www.trm.dk bruger cookies for at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet. Du kan altid slette cookies fra www.trm.dk igen.  Læs mere om cookies her.

Nye teknologiske muligheder

Den teknologiske udvikling på det køretøjstekniske område indebærer, at ny teknologi forventes at kunne bidrage til en mere effektiv godstransport til byerne. En række af de store lastbilproducenter investerer i ny teknologi, herunder såvel el-lastbiler som hybridlastbiler, hvilket har særlig relevans i forhold til kørsel i byområderne, fordi de ikke udleder partikler og er støjsvage.

TrængselFoto: Transportminsteriet

Fordelene ved at bruge el-lastbiler er især tydelige i forhold til at reducere lastbilernes miljø- og støjpåvirkning. Når de trods alt ikke er mere udbredt, skal det ses i sammenhæng med, at prisen fortsat er meget høj i forhold til konventionelle lastbiler. Hertil kommer, at der fortsat eksisterer en række praktiske begrænsninger for el-lastbiler og hybridlastbiler, der endnu ikke er løst.

For eksempel er rækkevidden for el-lastbiler fortsat forholdsvis begrænset sammenlignet med konventionelle lastbiler, hertil kommer at de største el-lastbiler på markedet kun kan transportere en forholdsvis begrænset mængde gods sammenlignet med de konventionelle lastbiler.

De praktiske begrænsninger for el-lastbilerne betyder, at der er vigtigt på forhånd at gøre sig klart hvilke konkrete transportbehov, som el-lastbilerne kan og skal bidrage til at løse. Et konkret eksempel kunne være at benytte el-lastbiler i perioder af døgnet, hvor støjsvage transporter har særlig stor betydning.
Et andet område, hvor ny teknologi skaber nye muligheder er i for hold til anvendelse af Intelligente Transportsystemer (ITS).

Den teknologiske udvikling ventes at give mulighed for en række nye ITS løs-ninger, hvor der kan udveksles data mellem køretøjer og omgivelserne og mellem køretøjerne indbyrdes med henblik på forbedret trafiksikkerhed, trafikinformation, fremkommelighed og service.

Denne udvikling forventes at ville have en positiv betydning for at fremme effektive godstransporter til byerne.

I forhold til godstransporten vil ITS i byområderne kunne bidrage til en lang række fordele i forhold til navigation og overvågning af køretøjer, generel logistikplanlægning og afhjælpning af problemstillinger i den eksisterende trafikafvikling.

Brug af ITS vil f.eks. kunne benyttes til at optimering af lyssignaler til etable-ring af såkaldte ”grønne bølger” i bytrafikken, hvilket allerede sker i flere danske byer. Dermed bidrager ITS til reduktion af trængsel, CO2-udslip og luftforurening, samtidig med at der opnås øget trafiksikkerhed.