www.trm.dk bruger cookies for at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet. Du kan altid slette cookies fra www.trm.dk igen.  Læs mere om cookies her.

Fokus på tilgængelighed for mennesker med et handicap

Transportministeriets tilgængelighedspolitik beskriver de principper, der lægges til grund for inddragelsen af handicaphensyn på tværs af Transportministeriets område. Den giver også et overblik over, hvordan der konkret arbejdes med tilgængelighed i det danske transportsystem.

KørestolsbrugerFoto: Metroselskabet/René Strandbygaard

14. oktober 2014

Mobilitet skaber vækst og arbejdspladser i det danske samfund. Tilgængelige transportløsninger, der giver god mobilitet for alle brugere, er derfor et vigtigt mål i regeringens transportpolitik. Der arbejdes løbende med dette – f.eks. ved udformning af stationer, fortove og veje og indretningen af busser og tog.

Tilgængelighedspolitikken skal generelt understøtte politiske drøftelser af, hvordan udfordringerne med at forbedre adgangen til transportsystemet gribes an, uden at dette sker på bekostning af det samlede transporttilbuds effektivitet og konkurrencedygtighed. Den skal ligeledes lægge rammerne for, hvordan tilgængelighedshensyn helt systematisk og naturligt inddrages i arbejdet inden for Transportministeriets ressortområde.

I 2013 udkom regeringens handicappolitiske handlingsplan, hvor det overordnede mål med er et inkluderende samfund præget af mangfoldighed, ligeværdighed og respekt for forskellighed. Et samfund, hvor alle har lige muligheder for at deltage i samfundets mange fællesskaber, og hvor hver enkelt borger kan udnytte sit fulde potentiale. Transport er en afgørende forudsætning for den enkelte borgers mulighed for at deltage og bidrage til hverdagslivets mange fællesskaber og for et mangfoldigt og ligeværdigt samfund. 

Den handicappolitiske handlingsplan fremhæver, at regeringen ønsker at skabe et transportsystem, der er så tilgængeligt som praktisk muligt.

Transportministeriets tilgængelighedspolitik skal ses i forlængelse af disse initiativer og bidrage til endnu bedre forhold for mennesker med et handicap i transportsystemet.

Blandt andet skal trafikale anlæg og større renoveringsarbejder projekteres ud fra standarder, der tillader så mange som muligt med forskellige typer af handicap at benytte vejanlæg, banegårde, lufthavne, busser og tog på lige vilkår med øvrige trafikanter og passagerer.