www.trm.dk bruger cookies for at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet. Du kan altid slette cookies fra www.trm.dk igen.  Læs mere om cookies her.

Transeuropæiske transportnet (TEN-T) og Connecting Europe Facility (CEF)

Etableringen af velfungerende, grænseoverskridende transportnet har siden etableringen af det indre marked udgjort en vigtig del af EU-politikken.

ØresundstogFoto: DSB

30. august 2018

Arbejdet foregår i rammerne af det transeuropæiske transportnet (TEN-T), som definerer den vigtigste europæiske infrastruktur. Ved hjælp af en række fælleseuropæiske krav og standarder til infrastrukturen fremmer programmet den grænseoverskridende mobilitet, og styrker dermed den fri bevægelighed for varer og arbejdskraft. 

Eksempelvis bruges der i dag mere end 20 forskellige signalsystemer til kontrol af kørsel på jernbanenettet i EU. I fremtiden indføres der ét moderne og fælles signalsystem (ERTMS), så tog lettere vil kunne krydse nationale grænser inden for EU og operere på andre landes skinnenet. Det fælles signalsystem udrulles på TEN-T-nettet.

EU fremmer udbygningen af transportinfrastruktur på TEN-T-nettet via støttetildelinger. I EU-budgetperioden 2014-2020 har den nye infrastrukturfond Connecting Europe Facility (CEF) et budget til transportinfrastruktur på 24,1 mia. EUR (179,2 mia. kr.). 

Nedenfor findes link til yderligere information om TEN-T-programmet og Connecting Europe Facility, herunder retsgrundlaget.

Resultatet af den første ansøgningsrunde under Connecting Europe Facility (CEF) blev offentliggjort i sommeren 2015. Du kan læse mere på Europa-Kommissionens side og Transport-, Bygnings- og Boligministeriets side.

Resultatet af den anden ansøgningsrunde under Connecting Europe Facility (CEF) blev offentliggjort i sommeren 2016. Du kan læse mere på Europa-Kommissionens side og Transport-, Bygnings- og Boligministeriets side. 

Resultatet af den tredje ansøgningsrunde under Connecting Europe Facility (CEF) blev offentliggjort i juni 2017. Du kan læse mere på Europa-Kommissionens side og på Transport-, Bygnings- og Boligministeriets side.

Resultatet af den fjerde ansøgningsrunde under Connecting Europe Facility (CEF), første del af det såkaldte ’’Blending Call’’, blev offentliggjort i november 2017. Du kan læse mere på Europa-Kommissionens side og på Transport-, Bygnings- og Boligministeriets side.

Der var ansøgningsfrist på henholdsvis anden del af Blending Call-ansøgningsrunden og på SESAR-ansøgningsrunden (lufttrafikstyring) den 12. april 2018. Resultaterne forventes offentliggjort senest i oktober 2018. 

Næste CEF-ansøgningsrunde forventes opslået i løbet af maj 2018 med en ansøgningsfrist i oktober 2018. 

 

Retsgrundlaget:

Pr. 20 december 2013 udgøres retsgrundlaget for TEN-T af følgende tre EU-forordninger:

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1315/2013 af 11. december 2013 om Unionens retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet og om ophævelse af afgørelse nr. 661/2010/EU

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1316/2013 af 11. december 2013 om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten, om ændring af forordning (EU) nr. 913/2010 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 680/2007 og (EF) nr. 67/2010

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 275/2014 af 7. januar 2014 om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1316/2013 om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten

Desuden er følgende meddelelse og erklæring relevant:

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN Etablering af hovedtransportnettet: hovednetkorridorer og Connecting Europe-faciliteten

Erklæring fra Kommissionen (2014/C 80/03)

Projekter der blev tildelt EU-støtte under TEN-T-programmet for 2007-2013 administreres fortsat via det ’gamle’ retsgrundlag. Det kan findes her:

Afgørelse Nr. 661/2010/EU om Unionens retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet: 2010-retningslinjer

Forordning (EF) Nr. 680/2007 om generelle regler for Fællesskabets finansielle støtte inden for de transeuropæiske transport- og energinet: 2007-finansforordningen

Yderligere information:

For at få en mere direkte kommunikation med interesserede parter på CEF området, har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen etableret mulighed for at tilmelde sig nyhedsmails på dette område. Klik her for tilmelding.

Kommissionens Generaldirektorat for Mobilitet og Transport (DG Move) 

INEA – Innovation and Networks Executive Agency

Oplæg fra CEF Project Management Workshop afholdt i Bruxelles den 17. september 2015 (primært relevant for projekter, der har fået tildelt EU-støtte): https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/events/2015-cef-transport-project-management-workshop

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet: Fuldmægtig Christian Kauffeldt Løber (ckl@trm.dk)

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen: Chefkonsulent Henrik Tornblad (heto@tbst.dk)