www.trm.dk bruger cookies for at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet. Du kan altid slette cookies fra www.trm.dk igen.  Læs mere om cookies her.

Udfordringer for godstransport i byerne

En aktiv og attraktiv by fordrer en aktiv strøm af varer og tjenester rundt i byen, affald, der skal håndteres, byggematerialer, der skal transporteres frem og tilbage og meget andet.

TrængselFoto: Transportminsteriet

Men godstransport medfører i snævre byrum med mange bløde trafikanter også en større risiko for ulykker – ikke mindst i forhold til fodgængere og cyklister. To trafikantgrupper som de fleste kommuner arbejder målrettet på at få skabt bedre forhold for.

Der sker en koncentration af lastbilernes udledning af partikler, hvor der bor mange mennesker, ligesom støj udgør et problem i forhold til beboere i de centrale dele af byen.
Godstransport til byerne finder i dag ofte sted på de tidspunkter, hvor vejnettet er belastet. I myldretiderne er der flest biler, cykler og fodgængere, og godstransporterne bidrager til den trængsel, der er en udfordring mange steder. Godstransport i myldretiden vanskeliggør desuden kørslen for transportørerne, ligesom generne i samspillet med persontransporten også er størst her.

For godstransporterne kan det være meget vanskeligt at manøvrere i byernes smalle gader, når der skal tages de helt nødvendige hensyn til andre trafikanter. Ofte er der ikke afsat plads til parkering og aflæsning. Det indebærer, at godstransporterne ofte uforskyldt er med til at forværre trængslen i myldretiderne, herunder i forbindelse med på- og aflæsning, der kan indebære langsom fremkommelighed for andre trafikanter.