www.trm.dk bruger cookies for at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet. Du kan altid slette cookies fra www.trm.dk igen.  Læs mere om cookies her.

Kommissorier: Grønt lys for trafikanalyser i Østjylland og Hovedstaden

Regeringen og forligskredsen bag aftalen om den grønne transportpolitik er i dag blevet enige om kommissorierne for to strategiske analyser af de trafikale udbygningsmuligheder i Østjylland og Hovedstadsområdet. Analyserne skal kortlægge fremtidens trafikale udfordringer og løsningsmuligheder.

30. april 2009

I Østjylland vil analysen blandt andet behandle mulighederne for realisering af Timemodellen mellem Odense og Århus, etablering af en ny midtjysk motorvejskorridor og etablering af en fast forbindelse over Kattegat.

I Hovedstadsområdet vil analysen blandt andet undersøge muligheder for etablering af en havnetunnel i København, bedre kollektiv trafikbetjening i Ring 3 og etablering af en vestlig Ring 5 i hovedstadsområdet mellem Køge og Helsingør.

Links

  • PDF
    0,10mb
    Kommissorium for strategisk analyse - Østjylland
  • PDF
    0,10mb
    Kommissorium for strategisk analyse - Hovedstadsområdet