www.trm.dk bruger cookies for at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet. Du kan altid slette cookies fra www.trm.dk igen.  Læs mere om cookies her.

Forligskreds fastlægger linjeføring for motorvej mellem Næstved og Rønnede

Regeringen har sammen med et bredt flertal i Folketinget indgået aftale om linjeføring for en kommende motorvej mellem Næstved og Rønnede.

MotorvejstrafikFoto: Ulrik Jantzen

19. april 2017

Forligskredsen bag aftale om en grøn transportpolitik (V, LA, K, S, DF, RV og SF) er blevet enige om at fastlægge linjeføringen for en kommende motorvej mellem Næstved og Rønnede (Sydmotorvejen). Forligskredsen har besluttet at følge Vejdirektoratets indstilling, og dermed fastlægges linjeføringen i det såkaldte forslag A inkl. de justeringer, som Vejdirektoratet har peget på i forlængelse af den offentlige høring. 

Forligskredsen har samtidig besluttet at anvende en del af den reservation på 336,4 mio. kr., som forligskredsen afsatte i 2014 til at etablere en pulje på 56,5 mio. kr. til forlodsovertagelser. På den måde bliver det muligt for de ejere, som har en ejendom, der påvirkes væsentligt af linjeføringen, at søge om fremrykket ekspropriation. 

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen glæder sig over, at der nu er truffet en beslutning om linjeføringen for en motorvej mellem Næstved og Rønnede.

- Det er godt, at vi i dag har fastlagt linjeføringen for en kommende motorvej mellem Næstved og Rønnede. Det betyder blandt andet, at berørte borgere og erhvervsdrivende ikke længere skal leve i usikkerhed, men får en afklaring, og det er meget positivt, siger Ole Birk Olesen.

Den resterende del af reservationen på 279,9 mio. kr. er dog ikke tilstrækkelig til at realisere en motorvej mellem Næstved og Rønnede, der koster ca. 1,6 mia. kr., ligesom det er Vejdirektoratets vurdering, at det ikke er muligt at anlægge en 1. etape, der giver trafikal mening for de reserverede midler. 

- Af VVM-undersøgelsen kan vi se, at projektet er væsentligt dyrere end hidtil antaget. Med den nuværende investeringsudfordring er det ikke muligt at tilføre midler til projektet. Derfor er vi i forligskredsen blevet enige om at opretholde reservationen og afvente, at der på et senere tidspunkt kan afsættes yderligere midler til enten en 1. etape, der giver trafikal mening, eller etablering af motorvej på hele strækningen, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.

Links

  • Link
     
    Aftale om Linjeføring af motorvej mellem Næstved og Sydmotorvejen (Rønnede)
  • PDF
    0,17mb
    Kort over linjeføring - forslag A