www.trm.dk bruger cookies for at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet. Du kan altid slette cookies fra www.trm.dk igen.  Læs mere om cookies her.

Postaftale fra 2010

Postsektoren har i de senere år undergået store forandringer. I 2010 indgik den daværende regering (Venstre og det Konservative Folkeparti), og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre en aftale om at sikre den landsdækkende postservice.

Postbud omdeler post på el-knallertFoto: Henrik Petit

16. oktober 2014

I 2010 indgik den daværende regering (Venstre og det Konservative Folkeparti), og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre en aftale om at sikre den landsdækkende postservice (befordringspligt) i lyset af udviklingen på brevmarkedet og den fulde liberalisering af postmarkedet.

Postsektoren har i de senere år undergået store forandringer. Først og fremmest er behovet for traditionelle breve faldet betydeligt, hvilket har sat grundlaget for økonomien i den landsdækkende postservice under pres. Årsagen til de faldende brevmængder er altovervejende den stigende brug af elektronisk kommunikation. Brevmængden i Danmark er de seneste 10 år faldet med over 50 pct. Det forventes at faldet i brevmængden vil fortsætte.

Den fulde liberalisering af postmarkedet fra 1. januar 2011 aktualiserer behovet for sikring af befordringspligten, fordi det herefter ikke er muligt at understøtte befordringspligten med den hidtidige eneret på breve op til en vis vægtgrænse. 

Postaftalen ligger til grund for en ny postlov, som blev vedtaget i 2010. Hermed blev der gennemført en række ændringer med henblik på at reducere omkostningerne til varetagelsen af befordringspligten. Post Danmark A/S blev pålagt fortsat at varetage den landsdækkende postservice på vegne af staten fra 2011-2013.

Læs postaftalen fra 2010 nedenfor. 

Links

  • Link
     
    Læs den politiske aftale fra 2010