www.trm.dk bruger cookies for at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet. Du kan altid slette cookies fra www.trm.dk igen.  Læs mere om cookies her.

VVM-redegørelsen for en fast forbindelse over Femern Bælt

Femern A/S har udarbejdet en VVM-redegørelse for kyst til kyst-forbindelsen over Femern Bælt.

28. juni 2013

VVM-redegørelsen er klar til at blive sendt i offentlig høring i Danmark og i landene i Østersøregionen.

Den offentlige høring af VVM-redegørelsen i Danmark varetages af Transportministeriet. Høringen igangsættes fredag den 28. juni 2013 og vil fortsætte frem til fredag den 20. september 2013.

I hele høringsperioden har offentligheden – borgere, myndigheder, organisationer og virksomheder – mulighed for at komme med idéer, forslag og kommentarer.

Herunder kan du finde den sammenfattende rapport (ca. 200 sider) samt de enkelte kapitler i VVM-redegørelsen. Du kan desuden også finde høringsbrev samt høringsliste nederst.

Pressemateriale

Pressemeddelelse på dansk

Press Release

Pressemitteilung

Yderligere baggrundsmateriale

Du kan også læse om Femern Bælt-projektet på Transportministeriets hjemmeside via dette link.

Links

 • Link
   
  Femern A/S offentliggør ud over VVM-redegørelsen også alle tilhørende baggrundsrapporter og visualiseringsbilag
 • PDF
  32,49mb
  Sammenfattende rapport
 • PDF
  1,70mb
  01 Indledning
 • PDF
  0,45mb
  02 Lovgrundlag
 • PDF
  2,94mb
  03 Trafik og trafiksikkerhed
 • PDF
  20,69mb
  04 Saenketunnel
 • PDF
  9,15mb
  05 Alternative loesninger
 • PDF
  1,68mb
  06 Arealbehov og ekspropriation
 • PDF
  0,46mb
  07 Anlaegsoekonomi
 • PDF
  1,30mb
  08 Sejladsforhold
 • PDF
  0,93mb
  09 Metode til vurdering af virkninger paa miljoeet
 • PDF
  34,35mb
  10 Eksisterende miljoemaessige forhold
 • PDF
  0,31mb
  11 Miljoevurdering af saenketunnel
 • PDF
  21,28mb
  12 Miljoevurdering det marine omraade
 • PDF
  17,58mb
  13 Miljoevurdering Lolland
 • PDF
  11,55mb
  14 Miljoevurdering Fehmarn
 • PDF
  0,68mb
  15 Raastoffer og affald
 • PDF
  0,99mb
  16 Miljoemaessige afledte sociooekonomiske effekter
 • PDF
  7,00mb
  17 Natura 2000
 • PDF
  2,14mb
  18 Bilag IV arter
 • PDF
  0,56mb
  19 Klimapaavirkninger og klimaaendringer
 • PDF
  2,01mb
  20 Kumulative paavirkninger
 • PDF
  1,71mb
  21 Konsekvensvurdering i forhold til vandrammedirektivet
 • PDF
  1,57mb
  22 Konsekvensvurdering i forhold til Danmarks havstrategi
 • PDF
  0,43mb
  23 Afvikling
 • PDF
  3,89mb
  24 Sandindvinding paa Kriegers Flak
 • PDF
  3,97mb
  25 Sandindvinding paa Roenne Banke
 • PDF
  14,56mb
  26 Miljoevurdering af vandindvinding til projektformaal
 • PDF
  0,79mb
  27 Graenseoverskridende paavirkninger
 • PDF
  0,41mb
  28 Kontrol og overvaagningsprogram
 • PDF
  0,36mb
  29 Eventuelle mangler
 • PDF
  0,36mb
  30 Involverede parter og institutioner
 • PDF
  0,26mb
  31 Ordliste
 • PDF
  0,37mb
  32 Referenceliste
 • PDF
  0,08mb
  Hoeringsbrev
 • PDF
  0,13mb
  Hoeringsliste