www.trm.dk bruger cookies for at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet. Du kan altid slette cookies fra www.trm.dk igen.  Læs mere om cookies her.

Færgetrafikken på ruten Samsø-Kalundborg

Færgetrafik fra 1. januar 2015 til 31. december 2024.

Færgen KanhaveFoto: Færgen

13. september 2017

Færgetrafikken mellem Samsø (dvs. færgehavnen ved Ballen) og Kalundborg udføres fra 1. januar 2015 på en 10 års kontrakt mellem Transport- og Bygningsministeriet og Danske Færger A/S. Trafikken udføres under navnet SamsøFærgen.

Den oprindelige kontrakt af 24. juni 2013 løb fra 1. oktober 2014 til 30. september 2024. Kontraktens start- og sluttidspunkt blev imidlertid ved tillægskontrakt af 30. juni 2014 parallelforskudt med 3 måneder, således at den fik driftsstart 1. januar 2015 og driftsophør 31. december 2024.

Læs kontrakt og tillægskontrakter her

Sejladsen gennemføres med færgen Kanhave, som blev indsat på ruten i januar 2015. Kontrakten stiller krav om, at der dagligt skal kunne overføres et vist antal køretøjer og passagerer på ruten – fra 880 biler pr. døgn på store rejsedage til 360 biler pr. døgn på mindre rejsedage.

Desuden stiller kontrakten krav om, at billetpriserne ikke må overstige et vist niveau, ligesom der er krav til rabatter på billetter til børn og pensionister, mængderabatter mv. Inden for de givne rammer er det rederiet selv, der fastsætter billetpriser og vilkår.

Kontrakten indeholder en mulighed for rederiet for, under visse, fastsatte vilkår, at tillægge billetpriserne et oliepristillæg. 

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har per den 1. juni 2015 gennemført prisreduktioner for gods ved tillægskontrakt 2. Herudover er der per den 1. september 2016 og den 1. september 2017 ved tillægskontrakt 3 og 4 gennemført prisreduktioner for passagerer.

Kontrakten er en nettokontrakt, der giver rederiet alle trafikindtægterne, mens rederiet skal afholde alle udgifter forbundet med trafikeringen, herunder havneombygninger, anskaffelse af færger, indkøb af brændstof, lønomkostninger osv.

Transport- og Bygningsministeriets kontraktbetaling er p.t. – jf. det vindende tilbud ved det gennemførte udbud – ca. 25,6 mio. kr. årligt i 2015-priser. 

Kontraktopfølgning
Transport- og Bygningsministeriet foretager opfølgning af kontrakten mellem Transport- og Bygningsministeriet og Danske Færger A/S.

Transport- og Bygningsministeriet følger løbende med i Danske Færger A/S' regularitet og belægningen på overfarten, ligesom Transport- og Bygningsministeriet gennemfører lejlighedsvise inspektioner på færgen. Transport- og Bygningsministeriet godkender billetpriserne og sikrer, at billetpriserne ikke overstiger det niveau, der er fastsat via kontrakten.