www.trm.dk bruger cookies for at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet. Du kan altid slette cookies fra www.trm.dk igen.  Læs mere om cookies her.

Nyheder - 2018

 • 29. december 2018 Ny ordning skal modvirke udlejning af ubeboelige boliger

  Regeringen (V, LA og K) er sammen med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti enige om en anmeldelsesordning, som skal give kommunerne bedre muligheder for at forhindre, at sundheds- eller brandfarlige boliger bliver udlejet til beboelse. Med den nye ordning skal udlejere af visse boliger anmelde til kommunen, at de ønsker at leje en bolig ud og kommunen får dermed lettere ved at gribe ind, hvis en bolig ikke er egnet til beboelse.

 • 28. december 2018 Tyskland godkender Femern Bælt-forbindelsen

  Godkendelsesmyndigheden i Slesvig-Holsten (APV-SH) har den 28. december 2018 udfærdiget en underskriftsklar godkendelse af byggeriet af Femern Bælt-tunnelen mellem Rødby og Puttgarden. Det er afslutningen på fem års arbejde, der har omfattet to offentlige høringer i Tyskland. Godkendelsen er i dag modtaget af Femern A/S, som nu har 14 dage til at gennemgå den, inden den bliver underskrevet. I denne proces kan der kun ske mindre, redaktionelle ændringer.

 • 20. december 2018 Forundersøgelse af en fast forbindelse over Kattegat

  Regeringen og Dansk Folkeparti udmønter nu 60 mio. kr. fra finansloven for 2019 til at igangsætte to forundersøgelser af en ren vejforbindelse og en kombineret vej- og jernbaneforbindelse over Kattegat. Parterne tager dermed næste skridt mod en fast forbindelse, som vil kunne spare trafikanterne for op til halvanden times kørsel.

 • 20. december 2018 Invitation til doorstep

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen inviterer til et doorstep om en fast forbindelse over Kattegat. Det bliver afholdt den 20. december kl. 16.00. Tilmelding er påkrævet.

 • 18. december 2018 EU-Rettens domme om Femern Bælt-projektet

  Femern Bælt-forligskredsen (V, LA, K, S, DF, RV og SF) blev den 18. december 2018 orienteret om de domme, som EU-retten afsagde den 13. december 2018 om godkendelsen af finansieringen af Femern Bælt-forbindelsen.

 • 17. december 2018 Særlig rådgiver for transport-, bygnings- og boligministeren

  Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har ansat Kasper Strassmann som særlig rådgiver for transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen med virkning fra 1. januar 2019. Han vil varetage rådgivning af ministeren og deltage i ministeriets presse- og informationsarbejde.

 • 13. december 2018 Nu får du et klip i kørekortet, hvis du sms’er under kørslen

  Samtlige partier i Folketinget har netop besluttet, at det fremover skal koste et klip i kørekortet, hvis føreren taler i telefon eller på anden måde anvender håndholdte kommunikationsapparater under kørslen.

 • 06. december 2018 Arriva skal stå for togtrafikken i Midt- og Vestjylland og på Svendborgbanen

  Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har i dag udpeget Arriva som den kommende togoperatør i Midt- og Vestjylland samt på Svendborgbanen. Arriva skal dermed stå for passagertrafikken på skinnerne fra 2020 til 2028.

 • 06. december 2018 Bred enighed om nye forsøgsordninger for små motoriserede køretøjer

  På et møde med medlemmer af Transport-, Bygnings- og Boligudvalget bakkede et bredt flertal i Folketinget (V, K, LA, DF, S, RV, SF, ALT) op om, at motoriserede løbehjul og selvbalancerende køretøjer og motoriserede skateboards bliver lovliggjort på de danske cykelstier i en forsøgsordning fra januar 2019.

 • 04. december 2018 Enighed om rammerne for EU’s infrastrukturfond fra 2021

  Mandag den 3. december 2018 vedtog transportministrene i EU’s ministerråd rammerne for en ny aftale om EU’s infrastrukturfond, Connecting Europe Facility (CEF). Fonden sikrer økonomisk støtte til udvikling af infrastrukturprojekter i EU og forventes at kunne bidrage til danske infrastrukturprojekter.

 • 04. december 2018 Fratrædelse

  Frederik Wiedemann fratræder sin stilling som særlig rådgiver for ministeren ved årsskiftet, hvor han tiltræder stillingen som underdirektør for Kultur i Tivoli.

 • 04. december 2018 EU's medlemslande er enige om Vejpakken

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen forhandlede mandag en aftale på plads om en ny Vejpakke sammen med EU’s øvrige transportministre. Vejpakken indeholder blandt andet regler om køre- og hviletid og udstationering for chauffører. Med aftalen bliver der også indført et værn mod systematisk cabotagekørsel og systematisk kombineret transport samtidig med, at der fortsat er forbud mod lange hvil i førerhuset.

 • 01. december 2018 Ny ghettoliste

  Med aftalen om parallelsamfund er der kommet nye robuste og målrettede ghettokriterier, og nu offentliggøres ghettolisten for 2018. På listen over ghettoområder pr. 1. december 2018 er der 29 boligområder, som opfylder de nye ghettokriterier – heraf karakteriseres 15 områder som hårde ghettoer. Der er 43 udsatte boligområder.

 • 30. november 2018 Transport på finansloven

  Midler til en forundersøgelse af en fast forbindelse over Kattegat, aftale om den videre proces for drøftelser af fremtidige prioriteringer for infrastruktur, højere hastighedsgrænser for lastbiler uden for tættere bebyggede områder og på motortrafikveje samt et overhalingsforbud for lastbiler, lette og tunge vogntog på en række tosporede motorveje. Det er nogle af de initiativer, som indgår på transportområdet i den netop offentliggjorte finanslov for 2019.

