www.trm.dk bruger cookies for at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet. Du kan altid slette cookies fra www.trm.dk igen.  Læs mere om cookies her.

Nyheder - 2018

 • 14. maj 2018 Analyse peger på store potentialer ved udbredelse af digitale løsninger og services til brug for rejsende

  Ny analyse viser, at digitale løsninger på fx mobiltelefoner, hvor offentlige og kommercielle transportformer og -services forbindes i én samlet app-løsning, har potentiale for værdiskabelse for både forbruger og transporterhverv i Danmark.

 • 12. maj 2018 Vejinvesteringer er en gevinst for samfundet

  En ny samfundsøkonomisk analyse af fem infrastrukturprojekter i Danmark viser, at der er store samfundsgevinster ved at investere i veje. Gode vejinvesteringer og bedre infrastruktur resulterer i mindre trængsel og kortere rejsetid for både borgere og erhvervslivet.

 • 09. maj 2018 Bred aftale om opgør med parallelsamfund

  Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti har indgået aftale om en lang række initiativer, der skal understøtte målet om, at der i 2030 ikke er ghettoområder i Danmark. Der afsættes 10 mia. kr. i årene 2020-2026 til en massiv indsats i udsatte boligområder, der gennem en markant fysisk forandring vil ændre ghettoområderne, som vi kender dem i dag. Det centrale redskab i omdannelsesprocessen er, at andelen af almene familieboliger i de hårdeste ghettoområder skal nedbringes til højst 40 pct.

 • 08. maj 2018 Aftale om finansiering af ghettoudspil er på plads

  Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har indgået aftale om finansiering af indsatser for at forebygge og nedbryde parallelsamfund og aftale om Landsbyggefondens ramme til fysiske forandringer af de udsatte boligområder mv. i perioden 2019-2026.

 • 08. maj 2018 Invitation til doorstep


  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen inviterer til et doorstep om initiativer på boligområdet, der modvirker parallelsamfund. Det bliver afholdt den 9. maj kl. 9.15. Tilmelding er påkrævet.

 • 05. maj 2018 Ministeren åbnede ny national cykelrute på cykel

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen indviede i dag den nye nationale cykelrute 8 – Østersøruten, der snor sig gennem det sydlige Danmark fra Padborg i vest til Møn i øst. Det foregik på det, det hele handlede om; nemlig cyklen.

 • 04. maj 2018 Ekspertudvalg: Fair og lige konkurrence i havnesektoren

  Et enigt ekspertudvalg har færdiggjort deres anbefalinger til en revision af havneloven. Udvalget anbefaler, at kommercielle aktiviteter i de større offentligt ejede erhvervshavne adskilles fra den offentlige infrastrukturopgavevaretagelse med en ny, todelt aktieselskabsmodel. Hermed skal der ifølge udvalget skabes fair og lige konkurrence og overensstemmelse med EU’s statsstøtteregler på havneområdet.

 • 30. april 2018 Ny løsning ved Ringsted Station

  Forligskredsen har besluttet at følge Banedanmarks opfordring og gennemføre tilslutningen af Den ny bane København-Ringsted til det eksisterende jernbanenet ved Ringsted Station med en anden løsning end den planlagte. Det sker for at begrænse en budgetoverskridelse på projektet.

 • 30. april 2018 Billigere for togpendlere at krydse Storebælt

  Som følge af regeringen og Dansk Folkepartis aftale om at nedsætte taksten for vejtrafik og persontog over Storebælt, gør DSB det nu omkring 15 pct. billigere at krydse Storebælt for rejsende med pendlerkort, samtidig med at DSB også vil udbyde flere Orange-billetter.

 • 24. april 2018 Invitation til fyraftensmøde om fremtidens teknologiske udvikling på gods- og distributionsområdet den 14. maj 2018

  Kom med til mødet i Transport-, Bygnings- og Boligministeriet og hør formanden for ekspertgruppen Mobilitet for fremtidens syn på udviklingen på gods- og distributionsområdet. Tilmelding påkrævet.

