www.trm.dk bruger cookies for at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet. Du kan altid slette cookies fra www.trm.dk igen.  Læs mere om cookies her.

Postaftalen fra 2016 udmøntes pr. 1. juli 2016

Regeringen (Venstre), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti indgik den 3. maj 2016 en ny postaftale. De justeringer af befordringspligten, som følger af aftalen, får virkning fra den 1. juli 2016.

Postbil på Øresundsbroen

23. juni 2016

Den landsdækkende postservice (befordringspligten) videreføres for en ny 3-årig periode 2017-2019, men i en reduceret udformning, jf. nedenfor. Post Danmark A/S varetager befordringspligten i perioden. 

Justeringerne af befordringspligten får virkning fra den 1. juli 2016. Dette sker på baggrund af en ændring af den individuelle tilladelse til Post Danmark A/S, som udstedes af Trafik- og Byggestyrelsen. 

Dog skal afskaffelsen af den såkaldte udligningsordning ske ved lov, som har virkning fra 1. januar 2017.

Den politiske aftale af 3. maj 2016 indebærer bl.a. følgende ændringer pr. 1. juli: 

  • Pligten for Post Danmark til at levere breve dag-til-dag (A-breve) ophæves.
  • I stedet tilbyder Post Danmark et særligt brev med dag-til-dag befordring kaldet ”Quickbrev”.  
  • B-brevet vil være det nye standardbrev, hvor servicekravet er levering inden for 5 dage mod i dag 4 dage. Betegnelsen ”B-brev” afskaffes.
  • Antallet af omdelingsdage reduceres fra 6 til 5 hverdage om ugen.

Post Danmark vil informere borgere og erhvervsliv om ændringerne i serviceudbuddet inden 1. juli gennem en bredt anlagt kampagne.

Se hele postaftalen her

Links

  • Link
     
    Læs om den individuelle tilladelse på Trafik- og Byggestyrelsens hjemmeside