 • 27. november 2018 Skiltningen på nationale cykelruter bliver nu forbedret

  Et bredt flertal i Folketinget har indgået en aftale, der sikrer et kvalitetsløft af skiltningen på nationale cykelruter i Danmark til i alt 2,55 millioner kroner.

 • 22. november 2018 Enighed om den videre proces for Signalprogrammet

  Forligskredsen noterede sig på dagens møde, at der er fremdrift på en række væsentlige områder i Signalprogrammet og genbekræftede den aftalte udrulningsstrategi. Samtidig tiltrådte forligskredsen igangsættelsen af en indledende screening af en mulig alternativ gennemførelse af immunisering.

 • 19. november 2018 Nye anbefalinger til regeringen: Skab bedre rammer for handels- og logistikvirksomheder i Danmark

  Vækstteam for handel og logistik har i dag givet 24 anbefalinger til regeringen. Rådene lyder bl.a.: Styrk vilkår for e-handel og brug Danmark som brand, sæt ind mod ulige konkurrence fra udlandet og fjern administrativt bøvl.

 • 13. november 2018 Ministre opfordrer til fælles EU-regler om NOx-snyd

  Som opfølgning på undersøgelser af snyd med NOx-renseudstyr i lastbiler, som betyder, lastbilerne forurener langt mere, end loven tillader, opfordrer transport-, bygnings- og boligministeren og miljø- og fødevareministeren nu tre EU-kommissærer til at arbejde for fælles EU-regler på området.

 • 07. november 2018 Afklaring af slædehundekørsel

  Det er tilladt at køre med hundetrukne vogne på færdselslovens område. Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen opfordrer derfor til, at kørsel med hundetrukne vogne kan fortsætte på samme måde, som det sker i dag. For at fjerne enhver tvivl om, hvorvidt det er lovligt eller ej, vil han desuden fremsætte en bekendtgørelse, som skal fastlægge klare retningslinjer for kørslen med de hundetrukne vogne.

 • 01. november 2018 Ministeren udtaler kritik af Molslinjen

  På baggrund af den seneste tids ustabile færgetrafik til og fra Bornholm udtaler transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen nu kritik af Molslinjen, der betjener færgetrafikken.

 • 01. november 2018 Det skal være slut med dispensation for brug af styrthjelm

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen og sundhedsminister Ellen Trane Nørby præsenterer i dag et fælles politisk udspil, der gør dispensationer for brug af styrthjelm i trafikken til en saga blot.

 • 31. oktober 2018 Evaluering af sikkerhedsgodkendelsesforløbet af Aarhus Letbane

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen har fået foretaget en ekstern evaluering af forløbet med sikkerhedsgodkendelse af Aarhus Letbane. Evalueringen indeholder ni konkrete forslag, der skal medvirke til, at man i fremtiden ikke vil opleve samme udfordringer i forbindelse med sikkerhedsgodkendelse, som det var tilfældet med Aarhus Letbane.

 • 26. oktober 2018 Fra sommertid til vintertid: Urene skal stilles tilbage på søndag – skal det være for sidste gang?

  Transport-, Bygnings- og Boligministeriet kan oplyse, at dette års sommertid ophører natten mellem lørdag den 27. oktober og søndag den 28. oktober 2018.

 • 25. oktober 2018 Bred politisk opbakning til principaftale om Lynetteholmen

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen glæder sig over, at der er bred tilslutning til principaftalen om Lynetteholmen fra Folketingets partier. Samtidig er parterne blevet enige om at gennemføre den nødvendige lovgivning for at erstatte det aflyste byggeri på Ørestad Fælled Kvarter.

 • 24. oktober 2018 Supplerende miljøkonsekvensrapport for Cityringen i høring

  Supplerende miljøkonsekvensrapport for Cityringen vedr. omstigningstunnel på Østerport Station sendes nu i høring.

 • 22. oktober 2018 Danmarkspremiere: Togene kører med nyt digitalt signalsystem i Nordjylland

  Banedanmark har netop sat Danmarks nye digitale signalsystem i drift på strækningen mellem Frederikshavn og Lindholm. Efter en indkøringsperiode med reduceret drift skal systemet give nordjyderne flere tog til tiden.

 • 13. oktober 2018 Forsøgsordning for selvkørende enheder til vareudbringning

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen har fået opbakning fra regeringens og Dansk Folkepartis transportordførere til at gå videre med at udarbejde en forsøgsordning for små selvkørende leverancerobotter. De langsomt kørende enheder med en forventet hastighed på omkring 6 km/t vil skulle færdes blandt fodgængere, og de omfattes ikke af den igangværende forsøgsordning for selvkørende biler, hvorfor der er behov for en særskilt og mere lempelig forsøgsordning.

 • 09. oktober 2018 Sammen om en grønnere fremtid

  Danmark skal være helt i front på det grønne område. Vi skal sikre danskerne ren luft og et godt klima. Vi skal præge udviklingen i en grøn retning i Danmark, i Europa og i verden. Det vil ske gennem stærke og effektive initiativer, som sætter kursen direkte mod, at Danmark kan opfylde sit klimamål i EU i 2030. Og som skubber i retning af det ambitiøse mål, at Danmark i 2050 er klimaneutral – altså at vi ikke udleder flere drivhusgasser, end vi er i stand til at optage.

