www.trm.dk bruger cookies for at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet. Du kan altid slette cookies fra www.trm.dk igen.  Læs mere om cookies her.

Trafiksikkerhed på veje og jernbaner

Transportministeriet arbejder for at nedsætte antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken.

Collageudsnit

På trods af at trafikken er steget meget gennem de seneste årtier, er antallet af trafikdræbte og tilskadekomne faldet de senere år. Det er fortsat et mål for Transportministeriet at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken.

Vi skal kunne færdes sikkert i trafikken
Trafikken på vejene står for langt størsteparten af trafikulykkerne i Danmark. Bilister udgør hovedparten af de dræbte og tilskadekomne, men også fodgængere, cyklister, motorcyklister og knallertkørere er udsatte trafikanter.

Uanset om man skal gennem et trafikeret kryds til fods, finde det rigtige spor på motorvejen eller cykle en tur ud i det blå, så handler trafiksikkerhed om at gøre det enkelt og overskueligt for trafikanterne at færdes sikkert i trafikken.

Veje, lyskryds og jernbaneovergange skal indrettes, så trafikanterne let kan træffe trafiksikre valg, og sikkerhedsudstyr som alarmer, seler og hjelme skal hjælpe til med at mindske skader, når uheldet er ude.

Fire områder for trafiksikkerhed
Du kan læse mere om Transportministeriets arbejde med at skabe større trafiksikkerhed i Danmark under de fire overskrifter:

  • Sikker adfærd
  • Sikre veje
  • Sikre køretøjer
  • Sikre jernbaner