www.trm.dk bruger cookies for at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet. Du kan altid slette cookies fra www.trm.dk igen.  Læs mere om cookies her.

Kontrakt med DSB

Den nuværende kontrakt mellem DSB og Transportministeriet om trafik udført som offentlig service løber i perioden 2015-2024.

HovedbanenFoto: René Strandbygaard

5. september 2016

Du kan se kontrakten her.

Der er tale om en såkaldt forhandlet kontrakt. Det vil sige, at der ikke har været udbud af kontrakten. 

Såfremt der vil blive indgået tillægskontrakter i kontraktperioden, vil disse blive lagt på hjemmesiden. 

Transportministeriet har ansvaret for at følge op på, om DSB leverer de aftalte trafikale ydelser.

DSB kører både fjerntog (InterCity og InterCityLyn) og regionaltog i Danmark samt S-togtrafikken i og omkring København. 

En oversigt over de strækninger DSB kører på kan ses på DSB's hjemmeside via dette link: http://www.dsb.dk/trafikinformation/koreplaner/

Oplysninger om DSB’s produktion kan findes i DSB’s Årsrapporter via dette link: http://www.dsb.dk/om-dsb/virksomheden/rapporter-og-regnskab/aarsrapporter/

DSB’s rettidighed opgøres hver måned fordelt på fjern- og regionaltogtrafikken samt S-togtrafikken og offentliggøres på DSB’s hjemmeside via dette link:
http://www.dsb.dk/om-dsb/virksomheden/togenes-rettidighed/

På sin hjemmeside offentliggør DSB en række månedlige, kvartalsvise såvel som årlige rapporter, hvoraf fremgår DSB's performance på en række forskellige områder, herunder kunderettidighed, operatørrettidighed og siddepladskapacitet. Disse rapporter kan tilgås via dette link: https://www.dsb.dk/om-dsb/virksomheden/rapporter-og-regnskab/rapportering-til-transport-og-bygningsministeriet/

Kontrakten mellem DSB og Transportministeriet er en nettokontrakt, hvor DSB modtager billetindtægterne fra passagererne. 

Desuden modtager DSB kontraktbetaling fra staten. I 2015 beløber dette sig til 2.963,0 mio. kr. til fjern- og regionaltogtrafikken og 1.162,1 mio. kr. til S-togtrafikken.

Du kan læse mere om DSB på DSB’s hjemmeside: http://www.dsb.dk/

Links

  • Link
     
    Kontrakt mellem Transportministeriet og DSB om trafik udført som offentlig service i perioden 2015-2024