 • 08. oktober 2018 Stærekasserne på Grenåvej er klar til at blitze

  Pilotprojektet med stærekasserne på ulykkesramte strækninger i Danmark er i fuld gang, og i dag tændes de to stærekasser på Grenåvej ved Aarhus. Regeringen har med opbakning fra Dansk Folkeparti besluttet, at nogle af politiets fotovogne skal erstattes af stærekasser, og i dag besigtiger transport-, bygnings- og boligministeren stærekasserne ved Aarhus sammen med Dansk Folkepartis transportordfører, Kim Christiansen.

 • 05. oktober 2018 Regeringen og Københavns Kommune vil bygge en helt ny bydel

  Regeringen og Københavns Kommunes overborgmester har indgået en principaftale, der er startskuddet på en helt ny bydel, der skal rejse sig i Øresund mellem Nordhavn og Refshaleøen og på sigt rumme 35.000 indbyggere og lige så mange arbejdspladser.

 • 05. oktober 2018 Parkeringspladsgaranti og rabat på parkering for lavemissionsbiler

  Regeringen vil indgå en aftale med kommunerne om parkeringspladsgaranti i byområder for ejere af el- og plug-in hybrid biler, der bor i etagebyggeri. Samtidig skal kommunerne have friere rammer til at give nul- og lavemissionsbiler rabat på parkering. Forslagene er en del af regeringens kommende luft- og klimaudspil og har til formål at øge incitamentet til at vælge biler, der udleder mindre CO2.

 • 04. oktober 2018 Opbakning til høring om de to nye forsøgsordninger om små motoriserede køretøjer

  På et møde med partierne i Transportudvalget har transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen i dag fået opbakning til at sende de to nye forsøgsordninger med motoriserede løbehjul og selvbalancerende køretøjer samt motoriserede skateboards i offentlig høring.

 • 04. oktober 2018 Klimavenlig asfalt på alle statsveje

  Regeringen vil fra 2020 udrulle klimavenlig asfalt på alle strækninger af statsvejnettet, som står til at skulle have ny belægning, hvis et igangværende pilotprojekt bekræfter de forventede effekter og holdbarheden af asfalten. Initiativet indgår i regeringens kommende luft- og klimaudspil.

 • 03. oktober 2018 Kommunerne får udvidede beføjelser over for hårde ghettoområder

  Partierne bag parallelsamfundsaftalen er enige om at styrke de kommunale kompetencer til bekæmpelse af parallelsamfund i Danmark. Det betyder, at kommunerne nu får mulighed for at påbyde salg og nedrivninger i de hårdeste ghettoområder, hvis alle muligheder for at opnå enighed med boligorganisationen er udtømt.

 • 01. oktober 2018 Hvordan skal Hovedstadens boligmarked se ud i fremtiden?

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen mødtes i dag med 27 borgmestre fra Hovedstadsområdet for at diskutere behovet for boliger i Hovedstaden nu og i fremtiden. Den konstruktive dialog førte blandt andet til, at parterne nu kan gå hjem med ny viden og nye ideer til at komme boligproblemerne til livs.

 • 01. oktober 2018 Nu tændes de første stærekasser

  Flere af de faste ATK-standere – de såkaldte stærekasser – er klar til at blive taget i brug. Standerne ved Måløv bliver som de første tændt i morgen, hvorefter de vil kunne måle bilisternes hastigheder døgnet rundt.

 • 29. september 2018 Sidste etape af Holstebromotorvejen indvies

  De sidste 15 km motorvej mellem Herning og Holstebro er snart klar til trafikanterne. Derfor deltager transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen senere i dag ved festlighederne under indvielsen i Holstebro, hvor han vil klippe snoren til den nye firsporede motorvej.

 • 27. september 2018 I dag tages første spadestik til den nye Storstrømsbro

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen og borgmestrene fra Vordingborg og Guldborgsund markerer i dag igangsættelsen af byggeriet af den nye Storstrømsbro mellem Sjælland og Falster.

 • 26. september 2018 Hillerødmotorvejens forlængelse sendes i offentlig høring

  Resultaterne af VVM-undersøgelsen af Hillerødmotorvejens forlængelse mellem Allerød og Hillerød sendes nu i offentlig høring forud for undersøgelsens afslutning. Undersøgelsen viser blandt andet, at der er tale om et projekt med en god samfundsøkonomi.

 • 24. september 2018 Aftale om overgangsordning for nye hårde ghettoområder

  Partierne bag parallelsamfundsaftalen på boligområdet er enige om en ny overgangsordning. I 2018, 2019 og 2020 skal ghettoområder have været på ghettolisten i de seneste fem og ikke fire år i træk, som der ellers var lagt op til, før de bliver kategoriseret som et hårdt ghettoområde. Efter fem år på listen forpligtes områderne til at nedbringe andelen af almene familieboliger til 40 procent inden 2030.

 • 20. september 2018 Udspil til bedre vilkår for passagerer og private løsninger i den kollektive trafik

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) vil sikre flere fjernbusafgange, samle Rejseplanen og Rejsekortet i en digital mobilitetstjeneste, og så skal private og deleøkonomiske transporttilbud have adgang til data og videresalg af billetter, så passagererne får flere valgmuligheder. Det er blot nogle af de initiativer, som ministeren præsenterer i et nyt udspil i dag.

 • 04. september 2018 Kørekortområdet og buspassagerernes rettigheder skal forenkles

  Som et led i afbureaukratiseringsreformen vil regeringen modernisere køreuddannelsen og forenkle sagsbehandlingen på kørekortområdet. Samtidig vil regeringen sikre, at regionale trafikselskaber giver deres passagerer de samme grundlæggende rettigheder uanset, hvor i landet man rejser til og fra.

