www.trm.dk bruger cookies for at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet. Du kan altid slette cookies fra www.trm.dk igen.  Læs mere om cookies her.

Gennemførelse af løsninger i praksis

Reguleringen af godstransport i byerne er en kompleks opgave, da der er en række, ofte modsat rettede, hensyn, der skal tilgodeses. Dette understreger, at der er behov for en nuanceret tilgang og grundig forberedelse, når man lokalt træffer beslutninger på dette område.

Lastbil på StrøgetFoto: Transportminsteriet

Analysen af godstransport til byerne peger klart på, at der er tre centrale fokus-områder, der skal tages i betragtning for at opnå en succesfuld regulering på området:

1. Sørg for en god dialog og tidlig inddragelse af interessenterne

Det er helt centralt at have en tæt dialog med de forskellige interessenter, inden man ændrer rammerne for lastbiltransporten. Erfaringerne viser, at de mest holdbare resultater opnås på baggrund af et tæt samarbejde mellem alle relevante interessenter, dvs. borgere, transportvirksomheder, varemodtagerne og chaufførerne. Hvis man glemmer at få interessenterne med i processen, er der stor risiko for, at man enten ikke opnår den tilsigtede effekt, eller at man omvendt opnår utilsigtede effekter.

2. Udarbejd et solidt beslutningsgrundlag

Der bør være et solidt og afbalanceret beslutningsgrundlag, før man træffer be-slutning om en ændret regulering. Det er væsentligt at belyse omkostninger for såvel erhvervet som den kommunale myndighed, konkrete gevinster ved reguleringen samt eventuelle utilsigtede effekter som miljømæssige og sikkerheds-mæssige konsekvenser af en anden sammensætning af transportmidler, omvejskørsel, mv.

3. Gennemfør fokuserede løsninger

De konkrete løsningsforslag bør være klart fokuseret i forhold til det problem, man rent faktisk ønsker at løse, herunder i forhold til de lokale forhold og behov. Specifikke problemer på bestemte strækninger løses ikke nødvendigvis gennem generelle forbud. Hvad der virker i én by, virker ikke nødvendigvis i en anden. Endvidere skal håndhævelse af regler og regulering være klar, gennemsigtig og administrerbar - bl.a. skal rollefordelingen mellem kommunen og politiet være entydig.