www.trm.dk bruger cookies for at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet. Du kan altid slette cookies fra www.trm.dk igen.  Læs mere om cookies her.

Fakta om Volkswagen-sagen

Efter Volkswagen har erkendt at have produceret dieselbiler med ”snydesoftware” i USA, er det kommet frem, at også dieselbiler produceret til det europæiske marked er forsynet med emissionsbegrænsende udstyr, der ikke overholder gældende regler.

VW-logoFoto: Transport- og Bygningsministeriet

11. marts 2016

I Danmark er der ifølge VW koncernen indregistreret ca. 90.000 euro 5 dieselbiler, der er forsynet med ”snydesoftware”. Disse fordeler sig på mærkerne VW, Audi, Skoda og Seat.

Danmark har i længere tid presset på i EU for at få ændret testprocedurerne i EU, så nye biler også testes ved faktisk kørsel (real driving emissions), mhp. at få et mere retvisende billede af bilernes forurening ved faktisk brug og for at forebygge og reducere mulighederne for, at der kan ske snyd.

For at sikre en effektiv og koordineret dansk håndtering af sagen har transport- og bygningsministeren og miljø- og fødevareministeren nedsat en tværministeriel task force, der følger sagen tæt, og løbende på denne temaside informerer om fakta, vigtige udviklinger i sagen, mv.

To sager – to løsninger?

Det er som sagen er skredet frem konstateret, at der er to forskellige problemstillinger: dels den sag, der startede det hele, vedrørende NOx-udledningen fra dieselbiler, og dels en sag om eventuel manipulation også af CO2 på både diesel og benzinbiler. 

NOx-sagen

I bilerne er der indbygget software, der kan registrere, hvornår bilen udsættes for test. Det bevirker, at bilen under test kører i en anden tilstand med lavere udledning af emissioner, særligt NOx'er, end ved faktisk kørsel.

Fabrikantens danske repræsentant har oplyst, at det drejer sig om tre forskellige motorstørrelser med slagvolumen på henholdsvis 1,2 liter, 1,6 liter og 2,0 liter. For den største og den mindste motors vedkommende vil det ifølge fabri-kanten være tilstrækkeligt at opdatere motorernes styresystem. Dette er en ren softwareændring.

På 1,6 liters motoren skal der foruden en softwareændring også ske en udskiftning af dele af indsugningssystemet, der vil gøre det muligt at styre tilførslen af luft og brændstof mere præcist, hvilket vil reducere luftforureningen.

CO2-sagen


I november 2015 kom det frem, at VW også kan have snydt med CO2-udledning fra både benzin- og dieselbiler, og dermed hvor langt bilerne kan køre på literen. 

Når godkendelsesmyndigheder offentliggør en faktisk beskrivelse af, hvilke biler der er omfattet af snyd, og hvilke konsekvenser det har for det typegod-kendte forbrug, vil Skatteministeriet foretage en særskilt vurdering af eventuelle afgiftsmæssige konsekvenser.