 • 31. august 2018 Nu bliver det lovligt at parkere på kantlinjer

  I dag er det ulovligt at parkere på den ubrudte brede kantlinje, som adskiller parkeringspladser fra eksempelvis vejbaner og cykelstier. Det har i praksis betydet, at nogle parkeringsbaner har været for smalle til bredere biler. I morgen træder nye regler i kraft, så det fremover vil være tilladt at parkere på den brede kantlinje, så længe bilens dæk ikke rækker ud over den ydre kantlinje i en parkeringsbane.

 • 27. august 2018 E45 bliver udvidet i rekordfart

  Transport-, bygnings- og boligministeren og Dansk Folkepartis transportordfører besigtiger i dag det igangværende arbejde med at udvide E45 mellem Skanderborg S og Aarhus S. Vejdirektoratets arbejde med udbygningen af motorvejsstrækningen nærmer sig nemlig hastigt sin afslutning.

 • 24. august 2018 Ekstra togafgange over Øresund og en forbedret punktlighed på Kystbanen

  Transport, - bygnings- og boligministeren underskriver i dag en aftale med Skånetrafiken om den fremtidige togdrift på strækningen København-Malmø. Aftalen vil betyde ekstra afgange over Øresund, en forbedret punktlighed på Kystbanen, og at yderligere otte procent af jernbanedriften bliver sendt i udbud til gavn for statskassen og passagererne.

 • 22. august 2018 Regeringen tager næste skridt mod en fast Kattegatforbindelse

  Regeringen vil afsætte midler til en forundersøgelse af en brugerfinansieret fast forbindelse over Kattegat. Forundersøgelsen vil kunne igangsættes i starten af 2019, hvis screeningen af de foreløbige beregninger viser, at projektet er realistisk. En forundersøgelse er næste skridt på vejen mod, at projektet kan blive en realitet.

 • 17. august 2018 Korte og forudsigelige ventetider i Københavns Lufthavn

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen fastsætter servicemål for ventetiderne i sikkerhedskontrollen i Københavns Lufthavn, så passagererne er sikre på korte og forudsigelige ventetider.

 • 14. august 2018 Bødestraffen for defekte bremser skal være højere

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen og transportordførerne for regeringspartierne og Dansk Folkeparti vil hæve bødeniveauet for busser, lastbiler og påhængskøretøjer med defekte bremser og andre sikkerhedskritiske fejl på eksempelvis hjulophæng og styretøj.

 • 09. august 2018 Kommission offentliggør rapport om ulykke på Tjæreborg Station

  En ny rapport fra Havarikommissionen peger på mulige tiltag for at forbedre sikkerheden på Tjæreborg Station. Transport-, bygnings og boligminister Ole Birk Olesen har anmodet Banedanmark om at følge op på rapportens anbefalinger.

 • 01. juli 2018 Nu træder de nye parkeringsregler for lastbiler i kraft

  Som et resultat af sidste års finanslovsaftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti er det fra i dag ikke længere lovligt for lastbiler at holde mere end 25 timer på en statslig motorvejsrasteplads. Transport-, bygnings- og boligministeren markerer sammen med Dansk Folkepartis transportordfører Kim Christiansen netop nu de nye regler ved at afsløre de nye parkeringsskilte på en rasteplads ved Ejer Bavnehøj.

 • 29. juni 2018 Bred enighed om nye elcykler

  Under et møde med medlemmer af Transport-, Bygnings- og Boligudvalget er der i dag opnået enighed om, at forsøgsordningen med de såkaldte ”speed pedelecs” lovliggøres på de danske cykelstier fra den 1. juli 2018.

 • 29. juni 2018 Minister vil sikre flypassagerers ret til kompensation

  Flypassagerer skal have udbetalt den kompensation, som de har ret til, når deres fly er forsinket eller aflyst. Det mener transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen. Han har derfor bedt Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om at ændre deres praksis på området, så flyselskaberne i højere grad kan blive retsforfulgt med bøder til følge, hvis de ikke umiddelbart udbetaler den kompensation, som de er forpligtet til.

 • 28. juni 2018 Udvalgte lande- og motorveje gøres nu klar til højere hastigheder

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen og Venstres transportordfører Kristian Pihl Lorentzen overværer netop nu Vejdirektoratets første fræsearbejde med at gøre Sunds Omfartsvej klar til 90 km/t.

 • 26. juni 2018 Nyt formandskab i bestyrelsen for PostNord AB

  Den danske og svenske stat nominerer Christian Jansson til formand og Christian Frigast til næstformand i bestyrelsen for PostNord AB. Udpegningen af de to nye medlemmer af bestyrelsen sker på en ekstraordinær generalforsamling i PostNord AB, som afholdes i løbet af sommeren.

 • 25. juni 2018 Nu starter opsætningen af stærekasser langs landevejene

  Den 25. juni opsætter Vejdirektoratet de første faste ATK-standere – de såkaldte stærekasser - på særligt ulykkesramte strækninger i Danmark. Det er et pilotprojekt, som regeringen med opbakning fra Dansk Folkeparti har besluttet at igangsætte, hvor en række af politiets fotovogne bliver erstattet af stærekasser. Formålet er at få bilisterne til at sætte farten ned på de pågældende strækninger.

 • 22. juni 2018 Ministeren ser på trafik til vejrs og til lands

  Der er nye luftfartsprojekter og togtrafik på programmet, når transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen i dag besøger Midtjyllands Lufthavn og Arrivas værksted i Struer.