 • 13. april 2018 Rapport om den grænseoverskridende trafik

  På dagens møde i Dansk-Tysk Transportkommission blev Vejdirektoratets rapport om den grænseoverskridende trafik i Jyllandskorridoren præsenteret.

 • 13. april 2018 Kørsel i nødsporet på Hillerødmotorvejen og ITS-systemer på Motorring 3 opretholdes

  Bilisterne skal fortsat kunne køre i nødsporet på Hillerødmotorvejen. Og så opretholdes ITS-systemerne på Motorring 3. Det sker som følge af den store trafikvækst og den mertrafik på strækningen, som byggeriet af letbanen i Ring 3 forventes at medføre.

 • 12. april 2018 Danmark frifindes i sag om cabotagekørsel

  EU-Domstolen har netop frifundet Danmark for traktatbrud i en sag om den danske definition af cabotagekørsel.

 • 10. april 2018 Ministerens budskaber på Havnekonferencen 2018

  På Danske Havnes konference i Esbjerg satte transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen fokus på havnenes udfordringer og udviklingsmuligheder. Han understregede blandt andet vigtigheden af sunde investeringer i havnene, der matcher markedets efterspørgsel.

 • 04. april 2018 Forligskreds giver fuld opbakning til Femern Bælt-projektet

  Forsinkelsen på 3-4 måneder i den tyske myndighedsgodkendelse af Femern Bælt-forbindelsen medfører ikke ændringer i den videre proces for projektet. Forligskredsen bag projektet gav på et møde den 4. april 2018 fuld opbakning til Femern Bælt-forbindelsen.

 • 22. marts 2018 Genberegning af økonomien i en fast forbindelse over Kattegat

  En kombineret vej- og jernbaneforbindelse over Kattegat er fortsat et urealistisk dyrt projekt. Men nye beregninger viser, at der er udsigt til, at en ren vejforbindelse kan finansieres af trafikanterne alene – uden tilskud fra statskassen.

 • 21. marts 2018 Sommertiden begynder søndag den 25. marts 2018

  Transport-, Bygnings- og Boligministeriet kan oplyse, at dette års sommertid begynder natten mellem lørdag den 24. marts og søndag den 25. marts 2018.

 • 19. marts 2018 Togdriften af Lille Syd overdrages til Region Sjælland

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen overdrog ved en festlig lejlighed mandag den 19. marts 2018 trafikkøberansvaret for banestrækningen mellem Køge og Roskilde til Region Sjælland.

 • 15. marts 2018 Højere fart for campingbiler

  Fra 15. marts 2018 bliver hastighedsgrænsen for campingbiler, der er omfattet af Tempo 100-ordningen, hævet til 100 km/t. på motorveje og 80 km/t. på andre veje. Campingbilernes hastighedsgrænse kommer således til at følge busserne. Det skal sikre ensartede hastigheder til gavn for trafiksikkerheden og en forbedret fremkommelighed for campisterne.

 • 13. marts 2018 Ole Birk Olesen: Bilen får en større rolle i fremtiden

  Selvkørende teknologi og nye forretningsmodeller betyder, at biler vil skabe bedre mobilitet for flere i fremtiden - også for grupper, som i dag ikke har egen bil eller ikke selv kan køre. Mere trafik indebærer, at effektiv kollektiv transport ind og ud af de største byer bliver vigtigere end i dag. Det er blandt konklusionerne i en netop offentliggjort rapport fra en uafhængig ekspertgruppe, som ministeren nedsatte i 2017.

 • 12. marts 2018 Presseinvitation: Interviews med minister og ekspertgruppe om fremtidens transport

  Ekspertgruppen Mobilitet for fremtiden offentliggør på en konference tirsdag d. 13. marts kl. 13.00-17.00 deres rapport med adgang og interviewmuligheder for pressen. Tilmelding er påkrævet.

 • 02. marts 2018 Forberedende anlægsaktiviteter fremrykkes på Femern Bælt

  Regeringen (V, LA og K), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har besluttet at fremrykke konkrete anlægsforberedende aktiviteter på den faste forbindelse over Femern Bælt. Det vil bl.a. styrke tidsplanen for den kommende anlægsfase, og noget af den allerede tildelte EU-støtte vil blive udnyttet.

