www.trm.dk bruger cookies for at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet. Du kan altid slette cookies fra www.trm.dk igen.  Læs mere om cookies her.

Nyheder - 2017

 • 23. marts 2017 Dialog om modernisering af togstationer på Grenaabanen

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen tager initiativ til at sikre en konstruktiv dialog og løse eventuelle uklarheder imellem Aarhus Letbane I/S og DSB vedr. de kommende letbanestationer på Grenaabanen.

 • 22. marts 2017 Sommertiden begynder søndag den 26. marts 2017

  Transport-, Bygnings- og Boligministeriet kan oplyse, at dette års sommertid begynder natten mellem lørdag den 25. marts og søndag den 26. marts.

 • 09. marts 2017 Øget mulighed for differentierede hastighedsgrænser i byerne

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen vil nu gøre det muligt for kommuner at sænke hastighedsgrænsen i byerne af hensyn til bl.a. cyklister og fodgængere.

 • 09. marts 2017 Minister uddyber udtalelse om kapitalbehov i PostNord

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen uddyber sin udtalelse til TV2 den 8. marts om kapitalbehov i PostNord.

 • 07. marts 2017 Ny organisering af Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

  Der gennemføres en reorganisering af Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (Havarikommissionen) for at få en mere velfungerende institution.

 • 06. marts 2017 CEF-ansøgningsrunde om EU-midler til transportinfrastruktur - Blending Call

  Europa-Kommissionen har opslået en ny ansøgningsrunde inden for transportdelen af EU's infrastrukturfond, Connecting Europe Facility (CEF). Fonden støtter udbygningen af det transeuropæiske transportnet (TEN-T).

 • 01. marts 2017 Regeringen vil fjerne alderskrav ved kørekort til ældre

  Det er overflødigt, besværligt og dyrt for de ældre med hyppige lægebesøg i forbindelse med fornyelser af kørekort. Derfor foreslår regeringen nu at fjerne alderskravet for kørekort til ældre.

 • 01. marts 2017 Ordførere fuldt orienteret om postplan

  Nogle postordførere har i pressen rejst kritik af manglende orientering om situationen i PostNord og den plan for virksomheden, som den svenske koncernchef Håkan Ericsson har præsenteret for ejerne i efteråret 2016, som omtalt i hans pressemeddelelse d. 28.2.2017. Men ordførerne er løbende blevet orienteret.

 • 27. februar 2017 Minister stiller skarpt på regelforenkling under møde med byggebranchen

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen mødtes i dag med byggebranchen for at give en status for regeringens arbejde med at gøre det lettere og billigere at bygge i Danmark.

 • 10. februar 2017 Minister: Det skal være lettere og billigere at bygge i Danmark

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) forenkler bygningsreglementet og gør det lettere for borgere og for erhvervslivet at bygge i Danmark.

 • 10. februar 2017 Minister igangsætter analyse af bopælspligt

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen igangsætter en analyse, der skal afdække, om der er behov for en justering af reglerne for bopælspligt.

 • 09. februar 2017 Bred aftale om ny taxilov

  Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) har i dag indgået en aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en ny taxilov, der liberaliserer taxierhvervet.

 • 09. februar 2017 Invitation: Pressemøde om taxiforhandlingerne

  Pressen inviteres til pressemøde foran Færøværelset på Christiansborg i dag torsdag den 9. februar kl. 11.00.

 • 25. januar 2017 Minister skærper kontrol med signalprojekt

  Statsrevisorerne har i dag rettet kritik af Transportministeriet for ikke i tiltrækkelig grad at have ført tilsyn med Banedanmarks styring af signalprogrammet, som er blevet 4 mia. dyrere end forudsat og står til en forsinkelse på op til tre år i forhold til de indgåede kontrakter.

 • 22. januar 2017 Minister forbereder lovgivning til selvkørende biler

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen fremsætter i næste uge et lovforslag, der åbner for kontrollerede forsøg med selvkørende biler. Med lovforslaget kobles det altafgørende hensyn til trafiksikkerhed med muligheden for innovation via automatisering af biler.

 • 12. januar 2017 Ny bestyrelsesformand i Metroselskabet I/S

  Regeringen har udpeget Jørn Neergaard Larsen til medlem af bestyrelsen i Metroselskabet I/S. Efter aftale med de øvrige interessenter – Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune – tiltræder Jørn Neergaard Larsen som formand for bestyrelsen.

 • 09. januar 2017 Mere logiske og rimelige parkeringsregler

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen vil gøre reglerne for parkering mere logiske og rimelige for borgerne. Samtidig vil han pålægge den private parkeringsbranche at oprette et uvildigt klagenævn, så bilisterne kan klage over parkeringsafgifter, som de mener er urimelige, uden de er nødsaget til at gå rettens vej.

 • 04. januar 2017 Fornuftige fartgrænser til gavn for trafiksikkerheden

  Regeringen vil sætte hastighedsgrænserne op på landeveje og motorveje, hvor det er trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt.

 • 02. januar 2017 Behov for investeringer i infrastrukturen

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen er enig med Dansk Byggeri i, at der er behov for yderligere investeringer i landets infrastruktur, ligeså snart råderummet tillader det.