 • 21. juni 2018 AB-udvalget overrækker det nye AB-system (AB 18) til ministeren

  Et enstemmigt AB-udvalg har i dag afleveret det reviderede AB-aftalesystem til transport-, bygnings- og boligministeren. De nye frivillige standardaftalebetingelser for bygge- og anlægsarbejder understøtter de sidste årtiers udvikling i bygge- og anlægsbranchen og styrker et effektivt og produktivt byggeri.

 • 21. juni 2018 Enighed i forligskredsen om sikring af jernbaneoverkørsler

  På baggrund af tirsdagens tragiske dødsulykke ved en usikret jernbaneoverkørsel ved Varde er forligskredsen i dag blevet enig om, at beslutningen fra 2009 om at sikre eller nedlægge alle usikrede jernbaneoverkørsler fastholdes og implementeres hurtigst muligt. Ved overkørslen i Varde og ved 25 andre usikrede overkørsler vil der i mellemtiden blive tilbudt ekstraordinær skiltning. Forligskredsen er samtidig enig om, at nedlæggelse af tre sikrede jernbaneoverkørsler (26, 83 og 93) på strækningen mellem Bramming og Tønder sættes midlertidigt i bero.

 • 19. juni 2018 Trafikanter sparer tusindvis af timer på motorvejen

  Udvidelsen af Motorring 4 og Frederikssundmotorvejen har betydet, at trafikanter på den strækning samlet set sparer 732.000 timer årligt i trafikken.

 • 15. juni 2018 CEF-ansøgningsrunde om EU-midler til transportinfrastruktur

  Europa-Kommissionen har opslået en ansøgningsrunde om EU-midler inden for transportdelen af EU's infrastrukturfond, Connecting Europe Facility (CEF). Fonden støtter udbygningen af det transeuropæiske transportnet (TEN-T).

 • 14. juni 2018 Betingede kontrakter på Femern Bælt-forbindelsen er forlænget med et år

  Femern A/S har indgået en tillægsaftale med entreprenørkonsortiet Femern Link Contractors, der skal udføre tre af de fire store anlægsentrepriser på Femern Bælt-forbindelsen. Tillægsaftalen indebærer, at de betingede kontrakter er forlænget med et år og løber til udgangen af 2020 til en merpris på ca. 45 mio. kr. Kontraktforlængelsen er fuldt finansieret af budgettet og får derfor ikke betydning for, hvornår tunnelen er tilbagebetalt.

 • 13. juni 2018 Udvalg skal forbedre fremkommeligheden i Hovedstadsområdet

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen nedsætter et udvalg, der skal finde muligheder for at øge fremkommeligheden på gennemgående veje og i større trafikale korridorer i hovedstadsområdet. Udvalget skal have særligt fokus på optimering af og sammenhæng mellem trafiksignaler.

 • 12. juni 2018 Bredt flertal giver grønt lys til udbud af nye el-tog og vogne

  Forligskredsen bag aftale om udbud af nye eltog (regeringen og DF, S, RV, ALT og SF) har netop godkendt DSB’s udbudsmateriale for indkøb nye eltogsæt, hvor vedligeholdet vil være fuldt outsourcet. Dermed er DSB klar til at udsende udbudsmaterialet. Samtidig har et enigt flertal i Folketinget (regeringen og DF, S, Ø, RV, SF og ALT) indgået aftale om, at DSB skal udsende udbudsmateriale for indkøb af nye vogne og udnytte optionen på indkøb af yderligere el-lokomotiver.

 • 11. juni 2018 Minister vil forbedre punktligheden på Kystbanen

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen er i dag blevet enig med fem nordsjællandske borgmestre og regionsrådsformanden om at igangsætte en analyse af kapacitetsudfordringerne for togdriften i hovedstadsområdet. Analysen skal bl.a. vise, hvordan der opnås en mere stabil togdrift på Kystbanen, så man kan fastholde og tiltrække flere passagerer og undgå øget trængsel.

 • 09. juni 2018 Ministeren inviterer til topmøde om Hovedstadens boligudfordringer

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen inviterer alle kommuner i Hovedstaden til et boligtopmøde for at diskutere behovet for boliger nu og i fremtiden med henblik på at danne et samlet billede af Hovedstadens boligudfordringer. Ministerens dagsorden er klar: Der skal være flere boliger i København, og de skal bygges med øje for den boligsøgende.

 • 08. juni 2018 Arrangementer på Folkemødet

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen stiller i år skarpt på fremtidens transport og ’Den Tætte By’ på ministeriets to arrangementer under årets Folkemødet på solskinsøen. Alle interesserede er velkommen.

 • 31. maj 2018 Ministeren bød velkommen til Transport Summit 2018

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen åbnede i dag Transport Summit 2018, hvor han blandt andet takkede for det gode samarbejde mellem ministeriet og DTU.

 • 29. maj 2018 Vejdirektoratet tester klimavenlig asfalt på Helsingørmotorvejen

  Den inderste del af Helsingørmotorvejen bliver i de kommende uger vidne til en verdensnyhed på miljøfronten. Det sker, når Vejdirektoratet udlægger en særligt klimavenlig asfalt på strækningen som et forsøg på at udvikle en vejbelægning, der nedsætter udledningen af drivhusgasser fra biltrafikken.

 • 29. maj 2018 Nemmere at fejre eksamensbeviset i en veteranlastbil

  Fra den 1. januar 2019 ændres registreringsbekendtgørelsen, så det bliver lettere at køre eksamenskørsel i veteranlastbiler. For sommeren 2018 gives en generel dispensation, der undtager veteranlastbiler fra kravet om partikelfilter i miljøzoner, så de kan benyttes til eksamenskørsel med sommerens studenter.