 • 01. marts 2018 Nye målrettede boligpolitiske initiativer skal bekæmpe parallelsamfund

  For at nå regeringens mål om, at der ikke skal være nogen ghettoer i 2030, vil regeringen afsætte ca. 12 mia. kr. til en massiv indsats i udsatte boligområder. Andelen af almene familieboliger i ghettoområderne skal nedbringes til højst 40 procent. Det skal blandt andet ske gennem fortætning, salg af almene boliger og grunde eller nedrivning af boligblokke. Samtidig vil regeringen stramme en række udlejningsregler for at få en mere blandet beboersammensætning.

 • 28. februar 2018 25-timers tidsbegrænset parkering for lastbiler på rastepladser

  Som opfølgning på finanslovsaftalen vil regeringen (V, LA, K) og Dansk Folkeparti nu indføre tidsbegrænset parkering for lastbiler, så de maksimalt må parkere 25 timer på de statslige rastepladser på motorvejsnettet. Samtidig vil parterne hæve bøderne for lastbiler, der parkerer ulovligt. Det skal forhindre, at lastbiler langtidsparkerer på danske rastepladser.

 • 28. februar 2018 Ny direktør for Bygningsstyrelsen

  Den 1. april 2018 tiltræder Rasmus Brandt Lassen som direktør for Bygningsstyrelsen.

 • 27. februar 2018 Minister og overborgmester: København skal ikke kun være for de rige og de heldige

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) og Københavns overborgmester Frank Jensen (S) bekræftede på en konference i dag, at der er et stort behov for flere boliger i hovedstadsområdet. En bedre balance mellem udbud og efterspørgsel skal forhindre, at det københavnske boligmarked kun er for de få og for de heldige. Og så skal prisudviklingen ikke fortsætte med at stikke af fra resten af landet.

 • 26. februar 2018 Letbanen i Ring 3 skal anlægges med statsligt tilskud frem for statsligt ejerskab

  På dagens borgmesterforum i Gladsaxe har transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen netop meddelt, at forligskredsen bag Letbanen i Ring 3 vil fastholde tilskuddet til letbaneprojektet, men at staten ønsker at trække sig ud af Hovedstadens Letbane I/S.

 • 07. februar 2018 Analyse af Landsbyggefondens økonomi

  Landsbyggefondens økonomi er blevet kortlagt i et langt perspektiv og analysen viser, at der kommer betydelige midler i fonden i de kommende årtier. Regeringen vil på den baggrund foreslå en ny boligaftale, der skal udmønte midler til både renovering, bedre infrastruktur og boligsociale indsatser m.v. i den almene boligsektor.

 • 02. februar 2018 Støjskærme ved Bjæverskov og Tapsøre

  Et bredt flertal af Folketingets partier (V, LA, K, DF, S, SF og RV) er blevet enige om at etablere støjskærme på Vestmotorvejen ved Bjæverskov i Køge og på Sønderjyske Motorvej E45 ved Tapsøre.

 • 02. februar 2018 Invitation til konference om hovedstadsområdets boligmarked

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen inviterer tirsdag den 27. februar 2018 til en konference om boligmarkedet i hovedstadsområdet. Tilmelding er påkrævet.

 • 01. februar 2018 Bredt flertal sætter udbud af Fremtidens Tog i gang

  Regeringen (V, K, LA) er sammen med DF, S, RV, SF og ALT blevet enige om at sætte gang i indkøbet af fremtidens eltog. Det skal ske i et samlet udbud, hvor leverandøren af de tog, som skal erstatte DSB’s nuværende togflåde, også får opgaven med at vedligeholde dem. Det skaber de bedste forudsætninger for god og driftsstabil togdrift til passagererne med færrest mulige risici, mener aftaleparterne.

