www.trm.dk bruger cookies for at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet. Du kan altid slette cookies fra www.trm.dk igen.  Læs mere om cookies her.

Søgeresultat


Der blev fundet ca. 10 sider, der matcher din søgning på "Højresvingsulykker"
 • Nyhed

  Ny indsats mod højresvingsulykker

  Vejdirektoratet udmønter nu en pulje, som skal give en række kommuner penge til tiltag, der skal forebygge højresvingsulykker. Samtidig opfordrer Ole Birk Olesen EU til at stille krav til lastbilernes tekniske udstyr, så det allerede fra 2018 bliver mere trafiksikkert at bevæge sig rundt på vejene for de bløde trafikanter.

 • Nyhed

  Stigende vejtrafik har ikke ført flere ulykker med sig

  Til trods for, at Vejdirektoratets målinger tyder på, at vejtrafikken vil stige med knap tre procent i 2015, så holder antallet af personer, der er kommet til skade på vejene, sig på et uforandret lavt niveau. Det viser de foreløbige beregninger fra Vejdirektoratets ulykkesstatistik.

 • Nyhed

  Cyklister skal søge væk fra lastbilens forhjul

  Antallet af dræbte og tilskadekomne cyklister i højresvingsulykker er faldende. Men cirka 15-20 % af alle dræbte cyklister gennem de seneste 10 år skyldes en højresvingsulykke mellem en lastbil og en cyklist. Ny kampagne opfordrer cyklisterne til at holde sig væk fra lastbilens forhjul.

 • Nyhed

  Cykelbokse på vejen skal forhindre højresvingsulykker

  Transportminister Magnus Heunicke fremlægger i samarbejde med justitsminister Karen Hækkerup i dag den strategi til forebyggelse af højresvingsulykker, som Trafikstyrelsen, Vejdirektoratet og Rigspolitiet har arbejdet med siden sidste efterår. Strategien indeholder en stor palet af forslag. Transportministeriet går i første omgang videre med tre af dem, blandt andet cykelbokse i vejkryds. Samtidig intensiveres politiets indsats på området.

 • Nyhed

  Justitsministeren og transportministeren sætter ind mod højresvingsulykker

  Der er behov for at styrke indsatsen mod højresvingsulykker. Derfor vil justitsministeren og transportministeren nu bede et særligt hold af medarbejdere fra de to ministerier om hurtigt at undersøge erfaringerne fra andre lande og afdække ny viden og gode idéer, som kan bruges herhjemme.

 • Nyhed

  Mere sikre og grønne lastbiler

  "Delivering the goods..." - Under denne overskrift indkaldes til en konference i Bruxelles den 19. juni, som skal bidrage til at søge fremadrettede løsninger på miljømæssige og sikkerhedsmæssige problemstillinger ved lastbiltransport.

 • Nyhed

  Rigtigt indstillede spejle redder liv

  Transport- og energiminister Flemming Hansen åbner kl. 13.30 en ”spejltestplads” for lastbiler ved rastepladsen Kildebjerg Syd på E 20 ved Odense.

 • Nyhed

  Fond bekoster højresvingskampagne

  A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal skænker over 5 mio. kr. til en kampagne rettet til lastbilchauffører og cyklister i forbindelse med højresving.

 • Nyhed
 • Nyhed

  EU vedtager fælles regler om sidespejle på lastbiler

  EU-kommissionen har i går fremsat et forslag til et nyt direktiv om eftermontering af spejle på lastbiler. Kommissionens forslag er inspireret af, at bl.a. Holland og Danmark allerede har valgt at kræve bedre spejle på lastbiler.