 • 28. maj 2018 Dagsordenen er Femern Bælt

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen mødtes i dag med sine kollegaer fra Sverige og Tyskland på den store konference Fehmarnbelt Days 2018 i Malmö. Fokus var på Femern Bælt-forbindelsens potentiale for at styrke det dansk-svensk-tyske samarbejde.

 • 25. maj 2018 Nye sanktionsregler på køre- og hviletidsområdet

  Den 1. juni 2018 træder de nye sanktionsregler på køre- og hviletidsområdet i kraft. Det sker som led i ændringen af færdselsloven, som Folketinget tidligere har vedtaget.

 • 14. maj 2018 Analyse peger på store potentialer ved udbredelse af digitale løsninger og services til brug for rejsende

  Ny analyse viser, at digitale løsninger på fx mobiltelefoner, hvor offentlige og kommercielle transportformer og -services forbindes i én samlet app-løsning, har potentiale for værdiskabelse for både forbruger og transporterhverv i Danmark.

 • 12. maj 2018 Vejinvesteringer er en gevinst for samfundet

  En ny samfundsøkonomisk analyse af fem infrastrukturprojekter i Danmark viser, at der er store samfundsgevinster ved at investere i veje. Gode vejinvesteringer og bedre infrastruktur resulterer i mindre trængsel og kortere rejsetid for både borgere og erhvervslivet.

 • 09. maj 2018 Bred aftale om opgør med parallelsamfund

  Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti har indgået aftale om en lang række initiativer, der skal understøtte målet om, at der i 2030 ikke er ghettoområder i Danmark. Der afsættes 10 mia. kr. i årene 2020-2026 til en massiv indsats i udsatte boligområder, der gennem en markant fysisk forandring vil ændre ghettoområderne, som vi kender dem i dag. Det centrale redskab i omdannelsesprocessen er, at andelen af almene familieboliger i de hårdeste ghettoområder skal nedbringes til højst 40 pct.

 • 08. maj 2018 Aftale om finansiering af ghettoudspil er på plads

  Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har indgået aftale om finansiering af indsatser for at forebygge og nedbryde parallelsamfund og aftale om Landsbyggefondens ramme til fysiske forandringer af de udsatte boligområder mv. i perioden 2019-2026.

 • 08. maj 2018 Invitation til doorstep


  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen inviterer til et doorstep om initiativer på boligområdet, der modvirker parallelsamfund. Det bliver afholdt den 9. maj kl. 9.15. Tilmelding er påkrævet.

 • 05. maj 2018 Ministeren åbnede ny national cykelrute på cykel

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen indviede i dag den nye nationale cykelrute 8 – Østersøruten, der snor sig gennem det sydlige Danmark fra Padborg i vest til Møn i øst. Det foregik på det, det hele handlede om; nemlig cyklen.

 • 04. maj 2018 Ekspertudvalg: Fair og lige konkurrence i havnesektoren

  Et enigt ekspertudvalg har færdiggjort deres anbefalinger til en revision af havneloven. Udvalget anbefaler, at kommercielle aktiviteter i de større offentligt ejede erhvervshavne adskilles fra den offentlige infrastrukturopgavevaretagelse med en ny, todelt aktieselskabsmodel. Hermed skal der ifølge udvalget skabes fair og lige konkurrence og overensstemmelse med EU’s statsstøtteregler på havneområdet.

 • 30. april 2018 Ny løsning ved Ringsted Station

  Forligskredsen har besluttet at følge Banedanmarks opfordring og gennemføre tilslutningen af Den ny bane København-Ringsted til det eksisterende jernbanenet ved Ringsted Station med en anden løsning end den planlagte. Det sker for at begrænse en budgetoverskridelse på projektet.

 • 30. april 2018 Billigere for togpendlere at krydse Storebælt

  Som følge af regeringen og Dansk Folkepartis aftale om at nedsætte taksten for vejtrafik og persontog over Storebælt, gør DSB det nu omkring 15 pct. billigere at krydse Storebælt for rejsende med pendlerkort, samtidig med at DSB også vil udbyde flere Orange-billetter.

 • 24. april 2018 Invitation til fyraftensmøde om fremtidens teknologiske udvikling på gods- og distributionsområdet den 14. maj 2018

  Kom med til mødet i Transport-, Bygnings- og Boligministeriet og hør formanden for ekspertgruppen Mobilitet for fremtidens syn på udviklingen på gods- og distributionsområdet. Tilmelding påkrævet.

 • 13. april 2018 Rapport om den grænseoverskridende trafik

  På dagens møde i Dansk-Tysk Transportkommission blev Vejdirektoratets rapport om den grænseoverskridende trafik i Jyllandskorridoren præsenteret.

 • 13. april 2018 Kørsel i nødsporet på Hillerødmotorvejen og ITS-systemer på Motorring 3 opretholdes

  Bilisterne skal fortsat kunne køre i nødsporet på Hillerødmotorvejen. Og så opretholdes ITS-systemerne på Motorring 3. Det sker som følge af den store trafikvækst og den mertrafik på strækningen, som byggeriet af letbanen i Ring 3 forventes at medføre.

 • 12. april 2018 Danmark frifindes i sag om cabotagekørsel

  EU-Domstolen har netop frifundet Danmark for traktatbrud i en sag om den danske definition af cabotagekørsel.

 • 10. april 2018 Ministerens budskaber på Havnekonferencen 2018

  På Danske Havnes konference i Esbjerg satte transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen fokus på havnenes udfordringer og udviklingsmuligheder. Han understregede blandt andet vigtigheden af sunde investeringer i havnene, der matcher markedets efterspørgsel.