 • 31. januar 2018 Vejdirektoratet kan indgå aftale med det italienske konsortium om Storstrømsbroen

  Forligskredsen bag Storstrømsbroen (V, LA, K, DF, S, RV og SF) bakker op om, at Vejdirektoratet underskriver kontrakten med det udpegede italienske entreprenørkonsortium, men at entreprenøren Condotte udgår. På den måde sikres det, at byggeriet af broen starter til tiden, og at der er økonomisk sikkerhed.

 • 30. januar 2018 Midler til støjskærme syd om Odense, ved Taulov og på Hillerødmotorvejen

  Regeringen (V, LA, K) og Dansk Folkeparti ønsker et reducere støjgenerne for naboer langs det eksisterende danske statsvejnet. Partierne er derfor blevet enige om at udmønte 50 mio. kr. i 2018 fra puljen til støjbekæmpelse langs eksisterende statsveje til støjskærme syd om Odense på E20, ved Taulov på E20 og ved Bregnerød på Hillerødmotorvejen.

 • 30. januar 2018 Ministerens kommentarer til bestyrelsesformanden i PostNords beslutning om ikke at genopstille

  Jens Moberg, bestyrelsesformand i PostNord, genopstiller ikke til bestyrelsen. Ole Birk Olesen kommenterer.

 • 29. januar 2018 Ny aftale om bedre fremkommelighed og trafiksikkerhed

  Regeringen (V, LA og K) har sammen med Dansk Folkeparti indgået en aftale, som sikrer knap 100 mio. kr. til bedre fremkommelighed og trafiksikkerhed.

 • 27. januar 2018 NY ANALYSE: Behov for 73.000 flere boliger i hovedstaden frem mod 2025 og endnu flere i de følgende år

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen satte i efteråret gang i en grundig boligmarkedsanalyse for at få kortlagt udfordringer med og løsninger på hovedstadsområdets boligmarked. Analysen viser både et stort behov og potentiale for flere boliger.

 • 26. januar 2018 Invitation til konference om mobilitet for fremtiden

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen inviterer til en konference den 13. marts 2018, hvor det vil være muligt at få indsigt i ekspertgruppen Mobilitet for fremtidens rapport, som skal danne grundlag for en mere politisk diskussion om fremtidens transport. Tilmelding er påkrævet.

 • 23. januar 2018 Bedre tilgængelighed til bygninger med offentlig adgang

  Med en række nye initiativer vil transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen fremme tilgængeligheden i de offentligt tilgængelige bygninger, hvor mange færdes.

 • 19. januar 2018 Kørsel med håndholdt teleudstyr skal give klip i kørekortet

  Fremover skal det give et klip i kørekortet at anvende alle former for håndholdt teleudstyr og andre håndholdte kommunikationsapparater (tablets, laptops, mobiltelefoner mv.). Det mener regeringen og Dansk Folkeparti, der vil skærpe reglerne for anvendelse af håndholdt mobiltelefon under kørslen og gøre reglerne mere tidssvarende.

 • 17. januar 2018 Pressemeddelelse om udflytningerne på Transport-, Bygnings- og Boligministeriets område

  Regeringen har besluttet at udflytte følgende statslige arbejdsplader på Transport-, Bygnings- og Boligministeriets område:

 • 12. januar 2018 Parkering skal tillades på kantlinjer

  Det skal være tilladt at parkere på kantlinjer, så længe bilens dæk ikke rækker ud over den ydre kantlinje i en parkeringsbane. Det mener transport-, bygnings- og boligministeren samt transportordførerne fra DF, V, LA og K, som derfor vil ændre de gældende regler.

 • 10. januar 2018 Kammeradvokatens gennemgang af udbud af Storstrømsbroen

  Kammeradvokaten har i dag præsenteret sin redegørelse om udbuddet af Storstrømsbroen for forligskredsen (V, LA, K, DF, S, RV, SF). Kammer-advokaten konkluderer, at udbudsreglerne er fulgt, og at der ikke er grundlag for at udelukke vinderen af udbuddet på trods af de verserende italienske retssager og aktuelle økonomiske udfordringer hos den ene Konsortiepart. Forligskredsen bakker op om, at Vejdirektoratet vil undersøge situationen nærmere, inden der træffes endelig beslutning om det videre forløb.