www.trm.dk bruger cookies for at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet. Du kan altid slette cookies fra www.trm.dk igen.  Læs mere om cookies her.

Arbejdspapirer og arbejdsgruppe

Transportministeriet igangsatte arbejdet med en ny national cykelstrategi i vinteren 2012 for at pege på, hvordan cykelindsatsen fremadrettet skulle fokuseres bedst muligt - både lokalt, regionalt og nationalt.

CykelstiFoto: Vejdirektoratet

14. oktober 2014

Visionen for den nye cykelstrategi var derfor at få hele Danmark op på cyklen.

Arbejdsgruppe
Der blev nedsat en arbejdsgruppe, der skulle udveksle idéer og erfaringer, som kunne bruges til inspiration til udarbejdelsen af den nye cykelstrategi.
I arbejdsgruppen deltog:

- Transportministeriet
- Vejdirektoratet
- Det Rådgivende Cykelorgan (ved Rådet for Sikker Trafik)
- DSB
- Cyklistforbundet
- VisitDenmark,
- KL (ved Odense Kommune)
- Københavns Kommune
- Aalborg Kommune
- Herning Kommune
- Svendborg Kommune

Temaer for cykelstrategien 
Arbejdsgruppen identificerede seks temaer, som skulle udgøre omdrejningspunktet i udarbejdelsen af en ny national cykelstrategi.

Et af temaerne var at sætte fokus på, at cyklisme er mange ting, alt afhængig af hvor man bor i landet, og om man er på vej til arbejde eller til en fritidsaktivitet. Det, som virker i København, er ikke nødvendigvis det samme, der skal til i Svendborg for at få flere op på cyklen. Derfor skal cykelindsatserne tilpasses til de steder, hvor folk cykler, og det skal føles trygt og sikkert at færdes på cyklen.

Desuden har cyklens potentiale i forbindelse med cykelturisme og rekreativ cykling været et centralt tema. Cyklen kan være en kilde til store oplevelser og til at opleve Cykeldanmark.

Et tredje tema har været at belyse, hvilke gode effekter, der er ved cykling. Det drejer sig både om de synlige effekter som sundhed, men også de mindre synlige som bedre bymiljø og højere livskvalitet.

Arbejdet har også belyst, hvordan cyklen og den kollektive trafik kan spille endnu bedre sammen. Cyklen er hurtig og fleksibel over korte afstande, mens den kollektive trafik er god til lange afstande. Cyklen og den kollektive trafik skal tænkes som et samlet transportsystem – så vi får et attraktivt alternativ til bilen.

Arbejdspapirer om cykling
Arbejdspapirer vedrørende de forskellige temaer kan findes nedenfor. Arbejdspapirerne er hovedsageligt udarbejdet i 2013.

Links

 • PDF
  1,19mb
  Arbejdspapir 1: Cykling i Danmark - Hvor står vi?
 • PDF
  2,10mb
  Arbejdspapir 2 - Cykelturisme og rekreativ cykling
 • PDF
  0,59mb
  Arbejdspapir 3: Cyklingens effekter og samfundsøkonomi
 • PDF
  1,65mb
  Arbejdspapir 4: Cyklen og den kollektive trafik
 • PDF
  1,42mb
  Arbejdspapir 5: Sikkerhed og tryghed på cyklen
 • PDF
  1,09mb
  Arbejdspapir 6: Hvad virker hvor? Forskellige indsatser til cykelfremme