 • 04. april 2018 Forligskreds giver fuld opbakning til Femern Bælt-projektet

  Forsinkelsen på 3-4 måneder i den tyske myndighedsgodkendelse af Femern Bælt-forbindelsen medfører ikke ændringer i den videre proces for projektet. Forligskredsen bag projektet gav på et møde den 4. april 2018 fuld opbakning til Femern Bælt-forbindelsen.

 • 22. marts 2018 Genberegning af økonomien i en fast forbindelse over Kattegat

  En kombineret vej- og jernbaneforbindelse over Kattegat er fortsat et urealistisk dyrt projekt. Men nye beregninger viser, at der er udsigt til, at en ren vejforbindelse kan finansieres af trafikanterne alene – uden tilskud fra statskassen.

 • 21. marts 2018 Sommertiden begynder søndag den 25. marts 2018

  Transport-, Bygnings- og Boligministeriet kan oplyse, at dette års sommertid begynder natten mellem lørdag den 24. marts og søndag den 25. marts 2018.

 • 19. marts 2018 Togdriften af Lille Syd overdrages til Region Sjælland

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen overdrog ved en festlig lejlighed mandag den 19. marts 2018 trafikkøberansvaret for banestrækningen mellem Køge og Roskilde til Region Sjælland.

 • 15. marts 2018 Højere fart for campingbiler

  Fra 15. marts 2018 bliver hastighedsgrænsen for campingbiler, der er omfattet af Tempo 100-ordningen, hævet til 100 km/t. på motorveje og 80 km/t. på andre veje. Campingbilernes hastighedsgrænse kommer således til at følge busserne. Det skal sikre ensartede hastigheder til gavn for trafiksikkerheden og en forbedret fremkommelighed for campisterne.

 • 13. marts 2018 Ole Birk Olesen: Bilen får en større rolle i fremtiden

  Selvkørende teknologi og nye forretningsmodeller betyder, at biler vil skabe bedre mobilitet for flere i fremtiden - også for grupper, som i dag ikke har egen bil eller ikke selv kan køre. Mere trafik indebærer, at effektiv kollektiv transport ind og ud af de største byer bliver vigtigere end i dag. Det er blandt konklusionerne i en netop offentliggjort rapport fra en uafhængig ekspertgruppe, som ministeren nedsatte i 2017.

 • 12. marts 2018 Presseinvitation: Interviews med minister og ekspertgruppe om fremtidens transport

  Ekspertgruppen Mobilitet for fremtiden offentliggør på en konference tirsdag d. 13. marts kl. 13.00-17.00 deres rapport med adgang og interviewmuligheder for pressen. Tilmelding er påkrævet.

 • 02. marts 2018 Forberedende anlægsaktiviteter fremrykkes på Femern Bælt

  Regeringen (V, LA og K), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har besluttet at fremrykke konkrete anlægsforberedende aktiviteter på den faste forbindelse over Femern Bælt. Det vil bl.a. styrke tidsplanen for den kommende anlægsfase, og noget af den allerede tildelte EU-støtte vil blive udnyttet.

 • 01. marts 2018 Nye målrettede boligpolitiske initiativer skal bekæmpe parallelsamfund

  For at nå regeringens mål om, at der ikke skal være nogen ghettoer i 2030, vil regeringen afsætte ca. 12 mia. kr. til en massiv indsats i udsatte boligområder. Andelen af almene familieboliger i ghettoområderne skal nedbringes til højst 40 procent. Det skal blandt andet ske gennem fortætning, salg af almene boliger og grunde eller nedrivning af boligblokke. Samtidig vil regeringen stramme en række udlejningsregler for at få en mere blandet beboersammensætning.

 • 28. februar 2018 25-timers tidsbegrænset parkering for lastbiler på rastepladser

  Som opfølgning på finanslovsaftalen vil regeringen (V, LA, K) og Dansk Folkeparti nu indføre tidsbegrænset parkering for lastbiler, så de maksimalt må parkere 25 timer på de statslige rastepladser på motorvejsnettet. Samtidig vil parterne hæve bøderne for lastbiler, der parkerer ulovligt. Det skal forhindre, at lastbiler langtidsparkerer på danske rastepladser.

 • 28. februar 2018 Ny direktør for Bygningsstyrelsen

  Den 1. april 2018 tiltræder Rasmus Brandt Lassen som direktør for Bygningsstyrelsen.

 • 27. februar 2018 Minister og overborgmester: København skal ikke kun være for de rige og de heldige

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) og Københavns overborgmester Frank Jensen (S) bekræftede på en konference i dag, at der er et stort behov for flere boliger i hovedstadsområdet. En bedre balance mellem udbud og efterspørgsel skal forhindre, at det københavnske boligmarked kun er for de få og for de heldige. Og så skal prisudviklingen ikke fortsætte med at stikke af fra resten af landet.

 • 26. februar 2018 Letbanen i Ring 3 skal anlægges med statsligt tilskud frem for statsligt ejerskab

  På dagens borgmesterforum i Gladsaxe har transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen netop meddelt, at forligskredsen bag Letbanen i Ring 3 vil fastholde tilskuddet til letbaneprojektet, men at staten ønsker at trække sig ud af Hovedstadens Letbane I/S.

 • 07. februar 2018 Analyse af Landsbyggefondens økonomi

  Landsbyggefondens økonomi er blevet kortlagt i et langt perspektiv og analysen viser, at der kommer betydelige midler i fonden i de kommende årtier. Regeringen vil på den baggrund foreslå en ny boligaftale, der skal udmønte midler til både renovering, bedre infrastruktur og boligsociale indsatser m.v. i den almene boligsektor.

