www.trm.dk bruger cookies for at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet. Du kan altid slette cookies fra www.trm.dk igen.  Læs mere om cookies her.

Arbejdsgrupperapport om ændring af hastighedscirkulæret

Rapport om mulighederne for lokalt at nedsætte hastighedsgrænserne i tættere bebygget område.

9. marts 2017

I efteråret 2014 nedsatte Justitsministeriet en arbejdsgruppe, der skulle se nærmere på behovet for ændre reglerne om lokale hastighedsbegrænsninger. Arbejdsgruppen overgik i forbindelse med ressortomlægningen af færdselsområdet i juni 2015 fra Justitsministeriet til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. 

Arbejdsgruppen bestod af repræsentanter fra Kommunernes Landsforening (KL), Odense og Københavns Kommune, Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU), Vejdirektoratet, Rigspolitiet, Københavns Politi, Fyns Politi og Justitsministeriet (Transport-, Bygnings- og Boligministeriet). 

Arbejdsgruppen samlede anbefaling er, at der bør åbnes mulighed for en videre adgang til at fastsætte en lokal hastighedsbegrænsning på 40 km/t.

Links

  • PDF
    1,88mb
    Arbejdsgrupperapport om ændring af hastighedscirkulæret