www.trm.dk bruger cookies for at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet. Du kan altid slette cookies fra www.trm.dk igen.  Læs mere om cookies her.

Det overordnede vej- og banesystem i Jylland

Analyserne af fremtidens vej- og banesystem i Jylland viser, at en tiltagende trængsel på dele af E45 i Østjylland bliver en af de centrale problemstillinger, fremtidens infrastruktur skal kunne håndtere.

Kort over vej- og baneforbindelsesmulighederKortudsnit: Transportministeriet

14. oktober 2014


Det jyske vejnet og i særdeleshed E45 betjener i dag både den lokale og regionale trafik mellem de større jyske bysamfund, trafikken mellem de danske landsdele, og en stor del af den internationale trafik mellem Skandinavien og resten af Europa. 

Trafikken på E45 er stigende, og allerede i dag er der problemer med trængsel flere steder på den østjyske motorvej. Trafikfremskrivningerne viser, at trængslen frem mod 2030 især vil tage til på strækningerne omkring Aalborg, Aarhus og Kolding. 

Timemodellen giver nye muligheder
Timemodellen og elektrificeringen af hovedbanenettet, som er besluttet med Togfonden DK, vil give helt nye muligheder for at styrke den kollektive trafikbetjening i Østjylland. De besluttede projekter vil skabe en mere direkte og moderne jernbane, der vil gøre det attraktivt for flere at tage toget, herunder pendlere mellem de største østjyske byer.

Med de nye baneanlæg kan togene køre hurtigere og mere direkte. Da de bestående jernbaner opretholdes, vil jernbanens kapacitet samtidig blive forøget. Den større kapacitet kan anvendes til at opnå en hurtigere og hyppigere togbetjening i Østjylland. Udbygningen af infrastrukturen giver således mulighed for at køre med op til kvartersdrift på strækningen Aarhus-Horsens-Vejle-Fredericia, og herfra videre i halvtimesdrift mod Kolding og Odense. Samtidig skabes fundamentet for at lave en køreplan, som sikrer, at gevinsterne ved de hurtige tog også når ud til bl.a. Midt- og Vestjylland.

Men selvom der i de kommende år vil ske markante forbedringer af den kollektive trafik, vil der fortsat være udfordringer på vejnettet, som investeringerne i jernbanen ikke i sig selv vil kunne løse. Derfor peger de strategiske analyser på, at der også bliver behov for at styrke den jyske motorvejskapacitet. 

Strategi 1: Udvid E45
I analyserne fremlægges to overordnede strategier for, hvordan vejkapaciteten i Jylland kan indrettes og rustes til de fremtidige trafikstrømme: Enten kan kapaciteten i E45-korridoren udbygges, eller også kan der etableres en helt ny parallel nord-sydgående midtjysk motorvej. 

Analyserne viser, at en relativt billig og effektiv måde at håndtere trængselsproblematikken i Østjylland på frem mod 2030 vil være en gradvis udbygning af E45-korridoren i takt med, at trængslen opstår. Frem mod 2030 drejer det sig om udvidelser ved Kolding, Randers og en længere strækning ved Aarhus mellem Ejer Bavnehøj og Hadsten. Dertil kommer et behov for tiltag ved Aalborg, som er belyst i en særskilt VVM-undersøgelse, og derfor ikke behandles i forbindelse med de strategiske analyser.

Miljømæssigt vil det være relativt lidt indgribende at udbygge motorvejen i den eksisterende korridor. Men trafikalt vil en gradvis udbygning af motorvejen i sagens natur være generende for trafikanterne i de perioder, hvor anlægsarbej-det står på.

Strategi 2: Anlæg en midtjysk motorvej
En anden strategi kan være at anlægge en helt ny midtjysk motorvejskorridor i form af fx en ’Hærvejsmotorvej’. En ny midtjysk motorvejskorridor kan både aflaste E45 og samtidig forbinde nogle midt- og vestjyske byer, der i dag ikke er koblet op på motorvejsnettet. De strategiske analyser viser, at særligt ’Hærvejs-løsningen’ vil kunne udskyde udbygningsbehovet på E45. 

Samtidig er der dog tale om et meget omfattende projekt til omkring 20 mia. kr. Den fulde aflastningseffekt forudsætter, at motorvejen er fuldt udbygget, hvilket Vejdirektoratet vurderer tidligst kan være omkring 2030. Herudover vil der på en række strækninger af E45 opstå trængsel selv med en fuldt udbygget midtjysk motorvej.

Jyllands-kort

Links

 • PDF
  25,12mb
  Udbygning af den østjyske motorvej (E45) - strategisk analyse
 • PDF
  2,13mb
  Screeningsrapport af en ny bane Århus-Galten-Silkeborg
 • PDF
  27,03mb
  Midtjysk motorvejskorridor - rapport