www.trm.dk bruger cookies for at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet. Du kan altid slette cookies fra www.trm.dk igen.  Læs mere om cookies her.

Blinde og svagtseende i den individuelle handicapkørsel - evaluering af et forsøg

Transportministeriet har i 2009 gennemført et pilotprojekt, hvor blinde og svagtseende fik mulighed for at benytte individuel handicapkørsel Evalueringen af projektet viser stor tilfredshed blandt deltagerne.

12. marts 2010

Transportministeriet har i 2009 gennemført et pilotprojekt, hvor blinde og svagtseende fik mulighed for at benytte individuel handicapkørsel. Den eksisterende ordning for individuel handicapkørsel, som andre grupper af mennesker med et handicap har adgang til, inkluderer i dag ikke blinde og svagtseende.

Evalueringen af projektet viser stor tilfredshed blandt deltagerne. I evalueringen svarer 90 procent, at kørselsordningen bidrager til bedre livskvalitet og tilsvarende, at de bliver mindre afhængige af andre.

Fakta om pilotprojektet
Pilotprojektet er gennemført i samarbejde med Dansk Blindesamfund og Movia Flextrafik, der står for den eksisterende individuelle handicapkørsel. Blinde og svagtseende fik tilbudt at deltage i den individuelle kørselsordning, hvor man tilbydes op til 104 ture årligt til fritidsaktiviteter på lige vilkår med de eksisterende brugere. Forsøget løb fra 1. januar 2009 til 31. januar 2010. Medlemmer af Dansk Blindesamfund i området svarende til de gamle Vestsjællands og Storstrøms amter blev tilbudt at deltage i ordningen. Efterfølgende er pilotprojektet evalueret af virksomheden Tetraplan.

Links

  • PDF
    1,02mb
    Blinde og svagtseende i den individuelle handicapkørsel