de ældre med hyppige lægebesøg i forbindelse med fornyelser af kørekort. Derfor foreslår regeringen nu at fjerne alderskravet for kørekort til ældre.

 • 01. marts 2017 Ordførere fuldt orienteret om postplan

  Nogle postordførere har i pressen rejst kritik af manglende orientering om situationen i PostNord og den plan for virksomheden, som den svenske koncernchef Håkan Ericsson har præsenteret for ejerne i efteråret 2016, som omtalt i hans pressemeddelelse d. 28.2.2017. Men ordførerne er løbende blevet orienteret.

 • 27. februar 2017 Minister stiller skarpt på regelforenkling under møde med byggebranchen

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen mødtes i dag med byggebranchen for at give en status for regeringens arbejde med at gøre det lettere og billigere at bygge i Danmark.

 • 10. februar 2017 Minister igangsætter analyse af bopælspligt

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen igangsætter en analyse, der skal afdække, om der er behov for en justering af reglerne for bopælspligt.

 • 10. februar 2017 Minister: Det skal være lettere og billigere at bygge i Danmark

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) forenkler bygningsreglementet og gør det lettere for borgere og for erhvervslivet at bygge i Danmark.

 • 09. februar 2017 Bred aftale om ny taxilov

  Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) har i dag indgået en aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en ny taxilov, der liberaliserer taxierhvervet.

 • 09. februar 2017 Invitation: Pressemøde om taxiforhandlingerne

  Pressen inviteres til pressemøde foran Færøværelset på Christiansborg i dag torsdag den 9. februar kl. 11.00.

 • 25. januar 2017 Minister skærper kontrol med signalprojekt

  Statsrevisorerne har i dag rettet kritik af Transportministeriet for ikke i tiltrækkelig grad at have ført tilsyn med Banedanmarks styring af signalprogrammet, som er blevet 4 mia. dyrere end forudsat og står til en forsinkelse på op til tre år i forhold til de indgåede kontrakter.

 • 22. januar 2017 Minister forbereder lovgivning til selvkørende biler

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen fremsætter i næste uge et lovforslag, der åbner for kontrollerede forsøg med selvkørende biler. Med lovforslaget kobles det altafgørende hensyn til trafiksikkerhed med muligheden for innovation via automatisering af biler.

 • 12. januar 2017 Ny bestyrelsesformand i Metroselskabet I/S

  Regeringen har udpeget Jørn Neergaard Larsen til medlem af bestyrelsen i Metroselskabet I/S. Efter aftale med de øvrige interessenter – Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune – tiltræder Jørn Neergaard Larsen som formand for bestyrelsen.

 • 09. januar 2017 Mere logiske og rimelige parkeringsregler

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen vil gøre reglerne for parkering mere logiske og rimelige for borgerne. Samtidig vil han pålægge den private parkeringsbranche at oprette et uvildigt klagenævn, så bilisterne kan klage over parkeringsafgifter, som de mener er urimelige, uden de er nødsaget til at gå rettens vej.

 • 04. januar 2017 Fornuftige fartgrænser til gavn for trafiksikkerheden

  Regeringen vil sætte hastighedsgrænserne op på landeveje og motorveje, hvor det er trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt.

 • 02. januar 2017 Behov for investeringer i infrastrukturen

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen er enig med Dansk Byggeri i, at der er behov for yderligere investeringer i landets infrastruktur, ligeså snart råderummet tillader det.