www.trm.dk bruger cookies for at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet. Du kan altid slette cookies fra www.trm.dk igen.  Læs mere om cookies her.

Forundersøgelse af en østlig ringvej (havnetunnel) i København

Staten, Københavns Kommune, Region Hovedstaden og Refshaleøens Ejendomsselskab A/S gennemfører i fællesskab en forundersøgelse af en østlig ringvej (havnetunnel) i København.

Luftfoto ved Rådhuspladsen i KøbenhavnFoto: Ulrik Jantzen

5. april 2017

En østlig ringvej kan binde det overordnede vejnet sammen øst om hovedstaden og aflaste biltrafikken i de centrale bydele og på det øvrige vejnet. Ringvejen vil også kunne betjene nye byudviklingsområder tæt på centrum og forbedre adgangen til Københavns Havn og Københavns Lufthavn. 

Det forventes at tage omkring to år og koste 24 mio. kr. at gennemføre forundersøgelsen. Den vil efterfølgende kunne danne grundlag for en politisk drøftelse og eventuel principbeslutning om projektet. 

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen udtaler: 

- Det er et rigtig spændende projekt, vi nu får undersøgt nærmere. En østlig ringvej vil gavne hele hovedstadsområdet, og jeg er glad for, at forundersøgelsen gennemføres i samarbejde med de lokale parter. 

- Der er oplagte private interesser i en østlig ringvej. Vi får nu testet, om det giver mening at gennemføre projektet som et offentligt privat-partnerskab. 

- Det bliver også interessant at se, hvor meget af projektet, der kan finansieres ved brugerbetaling, grundværdistigninger og andre indtægter. Jeg ser frem til at drøfte projektet med parterne, når undersøgelsen er afsluttet.


Links

  • Link
     
    For yderligere information om forundersøgelsen henvises til projektsiden vd.dk/ostligringvej