www.trm.dk bruger cookies for at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet. Du kan altid slette cookies fra www.trm.dk igen.  Læs mere om cookies her.

Tilbagekaldelse af biler i forbindelse med VW-sagen

I Danmark har de relevante myndigheder nedsat en taskforce, som bl.a. har til formål at sikre, at der bliver gennemført en tilbagekaldelseskampagne, som kan tilrettelægges fornuftigt og korrekt i en dansk sammenhæng. De nærmere detaljer i forhold til en tilbagekaldelse i Danmark er endnu ikke fastlagt.

Udstødning

11. marts 2016

Tyskland har i forbindelse med tilbagekaldelse og udbedring af de konkrete biler oplyst, at alle biler omfattet af ”snyd” skal tilbagekaldes af fabrikanten VW. Der har været forlydender i pressen om, at bilerne i Tyskland efterfølgende skal indkaldes til syn med henblik på at kontrollere, om de rent faktisk er blevet ændret. Kraftfahrt-Bundesamt, der er den godkendende myndighed i Tyskland ift. biler, har oplyst, at dette ikke er korrekt. KBA overvejer i øjeblikket den praktiske gennemførelse af tilbagekaldelseskampagnen.

I Danmark har de relevante myndigheder nedsat en taskforce, som bl.a. har til formål at sikre, at der bliver gennemført en tilbagekaldelseskampagne, som kan tilrettelægges fornuftigt og korrekt i en dansk sammenhæng. De nærmere detaljer i forhold til en tilbagekaldelse i Danmark er endnu ikke fastlagt. 

Tilbagekaldelseskampagnen vil som udgangspunkt blive gennemført af VW’s danske repræsentant og i tæt samarbejde med de relevante myndigheder med henblik på at sikre den mest fleksible og mindst indgribende løsning for bilejerne, som samtidig sikrer, at bilerne faktisk bringes i overensstemmelse med EU's luftforureningsregler.

Det skal understreges, at de berørte biler fortsat kan anvendes helt uden konsekvenser for bilejerne. Desuden foreligger der endnu ikke en teknisk beskrivelse fra de godkendende EU-myndigheder (tyske myndigheder og evt. andre EU lande) om, hvilke ændringer der skal foretages, men det forventes, at de fleste biler alene skal opdateres med en ændret motorstyring.

Hvordan sker en tilbagekaldelse, og hvem gør hvad?

Langt de fleste nye biler i EU har en EU-typegodkendelse. Det vil sige, at bilerne er godkendt efter fælles EU-regler, der er fastsat i et rammedirektiv (2007/46) med en lang række tilhørende særdirektiver om bl.a. luftforurening.

EU-direktivet om typegodkendelse retter sig mod nye biler, men omfatter også rammerne for tilbagekaldelse af allerede ibrugtagne biler, og som finder anvendelse i relation til den aktuelle VW-sag.

Fabrikanten skal efter EU-reglerne foreslå typegodkendelsesmyndighederne et ”sæt passende afhjælpningsforanstaltninger”, dvs. fremlægge en plan for, hvordan de berørte biler kan blive bragt i overensstemmelse med gældende regler. Myndigheder skal herefter underrette de andre medlemsstaters myndigheder om fabrikantens plan.< /p>

Det er de kompetente myndigheder i de enkelte EU-landes ansvar at sikre, at fabrikanten gennemfører afhjælpningsforanstaltningerne i de enkelte EU-lande, og det vil i Danmark være Trafik- og Byggestyrelsen, der skal sikre, at tilbagekaldelsen af bilerne bliver gennemført.

Selve tilbagekaldelsen sker ved, at bilerne skal indkaldes via Køretøjsregisteret. Den danske repræsentant (Scandinavian Motor Co.) leverer stelnumre og et godkendt om tilbagekaldelse til DMR , som udsender brevet til de konkrete bilejere. I den forbindelse skal VW både identificere de biler, der er kommet ind i landet via den danske VW-importør, og de biler, der er parallelimporteret som brugte biler.

Dette er en kendt procedure, og det forudsættes, at VW betaler for Skats udgifter.

Er tilbagekaldelser normale?

Tilbagekaldelser er ikke ualmindelige. Der er gennem årene blevet gennemført mange tilbagekaldelser af ibrugværende biler, oftest fordi der er blevet konstateret fejl med sikkerhedsmæssig betydning på de pågældende biler. Det har f.eks. været fejl på airbags og elektriske systemer, der har kunnet betyde, at biler har kunnet bryde i brand.

VW-sagen er dog uden fortilfælde, da der er tale om biler, der aldrig burde have været EU-typegodkendt, eftersom bilernes luftforureningsbegrænsende udstyr ikke overholder EU-reglerne.