www.trm.dk bruger cookies for at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet. Du kan altid slette cookies fra www.trm.dk igen.  Læs mere om cookies her.

Finansiering – statsgarantimodellen

De faste forbindelser over Storebælt og Øresund er finansieret via statsgarantimodellen med brugerbetaling. Det samme vil være tilfældet for den kommende Femern Bælt-forbindelse.

TunnelanimationAnimation: Femern A/S

17. maj 2017

Anlægsbudgettet for Femern Bælt-forbindelsen er 52,6 mia. kr. inkl. reserver, mens en opgradering af de danske jernbane- og vejlandanlæg foreløbigt er budgetteret til 9,5 mia. kr. Den samlede tilbagebetalingstid for projektet er beregnet til 36 år. 

Statsgarantimodellen indebærer etablering af et statsejet selskab, som står for planlægning, design, finansiering, anlæg og drift af et større infrastrukturprojekt.

I forbindelse med projektering og anlæg af Femern Bælt-forbindelsen har staten etableret selskabet Femern A/S, som er et datterselskab under Sund & Bælt Holding A/S. Sund & Bælt har også ansvaret for drift og vedligehold af Storebælts-forbindelsen og ejer halvdelen af Øresundsbro Konsortiet. og Øresundsforbindelsen.

Femern A/S finansierer projektet ved at optage lån på de internationale finansielle markeder. Staten er garant for de optagede lån. Selskabets gæld vil blive tilbagebetalt ved brugerbetaling af projektet.

Danmark har særdeles gode erfaringer med denne form for finansiering, der har givet lave renter svarende til den rente, som den danske stat betaler for sine lån. Derudover har modellen den fordel, at finansieringen ikke belaster statens budget. Derved frigøres der penge, som kan bruges til at finansiere andre områder på finansloven.