 • 02. februar 2018 Støjskærme ved Bjæverskov og Tapsøre

  Et bredt flertal af Folketingets partier (V, LA, K, DF, S, SF og RV) er blevet enige om at etablere støjskærme på Vestmotorvejen ved Bjæverskov i Køge og på Sønderjyske Motorvej E45 ved Tapsøre.

 • 02. februar 2018 Invitation til konference om hovedstadsområdets boligmarked

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen inviterer tirsdag den 27. februar 2018 til en konference om boligmarkedet i hovedstadsområdet. Tilmelding er påkrævet.

 • 01. februar 2018 Bredt flertal sætter udbud af Fremtidens Tog i gang

  Regeringen (V, K, LA) er sammen med DF, S, RV, SF og ALT blevet enige om at sætte gang i indkøbet af fremtidens eltog. Det skal ske i et samlet udbud, hvor leverandøren af de tog, som skal erstatte DSB’s nuværende togflåde, også får opgaven med at vedligeholde dem. Det skaber de bedste forudsætninger for god og driftsstabil togdrift til passagererne med færrest mulige risici, mener aftaleparterne.

 • 31. januar 2018 Vejdirektoratet kan indgå aftale med det italienske konsortium om Storstrømsbroen

  Forligskredsen bag Storstrømsbroen (V, LA, K, DF, S, RV og SF) bakker op om, at Vejdirektoratet underskriver kontrakten med det udpegede italienske entreprenørkonsortium, men at entreprenøren Condotte udgår. På den måde sikres det, at byggeriet af broen starter til tiden, og at der er økonomisk sikkerhed.

 • 30. januar 2018 Midler til støjskærme syd om Odense, ved Taulov og på Hillerødmotorvejen

  Regeringen (V, LA, K) og Dansk Folkeparti ønsker et reducere støjgenerne for naboer langs det eksisterende danske statsvejnet. Partierne er derfor blevet enige om at udmønte 50 mio. kr. i 2018 fra puljen til støjbekæmpelse langs eksisterende statsveje til støjskærme syd om Odense på E20, ved Taulov på E20 og ved Bregnerød på Hillerødmotorvejen.

 • 30. januar 2018 Ministerens kommentarer til bestyrelsesformanden i PostNords beslutning om ikke at genopstille

  Jens Moberg, bestyrelsesformand i PostNord, genopstiller ikke til bestyrelsen. Ole Birk Olesen kommenterer.

 • 29. januar 2018 Ny aftale om bedre fremkommelighed og trafiksikkerhed

  Regeringen (V, LA og K) har sammen med Dansk Folkeparti indgået en aftale, som sikrer knap 100 mio. kr. til bedre fremkommelighed og trafiksikkerhed.

 • 27. januar 2018 NY ANALYSE: Behov for 73.000 flere boliger i hovedstaden frem mod 2025 og endnu flere i de følgende år

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen satte i efteråret gang i en grundig boligmarkedsanalyse for at få kortlagt udfordringer med og løsninger på hovedstadsområdets boligmarked. Analysen viser både et stort behov og potentiale for flere boliger.

 • 26. januar 2018 Invitation til konference om mobilitet for fremtiden

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen inviterer til en konference den 13. marts 2018, hvor det vil være muligt at få indsigt i ekspertgruppen Mobilitet for fremtidens rapport, som skal danne grundlag for en mere politisk diskussion om fremtidens transport. Tilmelding er påkrævet.

 • 23. januar 2018 Bedre tilgængelighed til bygninger med offentlig adgang

  Med en række nye initiativer vil transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen fremme tilgængeligheden i de offentligt tilgængelige bygninger, hvor mange færdes.

 • 19. januar 2018 Kørsel med håndholdt teleudstyr skal give klip i kørekortet

  Fremover skal det give et klip i kørekortet at anvende alle former for håndholdt teleudstyr og andre håndholdte kommunikationsapparater (tablets, laptops, mobiltelefoner mv.). Det mener regeringen og Dansk Folkeparti, der vil skærpe reglerne for anvendelse af håndholdt mobiltelefon under kørslen og gøre reglerne mere tidssvarende.

 • 17. januar 2018 Pressemeddelelse om udflytningerne på Transport-, Bygnings- og Boligministeriets område

  Regeringen har besluttet at udflytte følgende statslige arbejdsplader på Transport-, Bygnings- og Boligministeriets område:

 • 12. januar 2018 Parkering skal tillades på kantlinjer

  Det skal være tilladt at parkere på kantlinjer, så længe bilens dæk ikke rækker ud over den ydre kantlinje i en parkeringsbane. Det mener transport-, bygnings- og boligministeren samt transportordførerne fra DF, V, LA og K, som derfor vil ændre de gældende regler.

 • 10. januar 2018 Kammeradvokatens gennemgang af udbud af Storstrømsbroen

  Kammeradvokaten har i dag præsenteret sin redegørelse om udbuddet af Storstrømsbroen for forligskredsen (V, LA, K, DF, S, RV, SF). Kammer-advokaten konkluderer, at udbudsreglerne er fulgt, og at der ikke er grundlag for at udelukke vinderen af udbuddet på trods af de verserende italienske retssager og aktuelle økonomiske udfordringer hos den ene Konsortiepart. Forligskredsen bakker op om, at Vejdirektoratet vil undersøge situationen nærmere, inden der træffes endelig beslutning om det videre forløb.