www.trm.dk bruger cookies for at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet. Du kan altid slette cookies fra www.trm.dk igen.  Læs mere om cookies her.

Miljøundersøgelser

I henhold til national og international lovgivning er Femern Bælt-projektets virkninger på miljøet blevet vurderet.

Luftfoto af Rødby HavnFoto: Femern A/S

17. maj 2017

Der er foretaget en vurdering af projektets konsekvenser for mennesker, dyr, planter, jord, vand, luft, klima, landskab og kulturarv samt samspillet mellem disse for, at den faste forbindelse over Femern Bælt kan godkendes af de danske og tyske myndigheder.

Femern A/S har udarbejdet VVM-undersøgelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet).

I VVM-undersøgelsen kortlægger man alle miljøforhold og vurderer, hvordan eventuelle negative påvirkninger af miljøet kan begrænses mest muligt. Hvis miljøet påvirkes væsentligt, undersøger man forskellige alternativer og sammenligner påvirkningerne. Den faste forbindelse over Femern Bælt vil blive designet, anlagt og drevet på en sådan måde, at negative virkninger på miljø og mennesker bliver færrest mulige.

Femern A/S udarbejdede i forbindelse med VVM-undersøgelsen et forslag til miljøundersøgelsesprogram. Forslaget til programmet var i høring i 2010 i Danmark, Tyskland og Østersøregionen.

Formålet med høringen var at give offentligheden mulighed for at komme med bemærkninger til miljøundersøgelsesprogrammets indhold, omfang, arealmæssige udstrækning, anvendte metoder mv., der har betydning for udarbejdelsen af den kommende VVM-redegørelse. Dette gav myndighederne det bedst mulige grundlag for en vurdering af undersøgelsesprogrammet.

Den endelige VVM-redegørelse blev offentliggjort den 28. juni 2013, hvorefter den var i høring i Danmark. I Tyskland sendes materialet i høring fordelt på to VVM-lignende rapporter, og til Østersøregionens høringsproces bliver der udsendt en særlig rapport med fokus på grænseoverskridende påvirkninger.

Du kan hente VVM-redegørelsen her.

VVM-redegørelsen med tilhørende høringsnotat indgik i grundlaget for et forslag til anlægslov.