www.trm.dk bruger cookies for at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet. Du kan altid slette cookies fra www.trm.dk igen.  Læs mere om cookies her.

Trængselskommissionens Idekatalog

Trængselskommission har udarbejdet et idékatalog over mulige tiltag til reduktion af trængsel og luftforurening samt modernisering i hovedstadsområdet.

Trængsel ved Rådhuspladsen

7. februar 2013

Trængselskommissionen har i idékataloget beskrevet en lang række tiltag, som kan medvirke til at reducere trængslen og luftforureningen i hovedstadsområdet. Kommissionen har både set på tiltag, der kan nedbringe trængslen og miljøpåvirkningerne på lang sigt ved at gennemføre større investeringer i ny infrastruktur og miljøteknologi, og på tiltag, der inden for en kortere tidshorisont, og med forholdsvis begrænsede investeringer, kan reducere trængslen og nedbringe luftforureningen.

Idékataloget er ikke et udtryk for de tiltag, som den samlede kommission anbefaler gennemført. Kommissionen har i denne fase af arbejdet lagt hovedvægten på at identificere og beskrive så mange tiltag som muligt.

Arbejdet afsluttes i august 2013
Arbejdet med at prioritere og konkretisere forslagene følger i foråret 2013 i forbindelse med udarbejdelsen af Trængselskommissionens samlede strategi. I strategien gives der et sammenhængende bud på, hvordan der konkret kan sættes ind med at reducere trængsel, støj og luftforurening i hovedstadsområdet. Kommissionen vil i den forbindelse prioritere mellem forslagene, ligesom de enkelte forslag vil blive vurderet og sat i forhold til hinanden med henblik på at skabe helhedsorienterede løsninger, der styrker infrastrukturen, mobiliteten og gavner miljøet.

Links

  • PDF
    4,07mb
    Netversion af Trængselskommissionens idekatalog