www.trm.dk bruger cookies for at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet. Du kan altid slette cookies fra www.trm.dk igen.  Læs mere om cookies her.

FAQ – Ofte stillede spørgsmål om samfundsøkonomisk analyse

13. april 2015

Bruger man forskellige værdier, når der laves en ny analyse? 

Nej. Det tilstræbes, at der benyttes samme værdier for tid, miljøeffekter, støj mv. hver gang. Disse værdier kan findes i de transportøkonomiske enhedspriser.

Hvorfor springer de samfundsøkonomiske analyser nogle effekter over?

Flere af effekterne på transportområdet er svære at opgøre og værdisætte, herunder specielt de bløde værdier. De bløde værdier er kendetegnet ved, at det ikke er muligt at lave en kvantitativ vurdering af deres værdi.

Et eksempel på en blød værdi kunne være komfort. Her vil det være meget svært at værdisætte den forøgelse eller det tab af komfort, der følger med et tiltag på transportområdet. Andre bløde værdier kunne eksempelvis være påvirkning af landskabsværdier og kulturmindesmærker.

Giver analysen en entydig prioritering af projekter?

Nej. Analysen giver en indikation af, hvor man samfundsøkonomisk får mest for pengene. Dvs. dér hvor vi som samfund får det største nettooverskud. Analysen er således en god ledetråd, men fortæller ikke hele historien.