www.trm.dk bruger cookies for at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet. Du kan altid slette cookies fra www.trm.dk igen.  Læs mere om cookies her.

Horizon 2020 (transportdelen)

Transportområdet har en fremtrædende placering i EU’s forsknings- og innovationsprogram Horizon 2020 (tidligere: 7. rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling).

Horizon2020logo

15. november 2017

Horizon 2020 dækker EU-budgetperioden 2014-2020, og har et samlet budget på ca. 80 mia. EUR.

Programmet støtter forskning og innovation, der fremmer udviklingen af et europæisk transportsystem, som er ressourceeffektivt, klima- og miljøvenligt, sikkert og ukompliceret til gavn for alle borgere, økonomien og samfundet.

Programmet henvender sig til universiteter, andre forskningsinstitutioner (fx GTS-institutter), små og mellemstore virksomheder (SMV'er) og store virksomheder. Programmet kan også være relevant for statslige, regionale og lokale myndigheder, interesseorganisationer, brancheorganisationer og professionshøjskoler.

Yderligere information:

Forsknings- og Innovationsstyrelsens side om Horizon 2020

Folder om Horizon 2020 (dansk)

Europa-Kommissionens side om Horizon 2020 (transportdelen)

Åbne ansøgningsrunder indenfor transport og energi