www.trm.dk bruger cookies for at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet. Du kan altid slette cookies fra www.trm.dk igen.  Læs mere om cookies her.

Nyheder - 2017

 • 10. februar 2017 Minister: Det skal være lettere og billigere at bygge i Danmark

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) forenkler bygningsreglementet og gør det lettere for borgere og for erhvervslivet at bygge i Danmark.

 • 10. februar 2017 Minister igangsætter analyse af bopælspligt

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen igangsætter en analyse, der skal afdække, om der er behov for en justering af reglerne for bopælspligt.

 • 09. februar 2017 Bred aftale om ny taxilov

  Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) har i dag indgået en aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en ny taxilov, der liberaliserer taxierhvervet.

 • 09. februar 2017 Invitation: Pressemøde om taxiforhandlingerne

  Pressen inviteres til pressemøde foran Færøværelset på Christiansborg i dag torsdag den 9. februar kl. 11.00.

 • 25. januar 2017 Minister skærper kontrol med signalprojekt

  Statsrevisorerne har i dag rettet kritik af Transportministeriet for ikke i tiltrækkelig grad at have ført tilsyn med Banedanmarks styring af signalprogrammet, som er blevet 4 mia. dyrere end forudsat og står til en forsinkelse på op til tre år i forhold til de indgåede kontrakter.

 • 22. januar 2017 Minister forbereder lovgivning til selvkørende biler

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen fremsætter i næste uge et lovforslag, der åbner for kontrollerede forsøg med selvkørende biler. Med lovforslaget kobles det altafgørende hensyn til trafiksikkerhed med muligheden for innovation via automatisering af biler.

 • 12. januar 2017 Ny bestyrelsesformand i Metroselskabet I/S

  Regeringen har udpeget Jørn Neergaard Larsen til medlem af bestyrelsen i Metroselskabet I/S. Efter aftale med de øvrige interessenter – Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune – tiltræder Jørn Neergaard Larsen som formand for bestyrelsen.

 • 09. januar 2017 Mere logiske og rimelige parkeringsregler

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen vil gøre reglerne for parkering mere logiske og rimelige for borgerne. Samtidig vil han pålægge den private parkeringsbranche at oprette et uvildigt klagenævn, så bilisterne kan klage over parkeringsafgifter, som de mener er urimelige, uden de er nødsaget til at gå rettens vej.

 • 04. januar 2017 Fornuftige fartgrænser til gavn for trafiksikkerheden

  Regeringen vil sætte hastighedsgrænserne op på landeveje og motorveje, hvor det er trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt.

 • 02. januar 2017 Behov for investeringer i infrastrukturen

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen er enig med Dansk Byggeri i, at der er behov for yderligere investeringer i landets infrastruktur, ligeså snart råderummet tillader det.