www.trm.dk bruger cookies for at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet. Du kan altid slette cookies fra www.trm.dk igen.  Læs mere om cookies her.

Aftale om motorvejen Funder-Låsby i Kombilinien

Der er mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre indgået følgende aftale om projektet for motorvejen Funder-Låsby i Kombilinien.

3. december 2008

Projektet udformes som beskrevet i den supplerende VVM-redegørelse, Forbedret Kombilinieprojekt, oktober 2008, suppleret med følgende tilvalgsmuligheder: Støttevægge øst for Oslovej i begge sider, støttevæg i vestsiden langs boligområdet Højmarkstoften, stibro nord for Nordre Højmarksvej og cykelstier langs nyanlagte kommuneveje.

Ud for boligområdet Gødvad Bakke etableres der 300 meter overdækning af motorvejen for at reducere barrierevirkningen og begrænse de visuelle gener af motorvejsanlægget.

Links

  • PDF
    0,01mb
    Silkeborg_aftale_endelig