www.trm.dk bruger cookies for at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet. Du kan altid slette cookies fra www.trm.dk igen.  Læs mere om cookies her.

Bredere økonomiske effekter

Bredere økonomiske effekter er en betegnelse for de indirekte samfundsøkonomiske effekter, der ligger udover de direkte effekter for brugerne. Bortset fra effekter på arbejdsudbuddet medregnes bredere økonomiske effekter på nuværende tidspunkt ikke i samfundsøkonomiske analyser på transportområdet i Danmark.

Gadebillede ved Flintholm StationFoto: Ulrik Jantzen

13. april 2015

De bredere økonomiske effekter omtales typisk som dynamiske effekter. En mere retvisende beskrivelse er dog bredere økonomiske effekter, idet effekterne både kan være statiske (her-og-nu) og dynamiske (udvikles over tid), ligesom effekterne ikke nødvendigvis følger af ændret adfærd i samfundet.

Der findes tre overordnede bredere økonomiske effekter:

  • Effekter på vare og servicemarkederne: Manglende fuldkommen konkurrence på vare- og servicemarkederne betyder, at prisen på varerne er højere end de marginale produktionsomkostninger. Dermed undervurderes værdien af de gevinster, som virksomhederne opnår ved et forbedret transportsystem.
  • Effekter på arbejdsmarkedet: Transportomkostninger skaber ligesom indkomstskat forvridninger på arbejdsudbuddet, da aktiviteten i samfundet bliver mindre, end i en situation uden transportomkostninger. Reducerede transportomkostninger kan mindske forvridningstabet, hvilket kan betragtes som en ekstra samfundsøkonomisk gevinst.
  • Effekter ved agglomeration: Begrebet agglomeration refererer til koncentrationen af økonomisk aktivitet i et område. Når virksomheder og arbejdskraft er lokaliseret i nærheden af hinanden opstår der produktivitetsgevinster for virksomheder af 1) at være tæt på andre virksomheder og 2) at være del af et stort arbejdsmarked. Forbedringer af transportsystemet kan skabe yderligere agglomerationseffekter, enten ved at påvirke de effektive afstande i form af lavere transportomkostninger eller ved at påvirke den fysiske lokalisering af virksomheder.

Effekter ved agglomeration vurderes på baggrund af engelske infrastrukturprojekter at udgøre den klart største del af de bredere økonomiske effekter.

Der arbejdes på nuværende tidspunkt på en bedre forståelse af effekter ved agglomeration med henblik på at medregne disse effekter i den samfundsøkonomiske analyse. Igangsætningen af dette arbejde skal blandt andet ses i lyset af konklusionerne fra rapporten Bredere Økonomiske effekter af transportinvesteringer udarbejdet af Copenhagen Economics for Transportministeriet.

Links

  • Link
     
    Copenhagen Economics (2014): Bredere Økonomiske effekter af transportinvesteringer