www.trm.dk bruger cookies for at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet. Du kan altid slette cookies fra www.trm.dk igen.  Læs mere om cookies her.

Midler i handicappulje

Der bliver løbende afsat midler til fremme af tilgængelighed i den kollektive trafik.

Knap til at tilkalde handicapassistance i lufthavnenFoto: Københavns Lufthavne/Ernst Tobisch

14. oktober 2014

I 2013 blev der afsat 25 mio. kroner på Finansloven til forbedring af tilgængeligeden på stationer. Pengene er blandt andet brugt på at anlægge ledelinjer på alle perroner på Kystbanen, etablering af ledelinjer på andre udvalgte stationer, opgradering af lydanlæg, forbedring af højtalerinformation, partiel hævning af perroner og etablering af elevator på Langå station. 

I 2007 indgik regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre en aftale om trafik gældende for perioden 2007-14. Som led i aftalen blev der bl.a. afsat en handicappulje på 27 mio. kr. til forbedring af Banedanmarks infrastruktur i form af tiltag på stationerne samt 57 mio. kr. til en række forbedringer af trafikinformationen i de kommende år. 

Midlerne i handicappuljen er konkret udmøntet i forbindelse med Aftale om trafik for 2008.

Tilgængeligheden får et kvalitetsløft, hvilket harmonerer med Transportministeriets mål om at skabe et brugbart trafikalt system for flest muligt. Fremadrettet kan midler til området også indgå i den løbende prioritering af de samlede investeringer i infrastruktur og transport.