www.trm.dk bruger cookies for at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet. Du kan altid slette cookies fra www.trm.dk igen.  Læs mere om cookies her.

Kendelse fra Klagenævnet for Udbud vedrørende færgebetjeningen af Bornholm

Klagenævnet for Udbud har givet Transport-, Bygnings- og Boligministeriet medhold i klagesag anlagt af Danske Færger A/S. Klagesagen angik ministeriets udbud af færgebetjeningen af Bornholm.

Villum ClausenFoto: Færgen A/S

9. august 2017

Danske Færger A/S indgav den 20. maj 2016 klage til Klagenævnet for Udbud over Transport-, Bygnings- og Boligministeriets beslutning om at tildele kontrakten om færgebetjening af Bornholm til Molslinjen A/S. 

Klagenævnet for Udbud har den 7. august 2017 truffet afgørelse i sagen, og det fremgår af afgørelsen, at klagenævnet giver ministeriet medhold. 

Ministeriet glæder sig over afgørelsen og afventer nu udløbet af en frist på 8 uger for Danske Færger A/S til eventuelt at indbringe sagen for domstolen.

Kendelsen medfører ikke nogen ændring med hensyn til Danske Færger A/S’ forberedelse af driftsophør og Molslinjen A/S forberedelse af driftsstart, som således fortsætter efter planen.