www.trm.dk bruger cookies for at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet. Du kan altid slette cookies fra www.trm.dk igen.  Læs mere om cookies her.

Færgekontrakter

Transport- og Bygningsministeriet har til opgave at foretage udbud og opfølgning på kontrakter vedr. færgedrift

Færgen Frigg

8. september 2016

Transport- og Bygningsministeriet varetager udbud af færgetrafik, der forbinder landsdelene og ikke udelukkende kan drives på kommercielle vilkår. Forud for et udbud afdækker Transport- og Bygningsministeriet muligheder og konsekvenser af forskellige strategier.

Når kontrakterne er indgået, gennemfører ministeriet opfølgning på kontrakterne for at sikre, at kontrakternes krav overholdes. Kontraktopfølgning omfatter de kontrakter, hvor trafikken er igangsat og kontrakter, hvor operatøren forbereder trafikstart. Derudover fører Transport- og Bygningsministeriet tilsyn og gennemfører inspektioner af kontrakterne.

Transport- og Bygningsministeriet følger op på tre kontrakter om samfundsbegrundet færgetrafik, der alle er indgået med Danske Færger A/S efter udbud. Færgekontrakterne omfatter ruterne: Bøjden-Fynshav, Samsø-Kalundborg og to ruter til Bornholm mellem Rønne og hhv. Ystad og Køge. 

De to færgekontrakter for besejling af Bøjden-Fynshav og Samsø-Kalundborg blev indgået med Danske Færger A/S i juni 2013. I maj 2014 startede trafikken på Bøjden-Fynshav i henhold til den nye kontrakt. Trafikken på Samsø-Kalundborg havde driftsstart i januar 2015. 

Derudover følger Transport- og Bygningsministeriet op på kontrakten med Danske Færger A/S om besejling af Bornholm, som løber indtil 31. august 2018.

Transport- og Bygningsministeriet har i foråret 2016 gennemført et udbud af færgedriften af Bornholm, der fra 1. september 2018 skal drives af Mols-Linien. Kontrakten er indgået for en 10-årig periode med mulighed for forlængelse i op til to år.