www.trm.dk bruger cookies for at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet. Du kan altid slette cookies fra www.trm.dk igen.  Læs mere om cookies her.

Erfaringer fra danske byer

De danske byer, har forskellige tilgange til arbejdet med effektiv godstransport til byerne og derved også forskellige erfaringer. I Effektiv godstransport til byerne beskrives Aalborg, Århus, Odense, København og Kolding. De fem byers forskellige tilgange benyttes her til at give en beskrivelse af de konkrete erfaringer med godstransport i byerne i Danmark.

Lastbil på StrøgetFoto: Transportminsteriet

Problemstillingen gør sig imidlertid ikke alene gældende i disse byer. Også i de mellemstore byer er problemstillingen nærværende. Kolding Kommune er derfor med som et eksempel på, hvordan problemstillingen håndteres i en mellemstor kommune.

Erfaringerne viser, at de kommuner, hvor der er sket en tidlig inddragelse af interessenterne og et konkret samarbejde i forbindelse med nye reguleringstiltag, tilsyneladende også har nået de bedste resultater.

Aalborg kommune har igennem en årrække arbejdet systematisk med effektive godstransporter. Arbejdet er sket i et meget tæt samarbejde med interessenterne på området, herunder særligt transportørerne, de handelsdrivende og politiet. Blandt andet gennem afholdelse af chaufførmøder og løbende drøftelser med transportører, butikker og politiet er der skabt et samarbejde, der gør det muligt at implementere nye tiltag hurtigt og effektivt.

Blandt de konkrete reguleringstiltag, der er gennemført kan nævnes:

• Indførelse af adgangsforbud for motorkøretøjer i gå-gaderne efter kl. 11.

• Gennemførelse af projektet ”Effektiv godstransport i Aalborg”. Projektet blev gennemført i tæt samarbejde med interessenterne på området, herunder transportører, varemodtagere samt deres organisationer. Desuden deltog også politiet i arbejdet.

• Indførelse af City Fragtbrev for Aalborg Midtby. Fragtbrevet gør det muligt for en transportør, der kun har få pakker til levering i gå-gaderne at lade en anden transportør i ordningen forestå leveringen sammen med andet gods, der skal leveres.

• Beslutning om indførelse af miljøzone.